Κόλλησε για 20 λεπτά επάνω μου ο Σταυρός των Αγίων Ισιδώρων και όλα πήγαν καλά στην υγεία μου (BINTEO)

Κοινοποίηση:
kollise pano

Τι εξομολογήθηκε ο ηθοποιός Κωστής Σαβιδδάκης.

Δείτε το βίντεο:


ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

3 Σχόλια

  1. Χαιρετώ καί ευχαριστώ εκ καρδίας όλα τά αγαπητά εν Χριστώ αδέλφια μου Πατριώτας Χριστιανούς Ορθοδόξους Αλέξανδρο, Δέσποινα, Έκτωρ, Παναγιώτα, όπως καί τόν αδελφό Στέφανο ο οποίος περνά τά σχόλιά μας καί όσων άλλων ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, ευχόμενος νά θάλπει καί προστατεύει Ο Κύριος όλους υμάς, εις τά χαλεπά αυτά έτη τής τραγικά μεγάλης αποστασίας, εν τή οποία η πλάνη εστί διάχυτος καί λίαν επικίνδυνη, ίνα πλανήση ακόμη καί τούς εκλεκτούς (Ματθ.ΚΔ’25).Η Πανυπέρευλογημένη Θεομήτωρ μετά πάντων τών Αγίων καί Αγίων Αγγελικών δυνάμεων νά σκέπουν υπό τήν Θείαν Των σκέπη όλους όσους ειλικρινώς αγωνίζοντε πρός ευαρέστηση Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί συνεπώς αγαπούν τήν Πατρίδα καί τόν Ορθόδοξον Χριστιανισμόν.Ευλογημένοι νά είστε.

  2. Σε χαιρετώ αδερφέ μου Γρήγοριε,για μια ακόμη φορά χαίρομαι να σε διαβάζω,ο ΚΥΡΙΟΣ μας να σου χαρίζει φώτιση και δύναμη.

  3. Ο Κύριός μου καί Θεός μου, αγανακτισμένος κραυγάζει:::: «Ώ γενεά πονηρά, άπιστος, αμαρτωλή καί μοιχαλίς!!! έως πότε έσομαι μεθ’υμών;;;; έως πότε ανέξομαι υμών;;;; (Ματθ.ΙΖ’17…., ΙΒ’31….45.., ΙΣΤ’4, ΚΓ’33, Μάρκ.Η’38, Θ’19, ΙΣΤ’14, Λουκά Θ’41, ΙΑ’29, Πράξ.Β’40). Ουαί καί αλοίμονο εις εκείνους οι οποίοι απιστούν εις τά θαύματα τά οποία συντελούνται εκ Θεού μέσω Αγίων (ΚΑΙ εν περιόδω Παλλαιάς ΚΑΙ βεβαίως εκ τής Αυτοπροσώπου εμφανίσεως Τού Θεού Δημιουργού Ιησού Χριστού καί εντεύθεν. Όσοι απιστούν καί αμφισβητούν εισί τό ολιγότερον άφρονες καί μωρόμυαλοι. Δέν αμφισβητώ, ότι κατά καιρούς έχει προκύψει καί νοθεία εκ μερικών τυχάρπαστων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τήν αγνωσία τού λαού, ωστόσο υπάρχουν πολλά διδόμενα εκ Θεού,ενδεικτικά σημεία, ώστε νά διακρίνη ο πιστός Χριστιανός τόν αληθή Ορθόδοξον Ιερέα Τού Χριστού από τόν απατεών. Ωστόσο, παρεπιπτόντως, θά ήθελα νά σημειώσω ότι όσοι άφρονες αμφισβητούν τά θαύματα εξ Ορθοδόξων Ιερέων, άνευ εξετάσεως καί ενδελεχούς ελέγχου, εστί διότι επικρατεί βαθύτατη τύφλωση εντός των. Καί αύτη η τύφλωση άρχεται διότι κατήντησαν εμπαθείς καί ειδωλολάτραι, μή δυνάμενοι νά ιδούν τό ανυπέρβλητο Μεγαλείον Τού Θεού, αρχικώς μέσω αυτής αύτης τής Πανσόφου Δημιουργίας Του (Ρωμ.Α’, Ψαλμ.ΙΗ’1, Εβρ.Δ’13, Σ.Σειρ.ΙΓ’1, ΙΖ’8…., Πρ.Ησαΐα Ε’12, Πρ.Ιερ.Δ’, Σ.Σολ.ΙΓ’ Πρ.Αμβ.Γ’2). Εάν, Χάριτι Θεού, σάς ανέπτυσα εις βάθος τά μεγαλεία τής Δημιουργίας Τού Κυρίου Ιησού Χριστού, θά ζαλιζόσαστε, θά σάς κατελάμβανε κυριολεκτικώς ίλιγγος. Θά αναφέρω μόνο 2-3 σημεία τά οποία πολλοί καθημερινώς βλέπουν αλλά δέν σκέπτονται τό συντελεσθέν θαυμαστό. Η Γής ως γνωστόν περιστρέφεται περί τού εαυτού της (αιωρούμενη εις τό αχανές καί κενό σύμπαν), ωστόσο ταυτοχρόνως περιστρέφεται επί ελλειπτικής τροχιάς πέριξ τού Ηλίου, ολόκληρο τό ηλιακό σύστημα περιστρέφεται περί τού εαυτού του, όλος ο γαλαξίας ημών περιστρέφεται επίσης περί τού εαυτού του, ενώ ταυτοχρόνως ταξιδεύει καί απομακρύνεται εκ τών υπολοίπων γαλαξιών. Ώστε εάν τολμούσα νά είπω ότι ταξιδεύουμε επί τού οχήματος Γή μέ ταχύτητα εκατομυρίων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, ίσως νά έλεγον ολιγότερη ταχύτητα από τήν πραγματική. Καί όμως, όλα επί τής Γής φαίνονται ακίνητα, καί περπατούμε καί κινούμεθα καί καθεύδομεν (κοιμόμεθα) ησύχως, ως νά είναι η Γής ακίνητη. Ένα 2ον παράδειγμα. Υπάρχουν δύο βασικαί δυνάμεις γενόμεναι εκ τής περιστροφής, η ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ καί η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ μέ απόλυτη αρμονία εκ Θεού ώστε ούτε νά εκφενδονιζόμεθα ούτε καί νά μήν δυνάμεθα νά περπατούμε (όσοι έχουν γνώση φυσικής κατανοούν τί εννοώ). Καί όμως, ενώ ολίγον περισσότερο, υπερισχύει κυρίως η βαρύτης ωστόσο έχουμε ένα καθημερινό φαινόμενο αντιβαρύτητος καί αυτό συντελείται εις τά δένδρα. Βλέπουμε τεράστια δένδρα, ύψους 30 καί 40 μέτρων (μέ επιπλέον 5-10 μέτρα ρίζας κάτωθεν τού εδάφους) καί όμως οι χυμοί καί ουσίαι λαμβάνοντες εκ τού βάθους τού εδάφους φθάνουν (άνευ …..αντλίας!!!!!) έως καί τό υψηλότερο σημείον, τροφοδοτόντας καί τό τελευταίο φύλλο καί καρπό. Μήν νομίζεται ότι εισίν απλά, επειδή μάς έχει γίνει παγιωμένη καθημερινότητα νά τά βλέπουμε. Εάν αναφερόμουν εις βάθος καί εάν επιπροσθέτως ανέφερα διά τήν τρομακτική δημιουργική σοφία τήν οποίαν περικλείει ένα ωόν (αυγό) ‘ή ένας σπόρος, θά ζαλιζόταν καί ο πλέον στοχαστικός. Καί όμως ΟΛΑ αυτά τά σοφώτατα επιτελούντε μέσω Τής αδιαλείπτου Παντοδυναμίας, Πανσοφίας καί Αγάπης Τού Θεού. Διά τούτο εις τόν μικρόν Παρακλητικόν κανόνα πρός Τήν Υπεραγία Θεοτόκον, ολίγον προτού τήν ανάγνωση τού Ιερού Ευαγγελίου λέγομεν:::: «Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τά τής Χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα ΑΠΑΣΑΝ τήν Κτίσιν πρός ΖΩΟΓΟΝΙΑΝ». Πράγματι, Τό Πανάγιον Πνεύμα Τού Θεού, κυβερνά, συντηρεί καί κατευθύνει άπασαν τήν Κτίσιν, αλλά δυστυχώς, η πλειονότης τών ανθρώπων εμωράνθη, εβυθίσθη εις τόν βούρκο τών αμαρτωλών ηδονών αντί νά δοξάζουν εμπράκτως καί υπακούοντες Τού Πανάγαθου Θεού, ώστε νά περάσουν επιτυχώς τάς εξετάσεις τού σχολείου «Γή» ώστε νά ζήσουν αιωνίως μετά Τού Θεού,(Ρωμαίους Α’).

Leave a Response