σχολειο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για χρόνια είχαμε συνηθίσει τους ταγούς της “προόδου”, του “πολυπολιτισμού” και της “αριστεράς” να αλλάζουν το περιεχόμενο των...