Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο ως αδιανόητο μπορεί να χαρακτηριστεί αλλά είναι πλέον γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος παρέστη στα εγκαίνια του...