«Τέλος» οι παρατάσεις στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας – Ποια τα νέα πρόστιμα

Κοινοποίηση:
teli-kykloforias.mina_-1536x864

Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 24 Μαΐου έχει τεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο φέρνει τα «πάνω-κάτω» στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, ενώ καθιερώνεται ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή είναι ανασφάλιστα.

Από το 2025 δεν θα δίνεται παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με την καταληκτική ημερομηνία να είναι η 31η Δεκεμβρίου. Για όσους θα πληρώνουν εκπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας τα πρόστιμα θα είναι κλιμακωτά και όχι διπλάσια από την πρώτη μέρα.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

25% επί του τέλους αν καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος καταβολής
50% επί του τέλους αν καταβληθεί τον Φεβρουάριο
100% αν καταβληθεί μετά το τέλος Φεβρουαρίου
Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Νέο σύστημα διασταυρώσεων για τον εντοπισμό παραβάσεων προς τις υποχρεώσεις κυκλοφορίας των οχημάτων

Με το νομοσχέδιο ενεργοποιείται ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων αξιοποιώντας διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου για τον εντοπισμό:

ανασφάλιστων οχημάτων
οχημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ΚΤΕΟ
οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας ή τις οφειλές που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση μεταβίβασης
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε εξάμηνη βάση από την ΓΓΠΣ με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, από το μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και του ΤAXISnet.

Εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις, ειδοποιείται ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ορίζονται τα εξής πρόστιμα:

Σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος:

1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης
500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης
250 ευρώ για τα δίκυκλα
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους βεβαιώνονται στο σύνολό τους τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου που αναλογεί.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιβολή του προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι, μετά τη διαπίστωση της παράβασης, διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα έως 3 μηνών από την επιβολή του προστίμου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει εκ νέου συμμορφωθεί, εκτός από το πρόστιμο που επιβάλλεται, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.

Τα παραπάνω επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου ΚΤΕΟ ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: