Πραγματικά εύστοχη ιδέα από αναγνώστη για το Πιστοποιητικό – βεβαίωση του εμβολιασμού

Κοινοποίηση:
εμβολιο

Παρακάτω ιδέα – πρότασηπου μάλλον έχει αποτρεπτικό σκεπτικό για τον ……διενεργούντα.!!! Πιέζοντας με την εφημερίδα και το διαδικτυακό κανάλι κλπ….έχεις τον τρόπο να επηρεαστεί ο κόσμος……

Στον κάθε εμβολιαζόμενο ΝΑ επιδίδεται ένα πιστοποιητικό – βεβαίωση
που ΝΑ γράφει:

Εμβολιαστικό Κέντρο……Χ.
Οδός αριθ:
Συνοικία/Πόλη:
Σήμερα…..ημερ……ο κος/κα ………………………. προσήλθε για να εμβολιασθεί για τον covid-19 με το εμβόλιο ……..Χ…….. σε πρώτη δόση.
Υπογραφή και με ονοματεπώνυμο:
Ο διενεργήσας τον εμβολιασμό
…………………………………..

Τι νομίζετε; Θα εμφανισθούν κάποιοι νοσηλευτές/γιατροί για να διενεργήσουν τον εμβολιασμό; ..Συνέπειες; Μηνύσεις;

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response