Η Αλήθεια που κρύβουν επιμελώς! Ο ίδιος ο Χριστός αρνήθηκε ότι είναι Εβραίος

Κοινοποίηση:
330

1) Ήταν Γαλιλαίος (Έλληνας της Παλαιστίνης) και όχι Ιουδαίος. Οι Εβραίοι Τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Ναζωραίο και στην Εβραϊκή γλώσσα η λέξη «ναζωραίος» σημαίνει «ξένος, άλλου αίματος», τον αποκαλούσαν Σαμαρείτη- ονομασία των Ελλήνων της Παλαιστίνης.

2) Ο ίδιος ο Χριστός αρνήθηκε, ότι είναι Εβραίος, αμφισβητεί τον Θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, αμφισβητεί, ότι είναι από τη γενιά του Δαυΐδ:
«37 …και Μωυσής εμήνυσεν επί της βάτου, ως λέγει Κύριον τον Θεόν Αβραάμ και τον Θεόν Ισαάκ και τον Θεόν Ιακώβ. 38 Θεός δε ουκ εστί νεκρών, αλλά ζώντων»
(Κατά Λουκάν, 20/37)
Καταλάβατε τι τους είπε ο Χριστός; Αυτούς που επικαλείστε, δηλαδή τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ- είναι Θεός των νεκρών! Τον Θεό των Εβραίων, τον Ιαχβέ (Ιεχωβά) – ο Χριστός αποκαλεί νεκρό Θεό!!! Και λέει, ότι ο όντως Θεός δεν είναι των νεκρών, αλλά των ζώντων! Εκείνη την εποχή τέτοια πράγματα δεν θα τολμούσε να ξεστομίσει ούτε ο πιο θαρραλέος Ιουδαίος, παρά μόνο εκείνοι, που ήσαν υπήκοοι της Ρώμης και δεν υπάγονταν στο ιουδαϊκό δικαστήριο, δηλαδή οι πολλοί της ιουδαϊκής διανόησης, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι.
Παρακάτω:
«44 Δαυΐδ αυτόν Κύριον καλεί και πως υιός αυτού εστίν;»
(Κατά Λουκάν, 20/ 44)

3) Ο ίδιος ο Χριστός αρνείται, ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων, και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι αρνούνται, ότι είναι συμπατριώτης τους.
Π.χ. όταν ο Πιλάτος βγήκε και ρώτησε σε τι κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο’ Και οι Εβραίοι απήντησαν, ότι αν δεν ήταν Αυτός κακούργος, δεν θα Τον παράδιδαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος τους προτείνει να Τον πάρουν και να Τον δικάσουν με το νόμο τους, ξέροντας πολύ καλά, ότι οι Εβραίοι είχαν το δικαίωμα να δικάζουν μόνο τους ομοφύλους τους και κανέναν άλλον. Και τι του απαντάν οι Ιουδαίοι;
– Δεν μας επιτρέπεται να σκοτώσουμε κανένα.
Ενώ ξέρουμε πολύ καλά, ότι εκείνη την εποχή οι Εβραίοι είχαν δικαίωμα να εκτελέσουν έναν άνθρωπο (με λιθοβολισμό παρακαλώ) μόνο της φυλής τους. Κανένας Έλλην, κανένας Ρωμαίος δεν είχαν φόβο Ιουδαϊκού δικαστηρίου, διότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήσαν πολίτες της Ρώμης. Όποιος πείραζε Ρωμαίο πολίτη θα είχε άσχημα ξεμπερδέματα. Όταν οι ίδιοι οι Εβραίοι λένε, ότι δεν έχουνε δικαίωμα να Τον σκοτώσουν, ομολογούν οι ίδιοι (!!!) ότι ο Χριστός ΔΕΝ είναι συμπατριώτης τους. Και όταν ο Πιλάτος ρώτησε τον Χριστό:
– Είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;- ο Χριστός του απαντά: – Συ λέγεις (δεν το λέω αυτό Εγώ, αυτό το λες εσύ)
Και όταν ο Πιλάτος του λέει, ότι αυτοί σε κατηγορούν, ο Χριστός του απάντησε:
– Δεν είμαι του κόσμου τούτου, αν ήμουν, οι ιερείς δεν θα με έδεναν και δεν θα με παρέδιδαν σε σένα…

4) Πάνω από 50 φορές (!!!) στα Ευαγγέλια ο Χριστός ξεχωρίζει την εθνικότητά Του από την εθνικότητα των Εβραίων, χρησιμοποιώντας τις φράσεις: «Εγώ – εσείς, το γένος σας, οι πρόγονοί σας, οι πατέρες σας, οι προφήτες σας, ο νόμος σας, ο Θεός σας»- δείχνοντας ξεκάθαρα και στους πλέον άπιστους Θωμάδες, ότι δεν είναι Εβραίος.
Πουθενά ο Χριστός δεν λέει στα Ευαγγέλια: «εμείς, το γένος μας, οι πρόγονοί μας, ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προφήτες μας, ο νόμος μας, ο Θεός μας». Ενώ οι Εβραίοι χρησιμοποιούν το «εμείς» κατά κόρον και παντού! Πρέπει απλά να προσέχεις την λέξη, την κάθε λέξη…

5) Οι Εβραίοι ποτέ δεν δέχτηκαν τον Χριστό, ούτε την διδασκαλία Του. Αντιθέτως- αυτοί βρήκαν τον άλλον τρόπο να Τον σκοτώσουν, διότι Αυτός δεν ήταν Εβραίος και ήταν ο μεγάλος πνευματικός κίνδυνος για την θρησκεία τους.

6) Ο Χριστός ποτέ δεν είχε φοιτήσει στα πνευματικά τους σχολεία, όπως συνηθίζονταν στους Εβραίους εκείνης της εποχής υποχρεωτικά για όλους, που προορίζονταν να γίνουν ραβίνοι.
«14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 εθαύμαζαν οι Ιουδαίοι λέγοντες: πως ούτως γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς; 16 απεκρίθη ουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν: Η εμή διδαχή ουκ εστίν εμή, αλλά του πέμψαντός με».
(Κατά Ιωάννην, 7/ 14-15)

7) Πέραν αυτού, ο Χριστός απαγορεύει στους μαθητές Του να λαμβάνουν τον τίτλο του ραβίνου, δηλαδή Ιουδαίου δασκάλου, λέγοντάς τους καθαρά και ξάστερα:
«10 μηδέ κληθήτε ραβίνοι, εις γαρ υμών εστίν ο διδάσκαλος, ο Χριστός.»
(Κατά Ματθαίον, 23/10)

8) Ο Χριστός δεν έκανε περιτομή, όπως ισχυρίζονται οι σχολιαστές των Ιερών Γραφών και αυτό θα αποδειχθεί αργότερα.

9) Ο Χριστός δεν είχε καταδικαστεί από το εβραϊκό δικαστήριο, αλλά από το ρωμαϊκό. Βάσει των νόμων εκείνης της εποχής στα ρωμαϊκά δικαστήρια υπάγονταν ΜΟΜΟΝ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ. Στους Εβραίους παραχωρούνταν το δικαίωμα να δικάζουν ΜΟΝΟ τους ομοφύλους τους και αυτό το γεγονός είναι γνωστό και από την επίσημη ιστορία και από τα Ευαγγέλια.

Οι Ρωμαίοι ήξεραν και καταλάβαιναν πολύ καλά τι κάνει ο Χριστός, αυτοί δεν μπορούσαν να είναι βλάκες, διότι ήλεγχαν τα πάντα λόγω εξουσίας στην περιοχή και ας το πούμε καθαρά, κατά βάθος ήσαν σύμφωνοι με την δράση του Πανδήρα Χριστού κατά των Ιουδαίων, που εκείνη την εποχή ήσαν η πιο επικίνδυνη εστία επαναστάσεων κατά της ρωμαϊκής εξουσίας.

Η συμπεριφορά του Πιλάτου, που έδειξε απροθυμία να τιμωρήσει τον Χριστό, που προσπάθησε έμμεσα να δικαιολογήσει τον Χριστό (δεν βρίσκω τίποτε το μεμπτό σ’ αυτόν τον άνθρωπο, όπως δήλωνε), που προσπάθησε να γλυτώσει τον Χριστό (πρότεινε στους Ιουδαίους αντί του Χριστού να εκτελεστεί ο Βαρνάβας ο βαρυποινίτης)- αποδεικνύει την έμμεση συμμετοχή της ρωμαϊκής εξουσίας στην υπόθεση της πνευματικής απορρόφησης των Ιουδαίων.

Μόνον η απειλή νέων ανταρσιών και εξεγέρσεων, πρόκλησης πρόσθετης ανησυχίας στον Καίσαρα της Ρώμης για την έκρυθμη κατάσταση στην επαρχία της Ιουδαίας, ανάγκασε τον Πιλάτο, για το δικό του το καλό ως έπαρχου και αντιπροσώπου της Ρώμης να θυσιάσει τον Χριστό, παραδίδοντάς Τον στον θάνατο με μεγάλη εντούτοις απροθυμία. Ας θυμηθούμε τις λέξεις του ίδιου Πιλάτου πριν την εκτέλεση του Χριστού: «Εγώ νίπτω τας χείρας μου και το αίμα Του είναι πάνω σας και πάνω στους απογόνους σας». Σαν προφητεία της επερχόμενης κατάρας ακούγεται αυτό, αν το καλοσκεφτείς…

10) Ο Χριστός ποδοπατούσε τον νόμο του Σαββάτου, τα άγια των αγίων της εβραϊκής θρησκείας και του πολιτισμού, όπου απαγορεύονταν αυστηρά στους Εβραίους να κάνουν οτιδήποτε, ακόμη και να θεραπεύουν και ο Χριστός ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Αυτή η πράξη ήταν ένα άμεσο και συνειδητό χτύπημα κατά του ιουδαϊκού τρόπου ζωής και ας το αναγνωρίσουμε δίκαια- ήταν ανοιχτή πρόκληση προς τους Ιουδαίους από την πλευρά του Χριστού. Οι Εβραίοι εκείνης της εποχής δεν θα τολμούσαν να πράξουν τούτο, διότι οι ομόφυλοί τους θα τους είχαν λιθοβολήσει με τον νόμο μέχρι θανάτου και οι Ρωμαίοι, οι αληθινοί άρχοντες της περιοχής, αναγνώριζαν αυτό το δικαίωμα απόδοσης δικαιοσύνης μόνον μεταξύ των Ιουδαίων.

Επαναλαμβάνω και πάλι: είμαι Έλληνας, αλλά από της ανθρώπινης πλευράς καταλαβαίνω την άκρως δυσχερή και τραγική κατάσταση των Ιουδαίων εκείνης της εποχής: ρωμαϊκή κυριαρχία, περιφρόνηση των Ιουδαίων από τους Ρωμαίους και Έλληνες, που τους θεωρούσαν υποδεέστερους (στους Έλληνες κυριαρχούσε το δόγμα πας μη Έλλην βάρβαρος) και οι Ρωμαίοι, που μιμούνταν στα πάντα τους Έλληνες, φέρονταν με τον ίδιον τρόπο και θεωρούσαν στο βάθος της ψυχής τους εαυτούς τους έμμεσους απογόνους των Ελλήνων.

Μην ξεχνάμε, ότι μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σύμφωνα με την παράδοση, οι διασωθέντες Τρώες έφυγαν στην Ιταλία, πήγε στην Ιταλία και ο γιός του Οδυσσέα Τηλέμαχος και ίδρυσε εκεί τις ελληνικές αποικίες και την πρώτη πόλη- την Ρώμη, που έχει ελληνικό όνομα. Ρώμη στην επί λέξει μετάφραση από τα ελληνικά σημαίνει δύναμη (ρωμαλέος).
Αυτήν την παράδοση τιμούσαν φανατικά οι Ρωμαίοι, θεωρούντες τους εαυτούς τους απογόνους των Τρώων και του Τηλεμάχου – γι’ αυτό και δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Οι Ιουδαίοι δέχτηκαν την μεγάλη πολιτιστική επίθεση του Ελληνικού πολιτισμού και του Ελληνικού τρόπου ζωής, που τον τηρούσαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι και το μεγαλύτερο τμήμα της Ιουδαϊκής διανόησης, που ξέκοψε από την παράδοση των πατέρων της και πέρασε στην πλευρά των Ρωμαίων και Ελλήνων. Εμφανίστηκε ένας ορατός πια κίνδυνος πολιτιστικής απορρόφησης των Ιουδαίων και της εξαφάνισης τους ως εθνικής οντότητας.

Στην ουσία οι Εβραίοι βρέθηκαν σε τραγικό γι’ αυτούς δίλλημα: η να εξαφανιστούν ως Έθνος η να σκοτώσουν τον Χριστό, που αντιπροσώπευε γι’ αυτούς τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην αρχόμενη διαδικασία απορρόφησης των Ιουδαίων από το ανώτερο και ισχυρότερο πολιτιστικά στοιχείο- τον ελληνικό και κατ’ επέκτασιν – και το ρωμαϊκό. Ο θάνατος του Χριστού γλύτωσε τους Εβραίους από την πλήρη εξαφάνισή τους ως λαού. Ο καθένας έχει την δική του αλήθεια και την αλήθεια αυτή πρέπει τίμια να την αναγνωρίζουμε.

11) Ο Χριστός κατάγονταν από την ελληνική Γαλιλαία, από το συγκρότημα της Δεκαπόλεως- τις αποικίες των Ελλήνων στην Παλαιστίνη και αργότερα θα παρατεθεί και ο ιστορικός χάρτης των ελληνικών πόλεων της Παλαιστίνης. Και αυτές οι πόλεις υπάρχουν σε όλους τους ιστορικούς χάρτες, αλλά και στους χάρτες των Ευαγγελίων.

12) Όταν ο Χριστός δίδασκε τα πλήθη (προσέξετε – δίδασκε ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, μακριά από τους άλλους)- Αυτός δίδασκε στον Ιουδαϊκό λαό τον Ελληνικό Πολιτισμό, Τον πλησίασαν κάτι Έλληνες (κάτοικοι της Δεκαπόλεως) και θέλησαν να Του μιλήσουν. Με άλλα λόγια θέλησαν να Τον υποστηρίξουν και να Τον βοηθήσουν. Πια ήταν η αντίδραση του Χριστού; Την αντίδραση του Χριστού μας την μεταφέρουν τα ίδια τα Ευαγγέλια:
«20 Ήσαν δε τινές Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. 21 ούτοι ουν προσήλθον Φιλίππω από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτόν, λέγοντες: Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. 22 έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τω Ιησού. 23 ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
(Κατά Ιωάννην, 12/ 20-23)

Με λίγη προσοχή στις φράσεις μπορούμε να δούμε πολλά κρυμμένα πράγματα: – Φίλιππος από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας (Γαλιλαίος κι αυτός, άρα Έλληνας με φυσιολογικό ελληνικό όνομα) – Ανδρέας: πάλι ελληνικό όνομα, χωρίς να αναφέρεται ο τόπος της καταγωγής του. – Δεν έχουν συμπεριληφθεί στα επίσημα Ευαγγέλια τα Ευαγγέλια μαθητών του Χριστού, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ όπως του Φιλίππου, του Ανδρέα, του Νικόδημου… γιατί άραγε;;;

Υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία, ότι ο Ιωάννης ήταν κι αυτός Έλληνας, διότι το όνομα Ιωάννης προέρχεται από το Ίων και γραμματολογικά και ετυμολογικά. Και κατά περίεργο τρόπο, αυτός ο Ιωάννης περιφέρεται στους ελληνικούς τόπους και γράφει την Αποκάλυψη του. Τα πρωτότυπα κείμενα των Ευαγγελίων είναι γραμμένα στα Ελληνικά, απ’ τα οποία έγιναν όλες οι μετέπειτα μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Ελήλυθεν λοιπόν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου! Και όντως, ο Υιός του Ανθρώπου δοξάστηκε σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο! Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί ο Χριστός αποκαλεί Τον Εαυτόν Του μια Υιό του Ανθρώπου και μια Υιό του Θεού. Οι γνώστες της Ελληνικής Φιλοσοφίας βρίσκουν την απάντηση, αν θυμηθούν την ρήση του Ηρακλείτου περί Θεού και ανθρώπου:
«Θεός τι εστί; – Αθάνατος άνθρωπος. Άνθρωπος τι εστί;- Θνητός θεός». Και ο Χριστός ως Έλληνας γνώριζε αυτά τα πράγματα και πολύ καλλίτερα μάλιστα από εμάς, τους σημερινούς Έλληνες.

13) Τους ορθόδοξους Ιουδαίους ανησυχούσε πάρα πολύ η ελληνική δραστηριότητα του Χριστού και γι’ αυτόν τον λόγο, αφού δεν είχαν το δικαίωμα να Τον εκτελέσουν ανοιχτά, γύρευαν τρόπους να Τον σκοτώσουν στα μουλωχτά και δεν Τον εύρισκαν, διότι ο Χριστός, ξέροντας πολύ καλά τι έχουν στο μυαλό τους, κρύβονταν στους συμπατριώτες Του, όπου ήταν σε ασφαλείς συνθήκες.
Ας θυμηθούμε τι λένε μεταξύ τους οι Ιουδαίοι στα Ευαγγέλια: «Που κρύβεται Αυτός; Μήπως Αυτός κρύβεται στην Ελληνική Διασπορά (στους δικούς Του) και διδάσκει τους Έλληνες (τους μυεί και τους οργανώνει); Για να σκεφτούμε λιγάκι λογικά- απλή λογική, πολύ απλή: ζεις σε μια περιοχή με δυο αντιμαχόμενα πολιτιστικά συνεχώς Έθνη, οι αλλόφυλοι σε κυνηγούν, που θα καταφύγεις για να προστατευτείς- στα χωριά των αλλοφύλων η στα χωριά των ομοφύλων σου; Η στοιχειώδης λογική έχει την εξής ιδιότητα- αυτήν μένει αναλλοίωτη στο διάβα των αιώνων… Και ο νοών – νοήτω.

14) Ο Χριστός ήταν Έλληνας της Παλαιστίνης, μιλούσε ελληνικά, είχε ελληνικό όνομα: Ιάσωνας, το γένος Του ήταν ελληνικό, η Μητέρα Του, η Θεοτόκος- ήταν Ελληνίδα, οι Έλληνες δέχτηκαν την θρησκεία του Χριστού και έγιναν οι πρώτοι και οι σημαντικότεροι αγωγοί και διδάσκαλοι του Χριστιανισμού.

Οι Έλληνες έγιναν το οξυγόνο του Χριστιανισμού. Χωρίς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΒΙΩΝΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΝ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ.

Ο Χριστιανισμός, με όπλο την Ιερά Διδασκαλία του Χριστού και τον τα πάντα εμπόδια νικών μέσον -την Ελληνική Γλώσσα- κατέκτησε όλην την χωρίς εξαίρεση Ευρώπη και την εκπολίτισε. Ο Χριστός, ο Υιός των Ελλήνων της Παλαιστίνης, ο Ιάσωνας ο Χρησμένος θεραπεύειν τους ανθρώπους- άλλαξε όλο το ρουν της ανθρώπινης Ιστορίας και ήταν ο μοναδικός Υιός του Θεού, που κατάφερε να χωρίσει την Ιστορία σε δυο εποχές- στην προ Χριστού και την μετά του Χριστού εποχή.

Και αυτό το μέγα πράγμα είχε την δύναμη να το κάνει μόνον ο Χριστός- Απόλλωνας Ηλιοφόρος, με την ασυνείδητη ιουδαϊκή συμμετοχή, που αντιστράφηκε αργότερα εναντίον τους με την μεγάλη διασπορά τους ανά τον κόσμο, με τους μαζικούς άγριους διωγμούς και τα πογκρόμ στους αιώνες, που ακολούθησαν.

Η Παγκόσμια Ιστορία, χωρισθείσα στα δύο: στην προ Χριστού και μετά Χριστού εποχή, με άμεση συμμετοχή των Ελλήνων και των Εβραίων, στην οποία ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του «καλού» και του «κακού» στην παγκόσμια σκακιέρα εκείνης της εποχής-έβαλαν την σφραγίδα και καθόρισαν την μοίρα της μετέπειτα Ιστορίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

20 Σχόλια

 1. Εχετε τοσο μεγαλο παθος για τον θεο του ισραηλ που βαπτισατε τον ιησου γιαχβε …ελληνα προκειμενου να μην γινεστε ρομπες …πφφφφφφ

 2. Ο Γιαχβέ είναι ο Ιησούς Χριστός ως Ασαρκος Λόγος. Και ως Θεάνθρωπος το ίδιο. Μάθετε ότι γράφτηκε ότι η* σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστι*. ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΣΤΕ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΜΗ ΛΕΤΕ ΒΛΑΚΕΙΕΣ

 3. Σε γενικές γραμμές το άρθρο είναι σωστό αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Κατ’ αρχάς ουδείς αμφισβητεί ότι ο Χριστός και οι μαθητές του (πλην του Ιούδα, ο μοναδικός που ήταν Εβραίος) ήταν Έλληνες προσήλυτοι και μάλιστα το λένε οι ίδιοι οι Εβραίοι στον Πιλάτο!!! Ο Ιησούς (και όχι Ιάσων) ήταν Γαλιλαίος (και όχι Ρωμαίος) πολίτης, γιαυτό και τον στέλνουν στον Ηρώδη για να αποφασίσει, ο οποίος όμως δεν βρίσκει κάτι μεμπτό και τον στέλνει πίσω. Ο Ιησούς (και όχι Ιησουά, όπως ο του Ναυή) ήταν αφιερωμένος στην θεότητα της υγείας Ιασώ ή Ιησώ, ανήκε στην αίρεση των Ναζιραίων, την οποία είχαν φτιάξει οι Έλληνες προσήλυτοι της Παλαιστίνης για να μην πληρώνουν εισφορές στους Φαρισαίους, το ίδιο και ο Ιωσήφ. Αντιθέτως η Παναγία μας ήταν Ελληνίδα και μάλιστα το σπίτι της στην Έφεσο, σύμφωνα με κάποιους, υπάρχει μέχρι σήμερα! Το Εβραϊκό όνομα του Χριστού ήταν Εμμανουήλ, ενώ το Χριστός (κεχρισμένος) του αποδόθηκε αργότερα και φυσικά ως προσήλυτος του έγινε περιτομή. Μάλιστα όταν ρωτάνε τον Ιωσήφ και την Παναγία τι εκπαίδευση να λάβει, Εβραϊκή ή Ελληνική; εκείνοι απαντούν Ελληνική!!!

  1. Ο Ιησους και οι μαθητες του ηταν Εβραιοι πλην του Ιουδα Ο λογος που σου λενε το αντιθετο οι σημερινοι Εβραιοι ειναι οτι αυτοι δεν ειναι Εβραιοι αλλα Εβραιοι ειμαστε ολοι σχεδον οι Ευρωπαιοι.Αυτοι ειναι οι απογονοι του Καιν.Για αυτο και ο πολεμος και στην Παλαια διαθηκη

 4. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΙΔΙΟΣ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΟ ΑΣΤΗΡ Ο ΠΡΩΙΝΟΣ ΥΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΑΥΙΔ ΑΚΟΜΑ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣΣΑ ΟΤΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΜΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΕΙΠΕ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΣΑΜΑΡΙΤΩΝ ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΟΥΤΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΚΟΜΑ ΕΙΠΕ ΑΠΕΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΟΣΟ ΓΙΑ΄ΑΥΤΟ ΠΟΥΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΙΣΑΑΚ ΙΑΚΩΒ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΩΝ ΔΗΛ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΖΟΥΝΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΙΣΗ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.

 5. Σε μεγάλο βαθμό είναι σωστό το άρθρο. Όποιος το ψάξει λίγο θα μάθει πως ο Χριστός είχε ελληνικές ρίζες. Αυτό φυσικά σε ότι έχει να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά Του (ελληνικές οι ρίζες της Παναγίας). Οποιοσδήποτε το ψάξει αντικειμενικά, σε αυτό θα καταλήξει. Και οι Έλληνες τον Χριστό περίμεναν να έρθει.. σε αντίθεση με τους Εβραίους που περιμένουν τον Γιαχβέ (τον θεό για τον οποίο μας μιλάει η Παλαιά Διαθήκη).
  Τώρα, πέρα από το γνωστό παραμύθι που έχουμε φάει σε μεγάλο βαθμό όλοι, πως δηλαδή ήταν Εβραίος (ο Ιωσήφ ήταν Εβραίος αλλά δεν ήταν ο πραγματικός πατέρας Του), έχουμε και κάτι άθλια ακροαριστερά υποκείμενα, όπως έναν που κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στη Θεσσαλονίκη, που λένε μπούρδες τύπου: “Ο Χριστός ήταν μαύρος, όπως οι Αφρικανοί! Μου το είπε ένας Αφρικανός φίλος μου, που είναι Χριστιανός!”.
  Το μόνο σίγουρο είναι πως Χριστιανισμός και Ελληνισμός πάνε μαζί!! Μην μπερδεύονται πολλοί επειδή οι Αρχαίοι Έλληνες σέβονταν και τιμούσαν το λεγόμενο δωδεκάθεο. Οι προφητείες της Σίβυλλας είναι ένα πολύ σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο… Κι όταν αναφέρω τον Χριστιανισμό εννοώ την Ελληνορθοδοξία που έχει ως κέντρο αναφοράς τον Χριστό (κι όχι παπάδες, βυζαντινούς αυτοκράτορες και γενικότερα αυτούς που κάνουν άλλα αντί αυτών που δίδαξε ο Χριστός). Και σε καμία περίπτωση δεν εννοώ τον Εβραιοχριστιανισμό.

 6. Αυτό το άρθρο είναι γεμάτο πλάνες. Αυτά που γράφονται σε αυτό το άρθρο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

 7. είναι τοσο μα τοσο ευκολο να αλλαζεις την ιστορια!!!!!!! κοιτα μονο το Σκοπιανο και θα καταλάβεις!!!!!!!!!!

 8. Βλαφσημιες κ αιρετικά είναι όλα σε αυτό το άρθρο ότι νάνε τίποτα ορθόδοξο δεν έχει γραφτεί γτ τα γραψανε ιεχοδαδες ουστ από δω τα πάντα για το χρήμα έλεος

 9. Ρε μαγκες την περιτομη τι την ηθελε αν ηταν Ελληνας;;;

 10. Παντού και πάντα σε όλα τα θέματα-πολέμους κλπ κρύβονται οι Εβραίοι πχ όπως Ευρώ= εβραικό νόμισμα. Ελέγχουν όλη την ανθρωπότητα σε όλους τους τομείς….Και πάντα βγαίνουν αθώοι σε όλα….Μεγάλο καρκίνωμα αυτή η φυλή….

 11. Ολο αυτό το ανακάτεμα των λαών μόνο αυτοί κρύβονται οι Εβραίοι παντού και πάντα ..Ελέγχουν όλοι την ανθρωπότητα σε όλους τους τομείς…Κάτι ήξερε ο Χίτλερ….

 12. Ο Χριστούλης είχε Ελληνικές ρίζες, καταγωγή.

 13. ΤΙ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ…..ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΦΑΝΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ……ΚΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ……ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ…..

 14. Οι Ελληνες δεν δικάζονταν απο Ρωμαικά δικαστήρια,όπως αναφέρεται στο άρθρο.Είχαν δικό τους θεσμικό όργανο,που κατείχε και τις τρείς εξουσίες,το ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ-βλέπε Νικόδημος ο Ελλην, Σύνεδρος.

 15. Πιστεύω ότι όπως κ τώρα κρύβονται οι εβραίοι πίσω από τα κράτη (των Αμερικάνων, των Γερμανών κ.τ.λ.), έτσι κ τότε κρυβόντουσαν πίσω από την δύναμη των Ρωμαίων …κρύβονται για να μη φαίνονται στην ιστορία ότι είναι υπεύθυνοι…

Comments are closed.