Οι τράπεζες μας κλέβουν με τα επιτόκια!

Κοινοποίηση:
ΤΡΑΠΕΖΑ

Φωτιά παίρνουν τα επιτόκια στην Ελλάδα, με τις ελληνικές τράπεζες να γράφουν στα… παλαιά των υποδημάτων τους τις παροτρύνσεις του οικονομικού επιτελείου να μειώσουν τα επιτόκια των δανείων και να αυξήσουν εκείνα των καταθέσεων.

Όπως αποκαλύπτεται όμως από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Απρίλιο οι ελληνικές τράπεζες είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στα επιτόκια δανείων και καταθέσεων απ’
όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2023:

 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,25%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 5,85%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,60 εκατοστιαίες μονάδες

 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,29%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε στο 5,84%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,55 εκατοστιαίες μονάδες

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια διαμορφώνουν επιτόκια κοντά στο 6,8%, τα οποία με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν το 8%. Τα μεσοπρόθεσμα καταναλωτικά δάνεια διαμορφώνουν επιτόκια της τάξης του 7,7% και με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν το 9%. Σύμφωνα με την ΤτΕ, για να πάρει ένας δανειολήπτης ένα καταναλωτικό δάνειο χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) θα έχει επιτόκιο 5,85%, ενώ ένα καταναλωτικό δάνειο με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται στο 12,79%.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: