Όροι Χρήσης

Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής μετά την εγγραφή του, επιθυμεί να υπαναχωρήσει και να ζητήσει τη διακοπή ή/και ακύρωση της Συνδρομής και επιστροφή των χρημάτων, αρχικά θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@makeleio.gr στο οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία της Συνδρομής, της οποίας επιθυμεί τη διακοπή – ακύρωση. Αναφορικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση διακοπής – ακύρωσης Συνδρομής ισχύουν τα ακόλουθα :
Α) Επιστροφή 100% των χρημάτων, μόνο στην περίπτωση που ο Συνδρομητής αποστείλει την έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης του (email), τουλάχιστον εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εγγραφής του, ως Συνδρομητής.
Β) Επιστροφή ποσού, που θα αναλογεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του πακέτου συνδρομής που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής, εφόσον αποστείλει την έγγραφη ενημέρωσή του (email) για την διακοπή της συνδρομής, τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες, πριν την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής – ακύρωσης της Συνδρομής του.
Στη συνέχεια η Εταιρεία θα του αποστείλει ένα email επιβεβαίωσης, για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης του ή ακύρωσης – διακοπής, καθώς και για το εάν το αίτημά του έγινε δεκτό ή όχι, αναφέροντας του λόγους σε περίπτωση απόρριψης.
Σε περίπτωση πλήρους επιστροφής του ποσού (full refund) ο τρόπος επιστροφής θα είναι ο ίδιος με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων για την εγγραφή του Συνδρομητή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (partial refund) απαιτείται η αποστολή ΙΒΑΝ (Τράπεζα, Δικαιούχος) ώστε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή και η Εταιρεία θα φροντίζει για την ολοκλήρωση επιστροφής των χρημάτων στον Συνδρομητή εντός 20 ημερών.
Ο Συνδρομητής για κάθε θέμα που αφορά στο αίτημα διακοπής – ακύρωσης της Συνδρομής του, θα επικοινωνεί με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@makeleio.gr και η Εταιρεία θα μεριμνά για την άμεση αντιμετώπισή του.