Δείτε την περιβόητη τροπολογία – Εμβόλιο ή πρόστιμο κάθε μήνα!

Κοινοποίηση:
προστιμο

Με γοργά βήματα προχωρά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη θεσμοθέτηση του τιμωρητικού μέτρου επιβολής μηνιαίου προστίμου 100 ευρώ τον μήνα για όσους άνω των 60 ετών δεν «συμμορφωθούν» με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους, και δεν κάνουν το εμβόλιο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2022.
Η τροπολογία έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ.

«Για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού covid-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961», αναφέρει η τροπολογία.

Τι αναφέρει η τροπολογία
υποχρεωτικός εμβολιασμός
για τους πολίτες άνω των 60 ετών
«συνοδεύεται» και από πρόστιμο ύψους 100 ευρώ
θα πληρώνουν όσοι έως τις 16 Ιανουαρίου δεν κλείσουν τουλάχιστον το ραντεβού για να κάνουν την πρώτη δόση
Ποιοι θα πληρώσουν το μισό ποσό

σε περίπτωση που κάποιος κάνει την πρώτη δόση έως και τη 15η μέρα του μήνα
και ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του
τότε ειδικά για το μήνα αυτό, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ
Εάν η πρώτη δόση γίνει από την 16η μέρα του μήνα και μετά, επιβάλλεται σύνολο προστίμου ύψους 100 ευρώ. Ειδικώς για τον Ιανουάριο του 2022, για παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ. Οι κυρώσεις αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
(α) όσοι έχουν νοσήσει και για 180 ημερών από τη νόσηση

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου

Ειδικώς τα άτομα αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

Αυτά είναι τα πρόστιμα
Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Οι κυρώσεις αίρονται από πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης
το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: