Φορολογικές δηλώσεις 2024: Ακόμη αγνοούνται 3 στους 4 φορολογούμενους

Κοινοποίηση:
ΝΒΔΦΒΔΦΒ

Μάλλον απρόθυμοι εμφανίζονται οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν εγκαίρως τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2023, με την σχετική προθεσμία να εκπνέει σε περίπου 50 ημέρες.

Ο ρυθμός δεν δείχνει, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, να είναι ο επιθυμητός και έτσι θα έχουμε συνωστισμό στη λήξη της προθεσμίας και όλοι οι φορείς θα ζητούν επισταμένα παράταση της προθεσμίας προβάλλοντας κάποιες δικαιολογίες.

Όπως δείχνουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία 3 στους 4 φορολογούμενους μάλλον αδιαφορούν επί του παρόντος για την διαδικασία κρατώντας αποστάσεις από την από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Ο αριθμός των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα στις 2 Ιουλίου 2024 όταν η ΑΑΔΕ θα υποβάλει αυτόματα τις προσυμπληρώμενες δηλώσεις περίπου 1,3 εκατ. μισθωτών και συνταξιούχων κι εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν  θα έχουν υποβάλει νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι στις 26 Ιουλίου 2024 και όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ με νεότερες οδηγίες ξεκαθαρίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση εφόσον η φορολογική κατοικία του είναι στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και εφόσον αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Ποιοι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης

Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο. Σε κάθε περίπτωση παρακράτησης φόρου, ακόμη και στην περίπτωση αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενων εισοδημάτων, συμπληρώνεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε ή αποδόθηκε κατά περίπτωση.

Ας δούμε ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση.

Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης στις εξής περιπτώσεις:

  • Ενήλικος, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, όταν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, πηγής Ελλάδας ή εξωτερικού, για όλα τα εισοδήματά του, φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα. Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης συζύγων, ο σύζυγος είναι υπόχρεος και για τη δήλωση των εισοδημάτων της συζύγου του.
  • Ανήλικος, μόνο για το εισόδημα από προσωπική (μισθωτή) εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. Τα λοιπά εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.
  • Έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και επιλέγει την εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή.
  • Ενήλικος όταν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα πηγής Ελλάδας φορολογούμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο
  • Ανήλικος μόνο για το εισόδημα πηγής Ελλάδας από προσωπική (μισθωτή) εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του (τα λοιπά εισοδήματά του πηγής Ελλάδας προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα).

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης με βασικότερη κατηγορία να αποτελούν οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν απέκτησαν εισοδήματα (πραγματικά ή τεκμαρτά) το προηγούμενο έτος.

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους.

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ενήλικος, (μόνο) όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.
  • Ανήλικος, μόνο για το εισόδημα πηγής Ελλάδας από προσωπική (μισθωτή) εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. Τα λοιπά εισοδήματά του (πηγής Ελλάδας), προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση όταν αποκτά εισόδημα αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών.

Όπως ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ, οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Επίσης, κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην περίπτωση που ενημερώσουν το αρμόδιο για τα ζητήματα φορολογικού μητρώου Τμήμα της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία με δήλωση μεταβολής. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι το μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος, και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Χωριστές δηλώσεις υποβάλουν οι σύζυγοι:

  • Εφόσον ο ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων έχει προβεί σε ανέκκλητη δήλωση-γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr μέχρι την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
  • Εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.
  • Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: