λιμενικο_7
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταξύ των 22 βρίσκονται και 3 αγόρια Σε χώρο καραντίνας στην Παλαιόχωρα, στεγάζονται προσωρινά οι συνολικά είκοσι δύο αλλοδαποί...