Ηλεκτρονικό φακέλωμα των οφειλετών από την ελληνική Κόζα Νόστρα

Κοινοποίηση:
ΦΑΚΕΛΩΜΑ

Το ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των πολιτών για τα χρέη τους προς Εφορία, ΕΦΚΑ, δήμους, τράπεζες και άλλους φορείς προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με την κυβέρνηση να φέρνει τον νέο, «λευκό Τειρεσία».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η σύσταση δύο κέντρων, της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, που θα λειτουργούν στα πρότυπα του Τειρεσία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα αποτελεί το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων βάσει δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν οφειλές προς τον δημόσιο τομέα.

Στην πράξη, κάθε οφειλέτης θα βαθμολογείται ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του. Μάλιστα, θα μπορεί να λαμβάνει δωρεάν -κατόπιν αίτησης- το βαθμολόγιό του και με αυτό να πραγματοποιεί συναλλαγές με τις τράπεζες, όπως το αίτημα για χορήγηση χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων θα έχουν:

  • Ο ίδιος ο οφειλέτης.
  • Οι δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους.
  • Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο ίδιο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί και η σύσταση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, που θα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο θα λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών / οφειλετών, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να «κοκκινίσει» το δάνειό τους ή να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Τις πληροφορίες αυτές θα μπορεί να δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα από έκδοση σχετικής Πιστωτικής Εκθεσης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αξιολόγηση ή βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου, κάτι που αποτελεί αντικείμενο της υπό σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. Εκτέλεση θέλουν και τα 300 απόβλητα χωρίς καμία απολύτως λύπηση.Ρε πως να πληρώσουμε όταν τα χρήματα μας τα κλέβετε και τα βάζετε σε λογαριασμούς σας.Ρε δεν έχουμε χρήματα γ*** το σπίτι σας.Ρε δεν υπάρχει ένας μέσα στις Ενοπλες Δυνάμεις που να έχει να πούμε 3 kg όρχεις να βγάλει τα άρματα έξω να τελειώνει η ιστορία;

Comments are closed.