Επίδομα μητρότητας: Η αύξηση του κατώτατου μισθού το συμπαρασύρει …

Κοινοποίηση:
gynaikes

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το επίδομα μητρότητας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Ηαύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το επίδομα μητρότητας. Ο νέος κατώτατος μισθός από 713 ευρώ πλέον ανέρχεται στα 830 ευρώ μεικτά κι αυτό σημαίνει ότι πλέον και οι γυναίκες, που κυοφορούν θα έχουν και μεγαλύτερο επίδομα, για όσον καιρό παραμένουν εκτός εργασίας.

Ποιες δικαιούνται επίδομα μητρότητας;

Το επίδομα μητρότητας δικαιούνται γυναίκες με μισθωτή σχέση εργασίας, ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, που λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Το επίδομα μητρότητας χορηγείται για 9 μήνες και ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό που σήμερα είναι στα 830 ευρώ, δηλαδή θα λάβουν συνολικά το ποσό των 7.470 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και το επίδομα γέννησης, που για το πρώτο παιδί είναι 2.400 ευρώ και φθάνει τα 3.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί, η μη μισθωτή μητέρα λαμβάνει για τους 9 μήνες έως και 10.970 ευρώ. Έτσι, το μηναίο έσοδο αρχίζει από τα 1.100 ευρώ και φθάνει τα 1.200 ευρώ ανάλογα με το ύψος του επιδόματος γέννησης.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένες;

Η ασφαλισμένη, για να υποβάλλει αίτηση χορήγησης επιδόματος μητρότητας, μεταβαίνει στην κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ και επιλέγει τη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσετε

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει η εργαζόμενη για το επίδομα μητρότητας είναι τα εξής:

  • Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΕΦΚΑ
  • Βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να φαίνεται:
  • Η εργασιακή σχέση της ασφαλισμένης κατά την έναρξη της αποχής της από την εργασία λόγω κυοφορίας,
  • Η διακοπή της απασχόλησης λόγω κυοφορίας,
  • Οι τακτικές αποδοχές κατά το χρόνο έναρξης της αποχής και
  • το χρονικό διάστημα που υποχρεούται ο εργοδότης κατά τα 657,658 ΑΚ, να καταβάλει αποδοχές
  • Επιπλέον, χρειάζεται βεβαίωση του ΕΦΚΑ για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερήσιου επιδόματος και το συνολικό καταβληθέν ποσό λόγω κυοφορίας και λοχείας ΙΒΑΝ λογαριασμού ΕΤΕ, στον οποίο η ενδιαφερόμενη πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτη δικαιούχος.

Τι πρέπει να προσέξετε για τις καταβολές από ΟΑΕΔ

Χρειάζεται προσοχή όμως για τις προθεσμίες. Το δικαίωμα για καταβολή χρηματικών παροχών από τον ΟΑΕΔ χάνεται αν υποβληθεί μετά την παρέλευση 8 μηνών από τη γέννηση.

Τι πρέπει να δώσει ο εργοδότης;

Οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασία λόγω κυοφορίας ή τοκετού θεωρούνται πως λείπουν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Ο εργοδότης οφείλει να τους καταβάλει τις αποδοχές για μισό μήνα, εάν δεν έχουν συμπληρώσει ολόκληρο χρόνο εργασίας ενώ για εκείνες, που έχουν κλείσει χρόνο δικαιούνται αποδοχές για έναν μήνα.

Τι δικαιούνται οι ασφαλισμένες από τον ΕΦΚΑ;

Το επίδομα από τον ΕΦΚΑ περιλαμβάνει το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Η ασφαλισμένη πρέπει να έχει τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας με ασφάλιση τουλάχιστον 2 χρόνια πριν τον τοκετό. Συμπληρωματικά καταβάλλονται αποδοχές σε ασφαλισμένες του e-efka (δηλαδή πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) που είναι σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Το επίδομα καταβάλλεται μετά τον τοκετό οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας,
  • Είσπραξη επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας,
  • Συμπλήρωση τουλάχιστον 10ήμερης εργασίας στον εργοδότη μέχρι την έναρξη της άδειας κυοφορίας-λοχείας (Υπ’ αριθ. 1820/36/17.07.2013 Απόφαση Δ.Σ.)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούχοι είναι ακόμη και οι μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν παιδί από την ένταξη του στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών.

Υπάρχει όμως περιθώριο για Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της εν λόγω άδειας.

Στην περίπτωση των θετών μητέρων υπάρχουν προϋποθέσεις κι είναι απαραίτητο να είναι ενεργή η εργασιακή σχέση κατά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: