Η ΔΙΑΤΑΞΗ – ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ! ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ! ΝΟΜΙΚΕ ΚΟΣΜΕ ! ΣΕ ΠΡΟΚΑΛΩ ΤΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ: ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ! ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟΥΣ !

Κοινοποίηση:
Screenshot_235

Ε Δ Ω !

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: