«Εξοικονομώ 2021»: Στον «αέρα», επιτέλους, η πλατφόρμα του νέου προγράμματος

Κοινοποίηση:
Κουρεμένα ενοίκια

Αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 38% περισσότερες κατοικίες σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο
Έως και 50.000 κατοικίες αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά μέσω του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ», το οποίο βρίσκεται, επιτέλους, στον «αέρα», στην πλατφόρμα gov.gr.

Στη σελίδα για το «Εξοικονομώ 2021» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 38% περισσότερες κατοικίες σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο.

Η σελίδα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών για το «Νέο Εξοικονομώ», μεταξύ των οποίων και τις παρακάτω:

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
Το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».
Το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων.
Τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων.
Τις προθεσμίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του.
Δείτε επίσης: Μεγάλη καθυστέρηση για το «Νέο Εξοικονομώ»
Σημειώνεται ότι το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά.

Ειδική μέριμνα, εξάλλου, θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το «Νέο Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response