“Οσμή” σκανδάλου στους 6 πρώτους διαγωνισμούς, για έργα φυσικού αερίου, σε Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Κοινοποίηση:
720_180915_0bc024780a-a9d0867ea2ce2b5e

Σε σοβαρές καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΕΔΑ), προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

Η ΔΕΔΑ έβγαλε προς διαβούλευση πριν από λίγες ημέρες τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου σε 18 πόλεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

Σε διαβούλευση είναι τα τεύχη για τους πρώτους έξι διαγωνισμούς, αλλά σε επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα, ο ΣΑΤΕ υποστηρίζει πως «μελετώντας τις σχετικές διακηρύξεις (που βρίσκονται είτε στη φάση της διαβούλευσης, είτε στη φάση της οριστικής διακήρυξης) διαπιστώσαμε ορισμένα πολύ ανησυχητικά σημεία, τα οποία σας επισημαίνουμε».

Όπως υποστηρίζουν στον εργοληπτικό σύνδεσμο, η απαίτηση εμπειρίας στην κατασκευή έργου φυσικού αερίου την τελευταία πενταετία περιλαμβάνει περιορισμούς που είναι «σαφώς φωτογραφικοί», αφού η ΔΕΔΑ ζητάει συγκεκριμένα από τους υποψήφιους αναδόχους:

«1. Επιτυχή ολοκλήρωση έργων φυσικού αερίου με προϋπολογισμό ανάλογο του έργου και, συγκεκριμένα, τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ. 2. Επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο συμβάσεων προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ η καθεμιά, έργων κατασκευής δικτύων διανομής (19bar) και χαμηλής πίεσης (4bar) φυσικού αερίου. 3. Κατασκευή τουλάχιστον 5.500 σημείων αεριοδότησης οικιακών και εμπορικών καταναλωτών. 4. Κατασκευή τουλάχιστον 40.000 μέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης 4bar. 5. Κατασκευή τουλάχιστον 1.000 μέτρων χαλύβδινου δικτύου», κ.ο.κ.

«Φωτογραφικές» θεωρούν στον ΣΑΤΕ και τις απαιτήσεις της διακήρυξης για την αξιολόγηση εμπειρίας της ομάδας έργου. Όπως γράφουν στην επιστολή τους, «προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά δύο θέματα: Ποιος πιστοποιεί και με τι αποδεικτικά στοιχεία την εμπειρία; Απαιτείται, π.χ., βεβαίωση ΜΕΚ (του μητρώου εργαζομένων στις κατασκευές) ή αρκεί μια άτυπη βεβαίωση οποιασδήποτε Αρχής; Απαιτούνται φορολογικά στοιχεία, π.χ. τιμολόγια παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, κ.λπ.;»

Τα έργα της ΔΕΔΑ αφορούν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 250.000.000 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ξεκινήσουν φέτος και θα ολοκληρωθούν το 2024.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response