κ1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Αυτοκρατορία των Αυτοκρατοριών, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν γραμμένο να χαθεί, όπως και όλοι οι γενναίοι υπερασπιστές...