Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην πονεμένη Σμύρνη της Μικράς Ασίας …(εικόνες)

Κοινοποίηση:
1 (1)

Ἐντὸς κλίματος κατανύξεως ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἐτησία πανήγυρις τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εἰς τὴν περίχωρον πρὸς τὴν Σμύρνην Κοινότητα Μπο(ύ)(ό)ρνοβα, ἡ ὁποία ἀπετέλει Κοινότητα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς πρωτευούσης πόλεως τῆς Ἰωνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 13ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς, 14ης ἰδίου. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ηὐλόγησεν ἀρτοκλασίαν ὑπὲρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεως τῶν προσελθόντων πιστῶν, μετὰ δὲ αὐτὴν ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου, τῶν ἱερατευσάντων καὶ διακονησάντων ἐν αὐτῷ, τῶν μακαρίων εὐεργετῶν, ἐφοροεπιτρόπων καὶ ἐκπαιδευτικῶν τῶν Σχολείων τῆς περιωνύμου αὐτῆς Κοινότητος καὶ πάντων τῶν ὑπὸ τὴν γῆν αὐτῆς τὴν κοινὴν Ἀναστάσιν προσδοκώντων πατέρων ἡμῶν.

Ὁ Ναὸς εὑρίσκεται διὰ τὴν ἀκρίβειαν εἰς τὸ Ροδοχώριον (Ναρλήκιοϊ, σημερινὴ ὀνομασία Doğanlar) Μπούρνοβας (Μπόρνοβας) καὶ ἐθεμελιώθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Σμύρνης Χρύσανθον τὸ 1864, κατόπιν ἐκδόσεως Ὑψηλοῦ Φιρμανίου, τὸ Ὁποῖον ἐπέτρεπε τὴν ἀνέγερσιν Ναοῦ. Τὰ ἐγκαίνια αὐτοῦ ἐτελέσθησαν τὸ 1864. Τὸ Ροδοχώριον ἀπέχει τρία χιλιόμετα ἀπὸ τὸ Κέντρον τοῦ Μπόρνοβα, ὅπου ὑπῆραν καὶ ἄλλοι Ναοί (τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ Τιμίου Προδρόμου κ.ἄ.). Ὁ συγκεκριμένος Ναὸς ἐπεσκευάσθη τὸ 2010 ὑπὸ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ὁ δὲ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη αὐτὸν τὸ 2015 καὶ ἐφύτευσε συμβολικῶς δενδρύλλια ἐλιᾶς. Ἔκτοτε τελεῖται κατ’ ἔτος ἡ ἐτησία πανήγυρις αὐτοῦ, κατόπιν ἀδείας τῶν Ἀρχῶν.

13 12 11 7 9 10 8 4 3 (1) 5

 

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. O θεός να σας δίνει δύναμη να κρατάτε αναμμένη την σπίθα του ελληνισμού στα όμορφα μέρη μας που κατέχοντες απ’ τους αγαρηνους. Ο θεός να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε όλοι πίσω στα μεροι που αν και δε γνωρίσαμε , δεν ζήσαμε ούτε μια μέρα μας πονάει που ξεπουλήθηκαν στους βαρβαρους

Leave a Response