Βιβλιάρια υγείας τέλος – Τι πρέπει να ξέρετε για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο

Κοινοποίηση:
giatroi-stith-768x461

Την οριστική κατάργηση της χρήσης έντυπου βιβλιαρίου υγείας καθώς έχει θεσπιστεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο.
Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος (ΑΗΦΥ) θα δημιουργείται από τους οικογενειακούς γιατρούς. Θα μπορούν να χειρίζονται όμως όλοι οι γιατροί με τους απαραίτητους κωδικούς και εφόσον είναι πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Οι γιατροί θα είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν όλες τις εξετάσεις, τα φάρμακα που χορηγούν, τις νοσηλείες και τις παραπομπές στους ασθενείς τους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία ενεργοποίησης του ΑΗΦΥ, οι πολίτες μόλις εγγραφούν στον οικογενειακό γιατρό και καταχωρηθούν στο σύστημα τα ιατρικά τους δεδομένα, θα λάβουν έγγραφο με όλα τα στοιχεία της εγγραφής τους, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη με τους οποίους θα έχουν πρόσβαση στον Ατομικό τους Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι με τον ΑΗΦΥ καταργούνται πλέον τα βιβλιάρια υγείας, καθώς όλα γίνονται ηλεκτρονικά διευκολύνοντας κατά πολύ τόσο τους πολίτες όσο και τους γιατρούς που μόνο με τους προσωποποιημένους κωδικούς θα έχουν την πρόσβαση στην πληροφορία.

Σε περίπτωση που κάποιος πουλήσει για προσωπικό όφελος το περιεχόμενο των φακέλων που θα διατηρούνται στην ΗΔΙΚΑ, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και φυλάκιση έως 10 έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Το Υπουργείο Υγείας εξαιρείται από τις αυστηρές κυρώσεις, καθώς «ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων, για σκοπούς επιστημονικής κ.λπ.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: