Φορολογικές δηλώσεις: Δικαιωμένοι 3 στους 10 που προσφεύγουν στην ΑΑΔΕ

Κοινοποίηση:
ΑΑΔΕ

Σημαντικά ποσά γλύτωσαν, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τρεις στους δέκα φορολογουμένους που τους είχαν επιβληθεί φόροι και πρόστιμα τα οποία οι ίδιοι θεωρούσαν άδικα.

Προσέφυγαν για τον σκοπό αυτό Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων του φοροελεγκτικού μηχανισμού και τελικά δικαιώθηκαν.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 το 29% των φορολογούμενων που προσέφυγαν στη ΔΕΔ δικαιώθηκαν και είδαν την Εφορία να τους διαγράφει φόρους και πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί για φορολογικές παραβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 3.354 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην ΔΕΔ οι 1.731 «έκλεισαν» με οριστικές αποφάσεις. Εξ αυτών οι 772 προσφυγές έγιναν δεκτές από την υπηρεσία ικανοποιώντας τα αιτήματα των φορολογούμενων ενώ 1.164 ή επτά στις δέκα απορρίφθηκαν.

Σε πολλές περιπτώσεις η ΔΕΔ δικαιώνει τους φορολογούμενους εντοπίζοντας λάθη και παραλείψεις των ελεγκτικών υπηρεσιών στον καταλογισμό των φόρων και των προστίμων.

Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, είναι αυτές της επιβολής αυτοτελών προστίμων από 100 έως 500 ευρώ για εκπρόθεσμες υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις οποίες όμως οι τροποποιήσεις αφορούν πληροφοριακού χαρακτήρα δεδομένα που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα των δηλώσεων.

Δηλαδή ούτε μειώνουν, αλλά ούτε και αυξάνουν τα ποσά των φόρων που έχουν προκύψει με τις αρχικές δηλώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι, χρόνο με τον χρόνο αναζητούν το δίκιο τους στην ΔΕΔ, αμφισβητώντας ουσιαστικά τις αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης με τις οποίες καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρους καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και άλλες.

Τεράστια αύξηση των προσφυγών

Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την πορεία των προσφυγών στη ΔΕΔ από την σύστασή της προκύπτουν τα εξής:

Το 2013 οι προσφυγές που εξετάστηκαν ήταν μόλις 261 και από αυτές έγιναν δεκτές (εν όλω ή εν μέρει) μόλις 27 ή το 10,3%.
Το 2014 ελέγχθηκαν 7.832 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) 1.346 ή το 17,2%.
Το 2015 οι προσφυγές που εξετάστηκαν ήταν 10.222 και αυτές που έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) ήταν μόνο 490 ή το 4,8%.
Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) 1.381 ή το 15,9%.
Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 προσφυγές εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές εν όλω ή εν μέρει 2.205 ή το 21,4%.
Το 2018, ο αριθμός των προσφυγών που έγιναν αποδεκτές αυξήθηκε θεαματικά. Συγκεκριμένα, εκδικάστηκαν 8.170 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές, είτε εν όλω είτε εν μέρει, 3.179, δηλαδή το 38,9% των προσφυγών. Απορρίφθηκαν αμέσως ή εμμέσως 4.991 προσφυγές ή το 61,1%.
Το 2019 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ 7.138 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές -ολικώς ή μερικώς- 2.465, ή το 34,5%.
Το 2020 απασχόλησαν τη ΔΕΔ 4.951 προσφυγές, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές, εν όλω ή εν μέρει, 1.886, δηλαδή το 38,1%.
Το 2021 εξετάστηκαν 10.268 προσφυγές. Εκδόθηκαν 3.658 αποφάσεις που έκαναν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) ενώ εκδόθηκαν 4.721 αποφάσεις που απέρριψαν την προσφυγή.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: