Καθυστερεί η πληρωμή φόρων με κάρτες εξωτερικού

Κοινοποίηση:
ΚΑΡΤΑ

Σε αδιέξοδο οδηγείται όπως όλα δείχνουν το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την πληρωμή φόρων και με κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες του εξωτερικού.

Το σχέδιο προέβλεπε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι Ελληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό αλλά και αλλοδαποί οι οποίοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία και με κάρτες εξωτερικού καθώς σήμερα οι πληρωμές φόρων γίνονται μόνο με κάρτες εσωτερικού.

Μάλιστα η Αρχή είχε προκηρύξει διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο και είχε δώσει προθεσμία έως τις 30 Μαΐου 2023 για την υποβολή προσφορών για την υλοποίηση συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της ΑΑΔΕ και e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ομως ούτε μία προσφορά δεν υποβλήθηκε με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να ματαιώσει και να επαναπροκηρύξει τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της ΑΑΔΕ συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας Visa και Mastercard. Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών Diners, American Express και China Union Pay, για τις οποίες θα ισχύει το ύψος προμήθειας των υποχρεωτικών καρτών.

Ενδεικτικό της διευκόλυνσης για τους φορολογούμενους που ζουν στο εξωτερικό είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περισσότερα από 140.000 φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στις ΗΠΑ, έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και πληρώνουν στην Ελλάδα φόρους ακίνητης περιουσίας και εισοδήματος άνω των 74 εκατ. ετησίως.

Σήμερα, η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ αποδέχεται συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και διαθέτει δίκτυο 265 εγκατεστημένων POS σε εφορίες και τελωνεία. Το δίκτυο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων σταθερών τερματικών ή μετακινούμενων σημείων με τη χρήση φορητών συσκευών.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: