ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ που ΣΟΚΑΡΕΙ!! ΔΕΙΤΕ τι γίνεται με τα τάματα της Τήνου – Καημένε κόσμε…

Κοινοποίηση:
tamanew

Σοκαριστική αποκάλυψη, ύστερα από βαλίτσα που βρέθηκε στο…“Ελευθέριος Βενιζέλος” και η οποία έκρυβε την… συμφωνία

Σε “Ιερή” μπίζνα έχουν μετατραπεί τα τάματα της Παναγίας της Τήνου. Κοσμήματα και αναθύματα των χιλιάδων πιστών για παράκλησή ή “ευχαριστώ” λιώνονται στην Τουρκία, επιστρέφουν ως πλάκες χρυσού και στην συνέχεια… το το Ίδρυμα της Τήνου τα πουλά στην τράπεζα της Ελλάδας και εισπράττει μετρητά.

Την σοκαριστική αυτή αποκάλυψη έκανε απογευματινή εφημερίδα, ύστερα από βαλίτσα που βρέθηκε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” και η οποία έκρυβε την συμφωνία.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες, στις 8 του μηνός, οι τελωνειακοί υπάλληλοι του αεροδρομίου μπλόκαραν αποσκευή μέσα στην οποία κρύβονταν επτά πλάκες χρυσού. Ο επιβάτης, με τα αρχικά Κ.Μ., ταξίδευε από την Τουρκία και δήλωσε στους έκπληκτους υπαλλήλους ότι ο χρυσός προερχόταν από λιωμένα τάματα στη Μεγαλόχαρη. Η πολύτιμη αποσκευή κρατήθηκε από τους τελωνειακούς, καθώς έλειπαν ορισμένα παραστατικά που ο ελεγχόμενος διαβεβαίωσε ότι θα προσκόμιζε.

Στην “απόδειξη παραλαβής αποσκευών επιβάτου” αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του εμπόρου πολύτιμων μετάλλων από την Κρήτη, καθώς και ότι κρατήθηκε στο αεροδρόμιο “βαλίτσα περιέχουσα επτά πλάκες χρυσού, βάρους 7 κιλών και 82 γραμμαρίων”.

Πριν από τον 15Αύγουστο

Το συμφωνητικό μεταξύ του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και του εμπόρου που υπογράφηκε δύο ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο και την κοσμοσυρροή στην Τήνο, στις 13/8/2015, περιγράφει λεπτομερώς τους όρους του “χρυσού” deal.

“Η ως ανωτέρω ορισθείσα ποσότητα είκοσι ενός (21) κιλών καθαρού χρυσού θα παραδοθεί από τον δεύτερο συμβαλλόμενο σε είκοσι ένα (21) ράβδους, βάρους ενός (1) κιλού εκάστη, κάθε μία από τις οποίες θα φέρει σφραγισμένη κατά τη χύτευση την αρίθμηση και την πιστοποίηση του διεθνώς αναγνωρισμένου χυτηρίου NADIR, μέλους του London Bullion Market, και θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικά έγγραφα που θα βεβαιώνουν τη γνησιότητά της”.

Για την ανταλλαγή του χρυσού στήνεται μια ολόκληρη επιχείρηση, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.”Η παράδοση των ράβδων κράματος και η παραλαβή των ράβδων καθαρού χρυσού θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΠΙΙΕΤ τμηματικά σε τρεις φάσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης έως 25 Αυγούστου, σε ημέρες και ώρες που θα καθορισθούν για λόγους ασφαλείας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, ως εξής: Α) Ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα παραλαμβάνει μία (κατά σειρά) ράβδο κράματος κάθε φορά, έχοντας υποχρέωση εντός 72 ωρών να επιστρέφει παραδίδοντας επτά (7) ράβδους καθαρού χρυσού του ενός (1) κιλού εκάστη, πιστοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, οπότε και θα παραλαμβάνει την επόμενη κατά σειρά ράβδο κράματος”.

Μάλιστα, για την ανταλλαγή ο έμπορος καλείται να καταβάλει ως εγγύηση ποσό 200.000 ευρώ, που φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο για την περίπτωση που κάτι πάει στραβά. “Η ως άνω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και για τις τρεις ράβδους κράματος, μέχρι δηλαδή ο πρώτος συμβαλλόμενος να παραδώσει και τις τρεις ράβδους κράματος στον δεύτερο συμβαλλόμενο, ο δε τελευταίος να έχει παραδώσει στον πρώτο συμβαλλόμενο τη συνολική ποσότητα των (21) κιλών καθαρού και ως άνω πιστοποιημένου χρυσού. Β) Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, προσερχόμενος για την παραλαβή της πρώτης κατά σειρά ράβδου, θα καταθέσει στο ΠΙΙΕΤ ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σε μετρητά, το οποίο με ευθύνη του ΠΙΙΕΤ θα φυλαχθεί σε χρηματοκιβώτιο και θα παραδοθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο μετά την ομαλή ολοκλήρωση και των τριών σταδίων της διαδικασίας, με βάση την οποία πρέπει να έχει παραδώσει στο ΠΙΙΕΤ τη συνολική ποσότητα των (21) κιλών καθαρού και πιστοποιημένου χρυσού. Η ως άνω εγγύηση των διακοσίων (200.000) ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των όρων εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης που αφορούν στη διαδικασία, στις προϋποθέσεις και στους όρους παράδοσης των ράβδων κράματος και παραλαβής των ράβδων καθαρού χρυσού, θα εκπέσει εξολοκλήρου υπέρ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, η δε εκτέλεση της σύμβασης θα διακοπεί αυτοδίκαια”.

Ο χρυσός αγοράζεται τελικά από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ιδρυμα της Τήνου παίρνει μετρητά. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, η γνησιότητα των ράβδων μπορεί να αμφισβητηθεί. “Η παραλαβή των ράβδων από τον πρώτο συμβαλλόμενο δεν συνεπάγεται την οριστική αποδοχή της γνησιότητας των ράβδων και την αποδοχή της συμφωνηθείσας περιεκτικότητάς τους σε καθαρό χρυσό, καθώς δικαιούται να αξιώσει κάθε ανάλογη αποζημίωση από τον δεύτερο συμβαλλόμενο, σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο, μέχρι και την αγορά των ράβδων από την Τράπεζα της Ελλάδος, διαπιστωθεί διαφοροποίηση από αυτά που συμφωνήθηκαν και πιστοποιήθηκαν όσον αφορά το βάρος των είκοσι ενός (21) κιλών καθαρού χρυσού που πρέπει να περιέχουν οι ράβδοι που θα παραδοθούν από τον δεύτερο συμβαλλόμενο”.

Τι αναφέρει το συμφωνητικό που έχουν υπογράψει

Τα τάματα στην Παναγία, όπως φαίνεται, λιώνουν και γίνονται αρχικά ράβδοι κράματος, οι οποίες στη συνέχεια παραδίδονται στους εμπόρους, που τις μεταφέρουν σε χυτήρια του εξωτερικού, εν προκειμένω στην Τουρκία, ώστε να μετατραπούν σε καθαρό χρυσό και να επιστρέψουν στην Τήνο.

Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει και το συμφωνητικό που έχει συνάψει με συγκεκριμένο έμπορο πολύτιμων μετάλλων ο νόμιμος εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου για την επεξεργασία “ράβδων κράματος χρυσού, οι οποίες προέρχονται από τήξη δωρηθέντων τιμαλφών ακατάλληλων για ιερή χρήση”. Για την ακρίβεια, αντικείμενο της συμφωνίας είναι η “ανταλλαγή ράβδων κράματος χρυσού από τηχθέντα τιμαλφή με ράβδους καθαρού χρυσού διεθνώς αναγνωρίσιμης πιστοποίησης”.

Ο έμπορος, δηλαδή, παραλαμβάνει τις ράβδους κράματος και παραδίδει χρυσό υψηλής ποιότητας. “Ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα παραδώσει καθαρό χρυσό διεθνώς αναγνωρίσιμης πιστοποίησης, αποδεκτής μορφής, για αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού βάρους είκοσι ενός (21) κιλών, και θα παραλάβει τις κατά τα ανωτέρω τρεις (3) ράβδους κράματος χρυσού που κατέχει ο πρώτος συμβαλλόμενος και για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ανάλυση περιεκτικότητας σε καθαρό χρυσό από δείγματα που έλαβε, με βάση τα οποία και υπέβαλε την προσφορά του. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση που πραγματοποίησε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, οι τρεις ράβδοι κράματος έχουν μέση περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό 510/1.000, περιεκτικότητα αποδεκτή και από τον πρώτο συμβαλλόμενο με βάση δύο προγενέστερες αναλύσεις που έχει στη διάθεσή του”.

Στη συμφωνία προβλέπεται και μερίδιο για τον έμπορο: “Το συνολικό βάρος των δειγμάτων από τις τρεις ράβδους που παρέλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος και ανέρχεται σε είκοσι (20) γραμμάρια δεν θα επιστραφεί, αφού αποτελεί μέρος του συνολικού βάρους των τριών ράβδων κράματος που δικαιούται να παραλάβει, μόλις παραδώσει τον ως άνω συμφωνηθέντα καθαρό χρυσό”.

Και έκδοση παραστατικών

Στο συμφωνητικό μεταξύ του εμπόρου και του ΠΙΙΕΤ αναφέρεται ότι ο πρώτος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το γράμμα του νόμου σε επίπεδο παραστατικών: “Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, τόσο για τη μεταφορά και την παράδοση των ράβδων καθαρού χρυσού όσο και για την παραλαβή και τη μεταφορά των ράβδων κράματος χρυσού, οφείλει να εκδώσει τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά. Το ΠΙΙΕΤ είναι νόμιμος κάτοχος των, κατά τα ανωτέρω, ράβδων κράματος χρυσού, οι οποίες προέρχονται από τήξη δωρηθέντων τιμαλφών ακατάλληλων για ιερή χρήση, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα γραμμάτια παραλαβής και λογιστικής χρέωσής τους στα επίσημα βιβλία του Λογιστηρίου”.

Για τον εντοπισμό της βαλίτσας με τις επτά πλάκες χρυσού στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες Αρχές, καθώς ο έμπορος δεν είχε μαζί του όλα τα απαραίτητα παραστατικά, ενώ ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι το πολύτιμο φορτίο έφτασε στην Ελλάδα κρυμμένο σε βαλίτσα.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

23 Σχόλια

 1. ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ – «ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ …»
  BY 242424V ON 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 • ( 1 ΣΧΟΛΙΟ )
  Π.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

  ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ, Π.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ… ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΙΣΤΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΑ ΑΦΤΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ, ΟΥΤΕ ΞΑΝΑΚΟΥΣΕΙ …
  ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΖΩ ΤΟΤΕ, ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ …
  ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ …
  ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ …
  ΝΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΘΑ ΣΩΡΙΑΣΤΟΥΝΕ, ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΟΡΘΙΟ …
  ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ
  ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥΣ …
  ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ …
  ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ …
  ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΕΝΑΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΤΡΕΛΟ …
  ΠΟΣΑ Θ’ ΑΛΛΑΞΟΥΝ;
  ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ !
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ;
  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΑΣ, ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ
  ΘΑ ‘ΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΑΜΑ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΕΙ …
  ΘΑ ΣΕ ΣΦΑΖΕΙ ΜΕΣ’ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ …
  ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΕΙΣ ΤΟΤΕ!!
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΔΕ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ …
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΣΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ …
  ΑΥΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ!!
  (ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ …
  ΛΕΓΕΙ: ‘ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ’ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ) …
  ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΠΑΝΤΟΥ …
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΜΙΧΘΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ …
  ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΤΟΙ
  ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ …
  (Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΨΥΧΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ …)
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ …
  ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ …
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ …
  ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ …
  ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΣΧΑΤΕΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΓΙΑΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ Ν’ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕ ΤΙΠΟΤΑ !!!

  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ

  1. Κάτσε γιατί τέτοια γράφω και εγώ … μισό … μου έρχεται

   Χαμός θα γίνει από εδώ και πέρα … Μπύρες θα πίνονται μετά
   μανίας από διψασμένους , σουβλάκια θα καταβροχθίζονται από
   πεινασμένους , τα μπέργκερ δεν θα έχουν πλέον κέτσαπ και μουστάρδα ,
   θα βγουν νέες σάλτσες για δήθεν καλό μας αλλά θα το κάνουν για να τρώμε πιο πολύ και να έχουμε ανεβασμένη χοληστερίνη.

   Μετανάστες στον δρόμο θα σου κλέβουν τα σουβλάκια και τις μπύρες και κανείς δεν θα δίνει σημασία γιατί όλοι θα θέλουν τα νέα μπέργκερ και κόκα κόλα. Και να δεις τότε ! θα βγει νέα γεύση coca cola με διπλάσιο ανθρακικό για μεγαλύτερα ρεψίματα. Και ο κόσμος χωρίς ίχνος ντροπής ή μεταμέλειας θα ρεύεται μπροστά σε όλους.

   Φοβερά πράγματα μας περιμένουν , οι δυσβάσταχτοι φόροι στα λαχανικά και φρούτα θα αναγκάσουν ακόμα και τους Xορτοφάγους / Vegans να τρώνε χοιρινό και μοσχάρι. Το κοτόπουλο θα γίνει είδος πολυτελείας γιατί μια φοβερή αρρώστια , η “Μπούτι&Στήθος” θα τα αποδεκατίσει. Τα μοσχάρια τότε θα πάνε 2 ευρώ το κιλό για να τρώει ο κόσμος ενώ το χοιρινό θα είναι είδος πολυτελείας.

   Τι να σας λέω συνάνθρωποι , δραματικές εξελίξεις

 2. μαθαμε τωρα για οτι κανουμε εμεις οι ανθρωποι στραβο φτεει ο θεος !!! εμεις απλα θεατες ανευθηνοι ε ???? πολυ βολικο αυτο !!! στο ονωμα του θεου καναν ενγκληματα φτεει ο θεος ???οι αυτοι οπου τα πραξαν ??? αντε να ξυπναμε πια !!!

 3. Το θεμα δεν ειναι αν ο Χριστος ειναι εβραιος η οχι.Το θεμα ειναι η εκμεταλλευση και το εμποριο πιστης που κανουν παπαδαρια και παρατρεχαμενοι και τα κονομανε και τα τρωνε με αγορακια πολλοι.Και στην αρχαιοτητα που ηταν το δωδεκαθεο η επισημη θρησκεια,οι ναοι και οι ιερεις κολυμπουσαν στα πλουτη και τα χρυσαφια.Βασικα ολες οι θρησκειες λειτουργουν με “ταισμα” και οι ιερεις (παπαδες,μουλαδες,μουφτηδες οτι ναναι) τα κονομανε χοντρα και κανουν ζωαρα.

 4. ΚΑΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ.ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ.ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ.ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.ΤΩΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΖΕΛΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ.

  1. Ενώ οτι ειναι Εβραίος ο Θεός , αυτο το ξέρεις μετα βεβαιότητος Ε ;

 5. Αν τα τάματα γίνονται αγαθοεργίες τότε πολύ καλώς γίνεται. Εννοείται πως η εκκλησία πρέπει να κρατήσει και μια μικρή ποσότητα χρημάτων ή χρυσού για τη συντήρηση της. Δεν επιβάλλεται πάντως να προσκομίζει κάποιος χρυσό. Το τάμα μπορεί να είναι απλώς να επισκεφτείς την εκκλησία.
  ΥΓ: Ο άλλος γράφει πως ο Θεός είναι Εβραίος. Ο Θεός που προυπάρχει και δεν γεννιέται; Ποιά η διεύθυνση της οικίας του; Μήπως είναι και βάζελος;

 6. Θα συμφωνησω ότι υπάρχει κανονικό εμπόριο σε πολλές των περιπτώσεων και βρωμεροι ιερείς οι οποίοι σπιλώσουν το όνομα και την χάρη του Θεού!!! Πάντως,αυτό,από το να βρίζουμε ανοιχτά Χριστό και ιερά απέχει έτη φωτός…. (Αυτό για μερικούς βαλτους που περιμένουν στη γωνία για να στάξουν το δηλητήριο τους)

 7. εχμεταλευση των παντων απ τους κακους !!! το χρημα κοιτουν κι το παιζουν καλοι ιεροις καποιοι μασονολαγνοι φιλοχρηματοι πονιροι !!! χαλασε ο κοσμος και η εκλισια δε ειναι εξω απ αυτο δυστιχος …………

 8. οι υπερηφανοι ΕΛΛΗΝΕΣ προχωρανε παντοτε ορθιοι με ψηλα το κεφαλι!!!

 9. ΤΡΕΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΛΕΜΕ!Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΣΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ Κ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟ

 10. Γιά νά καταλάβω δηλαδή.Ο Γιαχβέ πού είναι ο πατέρας τού Χριστού δέν είναι Εβραϊκό δημιούργημα?Θά μού πείς βέβαια ότι ο υιός μπορεί νά έχει πάνω από δύο υπηκοότητες,οπότε μπορεί νά είναι ταυτόχρονα Εβραίος,Ελληνας,Χετταίος ή Κινέζος πολίτης.Θεός είναι στό κάτω-κάτω ότι θέλει κάνει.

 11. Σαν τα πρόβατα στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο στα τέσσερα.

 12. Είναι ορθοδοξούλα καθε μέρα μου δηλώνει πιστούλα.το κεράκι δωρεάν για όλλους τους φτωχούς.Πλάκα έχουν οι παλιόγριες που το παίζουν πιστές και ψηφίζουν πασόκ και σύριζα μετά.Ουστ μουργέλες.

 13. Τά χάλια μας τά μαύρα.Από λαός φιλοσόφων καταντήσαμε σερνόμενα σκουλήκια πρός χάριν ενός Ιουδαίου Θεού.Βαθὐς ο ύπνος καί δυστυχώς η αφύπνισις φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός.Γιά νά προχωρήσουμε σάν λαός,πρέπει πρώτα νά ξυπνήσουμε καί νά αποκτήσουμε ελεὐθερη συνείδηση.Η μοίρα τών σκωληκοποιημένων υπανθρώπων,είναι αυτή ακριβώς πού βιώνουμε σήμερα,γευόμενοι τήν άπλετη αγάπη τών Ιουδαίων τοκογλύφων.Αιδώς Αργείοι!!!.

 14. Τα τρολάκια της βυζαντινής εκκλησίας Α.Ε. δεν έχουν κάτι να σχολιάσουν;

 15. ”Σοκαριστική αποκάλυψη” λέει.Το αυτονόητο γίνεται.

  1. Που να καταλάβουν τα έρμα τα τυφλα οτι κάποια στιγμη ολα αυτα τα τάματα μπορούν να ανακουφίσουν όργανα και γέροντες .
   Άλλωστε , ποσα θα μπορούσαν να αφήσουν ; Θα σκεπάσουν την Εκκλησια εαν δεν ¨ ανακυκλωθούν ¨
   Το θέμα θα ήταν εαν τα χρήματα τα τσέπωνουν προς ΙΔΙΟΝ ωφελος .
   Γέμισε ο κοσμος ηλίθιους ….λένε δίχως ντροπη οτι ο Χριστιανισμός ειναι ιουδαϊσμός !
   Μαύρα μεσάνυχτα δηλαδη .
   Παριστάνουν και τους Ελληνες τα βλήματα …

Comments are closed.