ΜΑΚ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ιράν είναι πολλαπλάσιο Την υπεροχή του Ιράν σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού και την ισορροπία που υπάρχει σε ό,τι...