Ενέργεια και πληθωρισμός πνίγουν την αγορά!

Κοινοποίηση:
τροφιμα

Ύψιστης σημασίας είναι για τις επιχειρήσεις η λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και το να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, κυρίως αυτές που αφορούν θέματα γραφειοκρατίας και επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης, όπως σημειώνει ο ΣΕΒ στην ετήσια έκθεσή του «Business Pulse 2022».

Όπως αναφέρεται σε αυτήν, σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να διατηρήσουν μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση της δυσμενούς συγκυρίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αναλυτικά, τα στοιχεία που προβληματίζουν τις επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι, μεταξύ άλλων, η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και η πολυνομία, η δυσκολία κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο κεφάλαιο με γνώσεις και δεξιότητες, το φορολογικό πλαίσιο και η χρηματοδότηση.

Τι προβληματίζει τις επιχειρήσεις
Η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι σημαντικές απειλές, με ανάγκη μεγαλύτερων παρεμβάσεων για την άμβλυνση των επιπτώσεών τους, ώστε να μη διαταραχθεί η εύθραυστη αναπτυξιακή ισορροπία. Ειδικά οι πληθωριστικές πιέσεις εξανεμίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφούν τα αυξημένα κόστη χωρίς να τα μετακυλούν στους αγοραστές των προϊόντων τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο κεφάλαιο με γνώσεις και δεξιότητες. Η οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και η προοπτική της ακολουθούν σταθερή πορεία. Η θετική εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάνω από το 10%, κάτι που είχε να συμβεί από το 2017.

Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Καταγράφονται η μεγάλη πρόοδος στην ψηφιοποίηση του κράτους (κυρίως στις διεπαφές μέσω του gov.gr), στη μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου και η υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς υποστηρίζουν μια ποιοτική στροφή στη λειτουργία της οικονομίας. Ωστόσο, για το σύνολο των επιχειρήσεων ζητούμενο είναι η ακόμα ταχύτερη άρση της γραφειοκρατίας σε πεδία όπως η απονομή δικαιοσύνης, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα, η χωροταξία, η αδειοδότηση, η λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η λειτουργία του ανταγωνισμού, το πτωχευτικό πλαίσιο κ.λπ. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στα πεδία αυτά είναι σημαντική, ώστε οι διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης να απλοποιούνται πριν από την ψηφιοποίηση και την ανάρτησή τους στο gov.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: