«Τέλος» το χαρτόσημο όπως το ξέραμε: Έρχεται το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών» – Ποιοι επιβαρύνονται και ποιοι απαλλάσσονται

Κοινοποίηση:
ΦΧΨΨΓΦΨΓΒ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, αύριο αναμένεται να παρουσιάσει το νομοσχέδιο με το οποίο το κλασικό χαρτόσημο γίνεται «ψηφιακό τέλος συναλλαγών».

Ο πρώτος φόρος του ελληνικού κράτους γίνεται ψηφιακός για να «περνάει» ευκολότερα στις συναλλαγές των πολιτών.

Καταργείται μόνο σε λίγες περιπτώσεις καθώς το ΥΠΕΘΟ θέλει να διασφαλίσει την είσπραξη ετήσιων εσόδων 355 εκατ ευρώ, με τα μισά από αυτά να προέρχονται από τα ενοίκια των επαγγελματικών ακινήτων.

Βάσει της νομοθεσίας τα επαγγελματικά μισθώματα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, που μαζί με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%. Το τέλος αυτό περνάει στον ενοικιαστή και οφείλεται σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού.

Όμως με το νέο νομοσχέδιο τα χρησιδάνεια των επιχειρήσεων όχι μόνο θα πάψουν να επιβαρύνονται με το κλασσικό χαρτόσημο αλλά θα απαλλάσσονται πλήρως και από το νέο «ψηφιακό τέλος συναλλαγών».

Ειδικότερα:

Που επιβάλλεται το χαρτόσημο

Το τέλος χαρτοσήμου είναι ο πρώτος φόρος που επέβαλε το νέο ελληνικό κράτος το 1836, επεκτάθηκε το 1931 και από τότε επιβαρύνσεις πάνω από 500 συναλλαγές και συμβάσεις καθώς επιβάλλεται σε κάθε συμφωνία που καταγράφεται σε χαρτί.

Ενδεικτικά επιβάλλεται σε εκατοντάδες περιπτώσεις συναλλαγών – όπως π.χ. δάνεια, επαγγελματικά μισθώματα ( δηλαδή πλην κατοικιών), επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, διανομές κληρονομιάς, εγγραφές στα βιβλία επιτηδευματιών – μόνο εφόσον συντάσσονται γι’ αυτές, σε χαρτιά – έγγραφα, συμφωνίες, συμβάσεις ή συμβόλαια (εξ ου και η ονομασία «χαρτόσημο»).

Συναλλαγές που δεν βασίζονται σε έγγραφες συμφωνίες δεν επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου.

Επιπλέον, σε τέλος χαρτοσήμου υπόκεινται συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικρατείας ακόμη κι αν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υπήκοοι άλλων χωρών. Αντιθέτως, δεν επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται Έλληνες υπήκοοι εφόσον αυτές πραγματοποιούνται εκτός ελληνικής επικράτειας.

Ο υπολογισμός του γίνεται με δύο συντελεστές, 2,4% και 3,6% (οι βασικοί συντελεστές είναι 2% και 3%, επιβάλλεται όμως και εισφορά 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ του ΟΓΑ).

Τι αλλάζει με το ψηφιακό τέλος συναλλαγών

Με την ψηφιοποίηση του, η εφορία αλλά και οι πολίτες θα γλυτώσουν αρκετή «φασαρία» καθώς το τέλος χαρτοσήμου ήταν και είναι αιτία αρκετών προστριβών κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Η ασάφεια των διατυπώσεων του νόμου άφηνε πολλά περιθώρια για αμφισβητήσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις, που φτάνουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και στα δικαστήρια, κατόπιν ελέγχων, η εφορία κοινοποιεί πρόστιμα σε περιπτώσεις συναλλαγών που εντοπίζει ότι οι εμπλεκόμενοι δεν πλήρωσαν τέλος χαρτοσήμου, παρότι η νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη.

Με το νέο «ψηφιακό τέλος» θα επιβαρύνονται όλες οι υποκείμενες σήμερα στο τέλος χαρτοσήμου συναλλαγές, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταρτιστεί γι’ αυτές έγγραφες συμφωνίες ή συμβάσεις ή συμβόλαια.

Εφόσον μια συναλλαγή γίνεται μεταξύ Ελλήνων υπηκόων, έστω και εκτός ελληνικών συνόρων, θα επιβαρύνεται με το καινούργιο αυτό τέλος.

Αντιθέτως, συναλλαγή μεταξύ ξένων υπηκόων σε ελληνικό έδαφος θα απαλλάσσεται από το νέο τέλος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο:

• Το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών» θα επιβαρύνει τα μισθώματα επαγγελματικής στέγης, επί των οποίων σήμερα επιβάλλεται το τέλος χαρτοσήμου.
• Θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται τα ενοίκια κατοικιών από το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών», όπως άλλωστε απαλλάσσονται και από το τέλος χαρτοσήμου.
• Θα εξαιρεθούν από το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών», τα «χρησιδάνεια», μεταξύ επιχειρήσεων που αφορούν βασικά στην ενοικίαση εξοπλισμού π.χ. ψυγεία κ.λπ.

Τα «χρησιδάνεια»

Ως «χρησιδάνειο» χαρακτηρίζεται κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων, μέσω της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος, ο οποίος καλείται «χρήστης» παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα, τη χρήση ορισμένου πράγματος στον άλλο συμβαλλόμενο, ο οποίος καλείται «χρησάμενος», για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Βάσει της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας (του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου), κάθε χρησιδάνειο επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφοράς 20% επί του χαρτοσήμου. Όμως με «ψηφιακό τέλος συναλλαγών» οι περιπτώσεις «χρησιδανείων» θα απαλλάσσονται από το χαρτόσημο βάζοντας έτσι τέλος στις διενέξεις με την εφορία.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response