Πόσα εκατομμύρια διαγράφει η Εφορία από τις οφειλές;

Κοινοποίηση:
9

Με ρυθμό 300 εκατ. τον μήνα διαγράφει φορολογικές οφειλές η Εφορία. Πρόκειται για τον χαρακτηρισμό φορολογικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, όταν αποδεδειγμένα ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να τις εξοφλήσει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στον χαρακτηρισμό ως ανεπίδεκτων είσπραξης συνολικών οφειλών 1,516 δισ. Με βάση αυτήν την εξέλιξη, το συνολικό ποσό των οφειλών που έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης ανέρχεται σε 15.008 δισ.

Όταν μία οφειλή χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο της φορολογικής διοίκησης και η τελευταία δεν προχωρά πλέον σε ενέργειες για την είσπραξή της. Ο οφειλέτης, ωστόσο, παραμένει στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ενώ παραμένουν σε ισχύ και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του (πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, δέσμευση τραπεζικών θυρίδων κ.λπ.).

Προς πλήρη διαγραφή οφειλών

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του μνημονίου για την τέταρτη αξιολόγηση και τη μεταμνημονιακή εποπτεία προβλέπεται η πραγματοποίηση μελέτης για τον καθορισμό κριτηρίων, που εφόσον πληρούνται, θα οδηγούν σε πλήρη διαγραφή τής οφειλής, η οποία θα δίνει στην ουσία και την ευκαιρία στον οφειλέτη για μία καινούρια αρχή.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: