Ποια ήταν η Αγία Κυριακή που τιμάται σήμερα

Κοινοποίηση:
agia-kiriaki

Αγία της Χριστιανοσύνης, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 7 Ιουλίου. Η Κυριακή είχε γονείς τον Δωρόθεο και την Ευσεβία, οι οποίοι ήταν άτεκνοι.Έπειτα από προσευχές των γονιών της προς τον Θεό γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, ημέρα Κυριακή.

Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305) οι γονείς της μαρτύρησαν για την πίστη τους. Η Κυριακή εστάλη στον Καίσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον άρχοντα της Βιθυνίας Ιλαριανό, που της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια.

Η παρθένος του απήντησε υπερήφανα ότι δεν δίνει την παραμικρή αξία στην ομορφιά και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πίστη της στον Χριστό.

Εξοργισμένος ο Ιλαριανός διέταξε να τη βασανίσουν και κατόπιν να την αποκεφαλίσουν. Αλλά προτού επιπέσει το σπαθί του δήμιου στο κεφάλι της, η Κυριακή παρέδωσε το πνεύμα και πέρασε στην αιωνιότητα.

Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. Έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλη των σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. Διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Κυρίων τον Κύριον, και Βασιλέα Χριστόν, εξ όλης ηγάπησας, Κυριακὴ της ψυχής, και χαίρουσα ήθλησας, όθεν Παρθενομάρτυς, παρ’ αυτοῦ δοξασθείσα, βρύεις τοις σε τιμώσιν, ιαμάτων την χάριν, τοις πάσιν αιτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.

Σχετικά
Η Αγία Κυριακή είναι η πολιούχος των Σερβίων Κοζάνης και προστάτιδα του μητρικού θηλασμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΧΑΡΗ Σ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΥΠ ΕΡ ΗΜΩΝ ΤΩ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΑΜΗΝ +♥+♥+♥

Leave a Response