3944522
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Bασικό έλλειμμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με δομικές...