Πρόστιμο – μαμούθ στο πρακτορείο «Άργος»

Κοινοποίηση:
argos

Το Πρακτορείο «Άργος» δεν συμμορφώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τους όρους εμπορικής πολιτικής που της επιβλήθηκαν και με απόφαση της Επιτροπής επιβλήθηκε πρόστιμο 41.111,11 ευρώ ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί την εταιρεία και για νέο πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη της μη συμμόρφωσης…

Πιο αναλυτικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε και νέα μη συμμόρφωση της εταιρείας ΑΡΓΟΣ η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή έντυπου τύπου, για μη συμμόρφωση σε προηγούμενες αποφάσεις που προέβλεπαν τη διατήρηση της παλιάς εμπορικής πολιτικής έναντι των εκδοτικών επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει η Επιτροπή η «Αργος» δεν συμμορφώθηκε με τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ για την μονομερή εφαρμογή Νέας Εμπορικής Πολιτικής κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου οκτώ (8) εκδοτικών επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της Κύριας Υπόθεσης ή η επιτυχής έκβαση των, κατά τον όρο ΙΙ.2 του διατακτικού της Απόφασης, διαπραγματεύσεων μεταξύ των τελευταίων και της ΑΡΓΟΣ.

Έτσι με απόφαση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού «επιβάλλει σε βάρος της ΑΡΓΟΣ συνολικό πρόστιμο, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.4 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση και την υπότροπη συμπεριφορά της, συνολικού ύψους 41.111,11 ευρώ».

Παράλληλα η Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλεί την «Αργος» και με νέο πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με νέα απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΕΚΑΡΑ Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣ ΓΕΛΑΣΩ ΧΑ ΧΑ……

Comments are closed.