Πάτρα: Ο Άγιος Πάτερ Παΐσιος απέκτησε τον δικό του Ιερό Ναό – Πλήθος πιστών προσκύνησε την Ιερά Εικόνα του! (ΦΩΤΟ)

Κοινοποίηση:
102

Στό ἱερό παρεκκλήσιο πού κατεσκευάσθη  πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, στόν αὒλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, τιμήθηκε εὐθύς ἀμέσως μέ τήν ἁγιοκατάταξη του, ὁ Ὃσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.

Κατά ἓνα θαυμαστό τρόπο,σύμφωνα με το Patratora.gr, πού δηλώνει τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἐπερατώθη το Παρεκκλήσιο, ἀνεμένετο ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου, (ὃποτε ἢθελε γίνη) ὣστε να τοποθετηθῇ ἡ ἱερά εἰκόνα του. Ἐθεωρήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὃτι ἒπρεπε νά τελεστοῦν τά Θυρανοίξια πρός ἑξυπηρέτηση τῶν λατρευτικῶν ἁναγκῶν τῆς Ἑνορίας, χωρίς νά γνωρίζῃ κάποιος ὃτι τήν ἂλλη ἡμέρα, θά κατετάσσετο εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, ἐπισήμως ὁ Ὃσιος πατήρ ἡμῶν Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἒτσι τήν παραμονή τῆς ἁγιοκατατάξεώς του ἐτελέσαμε τά Θυρανοίξια.

Ἐθεωρήσαμε ἰδιαιτέρα εὐλογία τό γεγονός αὐτό καί διά τοῦτο τήν ἂλλην ἡμέρα ἀπό τήν ἁγιοκατάταξη ,στό ὡς ἂνω ἱερό παρεκκλήσιο, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τοῦ Ναοῦ καί ἂλλων Κληρικῶν και πλήθους πιστῶν οἱ ὁποῖοι ἒσπευσαν νά δοξολογήσουν τόν Θεό καί νά προσκυνήσουν τήν Ἱερά Εἰκόνα, τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος βαθύτατα συγκινημένος, ἀνεφέρθη στήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Κυρίου πρός ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, ὣστε σέ καιρούς ἀπαράκλητους καί σέ ἐποχές ἀποστασίας νά ἀποστέλλῃ τούς ὁσίους του καί τούς ἁγίους ὡς παρακλήτους πρός τούς ἀνθρώπους, ὣστε νά ἒχουν βακτηρία και ἐπιστηριγμό καί πρέσβεις προς Κύριον γιά πρόοδο, ὑγεία καί εὐλογία στή ζωή τους.

Ἀνεφέρθη, ἐπίσης, στό θαυμαστό γεγονός τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ ἀφιερωθέντος στον Ὃσιο Παΐσιο τήν παραμονή τῆς κατατάξεώς του εἰς τάς δέλτους τῶν ἁγίων. Μίλησε γιά τήν προσωπική σχέση πολλῶν Κληρικῶν ἀπό τήν Πάτρα και Λαϊκῶν, μέ τόν ἡγιασμένο καί ὃσιο πατέρα ἡμῶν Παΐσιο, γιά τήν μεγάλη εὐλάβεια τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐλληνικοῦ Λαοῦ καί γενικώτερα, πρός τον Ὃσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Ἀκόμα καί στό ὃτι ὁνόμασε ὁ Σεβασμιώτατος ἓνα ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονής Γηροκομείου πρό τεσσάρων ἐτῶν, Παΐσιο, πρός τιμήν τοῦ γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Τέλος, ἀνεκοίνωσε ὃτι συντόμως θά τελεσθοῦν καί τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

60 61 62 63

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

2 Σχόλια

Leave a Response