ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΟΙ 4 ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – «ΣΦΙΧΤΟ» ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Κοινοποίηση:
ΤΑΧ

Μικρές και μεγάλες υποχωρήσεις στις διατάξεις για τη φορολογία 730.000 ελεύθερων επαγγελματιών

Τέσσερις μικρές και μεγάλες υποχωρήσεις στις διατάξεις για τη φορολογία 730.000 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που κατατίθεται στη βουλή.
Την ίδια στιγμή ψαλιδίζεται σημαντικά το φορολογικό όφελος για τις ανακαινίσεις κτιρίων καθώς τα υλικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 του κόστους των εργασιών.

Ειδικότερα:

1. Αλλάζουν οι όροι ως προς το μαχητό του τεκμηρίου. Εισάγεται στο σχέδιο νόμου -προς άρση αμφισβητήσεων- ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

2. Εισάγονται τροποποιήσεις ως προς την προσαύξηση του ύψους του τεκμηρίου με βάση τον τζίρο. Ως γνωστόν, το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Ειδικά για το ύψος του τζίρου, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επι του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.
Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ).
Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επι του ποσού των 10.000 ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους.
Η αρχική διάταξη προέβλεπε προσαύξηση της ελάχιστης αμοιβής με ένα συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ.
Συγκεκριμένα:
*35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
*70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
*100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

3.Μειώνεται στο μισό το Τέλος Επιτηδεύματος για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες.

4. Επέρχεται μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων, όπως κυλικεία σχολείων, εποχικές επιχειρήσεις που είναι δηλωμένες στην ΑΑΔΕ. Για τις περιπτώσεις αυτές το τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης δηλαδή με δωδεκατημόρια. Δηλαδή αν η επιχείρηση είναι ανοιχτή 6 μήνες το χρόνο το ελάχιστο εισόδημα θα περιορίζεται στο μισό.

Ανακαινίσεις

Αλλαγές επέρχονται και στον τρόπο υπολογισμό των δαπανών για την ανακαίνιση κατοικιών που θα μετράνε για την έκπτωση φόρου από την 1-1-2024.
Διατηρείται το ανώτατο ποσό έκπτωσης των 16.000 ευρώ που θα εκπίπτει σε βάθος πενταετίας πλην όμως μπαίνει κόφτης στις δαπάνες για τα υλικά.
Πιο συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.
Για παράδειγμα η τοποθέτηση ενός θερμοσίφωνα με αξία αγοράς 900 ευρώ και κόστος τοποθέτησης 300 ευρώ η Εφορία θα αναγνωρίζει δαπάνες 400 ευρώ ( 300 ευρώ που είναι το κόστος για τα εργατικά + 100 ευρώ από την αξία αγοράς του θερμοσίφωνα που αντιστοιχεί στο 1/3 του κόστους για τα εργατικά).
Επίσης, όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

Comments are closed.