Πονάει…;

Κοινοποίηση:

Πονάει πολύ…;
Αυτό δεν ήταν τίποτα…
Η αγωγή να δείτε πώς θα πονέσει…
ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: