Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί ανατροπές στις γεωργικές αγορές

Κοινοποίηση:
3396922

Η κατάσταση που επικρατεί στις γεωργικές αγορές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτέλεσε κύριο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Τον υπηρεσιακό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Τσακίρη, εκπροσώπησε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος, Ιωάννης Γκίκας. Κατά την τοποθέτησή του επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας σε κάθε προσπάθεια επιβίωσης των αγροτών στην Ουκρανία και την ικανοποίηση για την παράταση της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας.

Επισήμανε ότι οι διαταραχές στις εμπορικές ροές, το αυξημένο κόστος παραγωγής, των ελλείψεων στα λιπάσματα, των προβλημάτων στις μεταφορές, αλλά και η περιορισμένη δυνατότητα ρευστότητας για τις αναγκαίες επενδύσεις προς την πράσινη μετάβαση, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα για τις ηγεσίες και διοικήσεις των κρατών-μελών, και πρόσθεσε πως κάθε ενδεχόμενη έκτακτη στήριξη θα πρέπει να είναι ευέλικτη, εξατομικευμένη και στενά συνδεδεμένη με τις έκτακτες επείγουσες ανάγκες στους πληττόμενους τομείς κάθε κράτους μέλους.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης, ο κ. Γκίκας εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της χώρας μας για την πύκνωση των εναλλαγών ακραίων καιρικών φαινομένων και στάθηκε στις αρνητικές συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγοντας ότι η ευελιξία στην εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου είναι αναγκαία.

Τέλος, τόνισε ότι η χρήση του γεωργικού αποθεματικού θα πρέπει να αποφασίζεται κατά προτεραιότητα για τέτοιου είδους σοβαρά, έκτακτα προβλήματα που επιφέρουν μείωση στην ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή και θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική αυτονομία της Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Γκίκας επισήμανε ότι η χώρα μας συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους βιωσιμότητας, περιορίζοντας τη σπατάλη των πρώτων υλών, προάγοντας την ανακύκλωση και μειώνοντας κατά πολύ τα απορρίμματά τους.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο αγροδιατροφικός τομέας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του και του ευαίσθητου χαρακτήρα των σχετικών προϊόντων, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πιέσεις στους εμπλεκόμενους φορείς, να διασφαλιστεί η υγεία του καταναλωτή και η ποιότητα των προϊόντων.

Τέλος, σχετικά με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία διατύπωσε τις έντονες επιφυλάξεις της Ελλάδας για την πλήρη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων, καθώς και για μια σειρά ευαίσθητων προϊόντων, όπως το αιγοπρόβειο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: