Βίος και Μαρτύριο του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού

Κοινοποίηση:
agiow-kuprianow

Η καταπληκτική του τόλμη, έκανε πολλούς να τον νομίζουν για τρελό, αλλά αυτός, μ’ αυτόν τον τρόπο κατάφερε να πάρει το στεφάνι της αιώνιας δόξας
Ο Ιερομάρτυρας Κυπριανός γεννήθηκε από χριστιανούς γονείς, στο χωριό Κλειστό (ή Κλειτσός ή Κλητζός) των Άγραφων του τέως δήμου Κτημενίων. Ανατράφηκε με χριστιανοπρέπεια, έγινε μοναχός και αξιώθηκε του χαρίσματος της ιεροσύνης. Πήγε στο Άγιον Όρος και έμεινε στο κελλί του Αγίου Γεωργίου κοντά στο μοναστήρι Κουτλουμουσίου. Εκεί διέπρεψε στις αρετές και έγινε υπόδειγμα μεταξύ των πατέρων. Η καρδιά όμως του Κυπριανού, φλεγόταν από τον πόθο του μαρτυρίου, έτσι πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε με καταπληκτική τόλμη μπροστά στον κριτή τον Χριστό. Προέτρεψε μάλιστα και τους εντός του κριτηρίου, και αυτόν τον ίδιο τον κριτή, να αρνηθούν το Μωάμεθ και ν’ ακολουθήσουν τον Χριστό. Τον πέρασαν για τρελό και τον έβγαλαν με τις κλωτσιές έξω από το κριτήριο.

Αλλά ο διακαής πόθος του μαρτυρίου, έκανε τον Κυπριανό να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, αυθόρμητα μπήκε στο παλάτι και κήρυξε με το ίδιο θάρρος τον Χριστό μπροστά στον Βεζίρη. Ο άρχοντας με διάφορες κολακείες προσπάθησε να τον παρασύρει στον μουσουλμανισμό, αλλά επειδή απέτυχε τον παρέδωσε στον Μουφτή. Αλλά και εκεί ο Κυπριανός ομολόγησε την αγάπη του στον Χριστό και ήλεγξε τον μουσουλμανισμό. Με χαρά δέχτηκε την καταδικαστική απόφαση.

Έτσι στις 5 Ιουλίου του 1679 μ.Χ. ήμερα Σάββατο, τον αποκεφάλισαν στο Φανάρι.

Μαρτύριο του Αγίου συνέγραψε ο Ιωάννης Καρυοφύλλης.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. Ως αφετηρία τού παρόντος σχολίου θά λάβω τήν πρόστυχη πρεζού δαιμονοκρατούμενη η οποία δηλητηρίασε (ψυχή τε καί σώματι) τήν μικρούλα 10χρονη). Εκ τής απελευθερώσεως εκ τών κανίβαλων τούρκων καί εντεύθεν (εκτός μόλις 3 εξαιρέσεων «Καποδίστρια, Μεταξά, Παπαδόπουλο καί Πατακό), η Ορθόδοξος Πατρίς μου κυβερνάται υπό ανηθίκων, (ψυχοσωματικώς) ανωμάλων, απάτριδων, μισελλήνων, κακοήθων διπόδων, οι οποίοι ποτίζουν τόν άμοιρον λαόν ημών μέ, ουχί μόνον «πρέζα» χόρτου αλλά κυρίως μέ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ πρέζα» η οποία εστίν απείρως ολεθριωτέρα. Τήν πρέζα τού´ βαρύτατου ναρκωτικού καταφρονήσεως Τού Πανάγιου Τριαδικού Θεού (μέσω προωθήσεως τής εκκοσμικεύσεως, αποστασίας καί ηθικής παραλυσίας) μέ διαστάσεις καταστρεπτικής συνεπείας καί προεκτάσεις πρός αθεΐα, σαρκολατρεία, ανηθικότητα, εγωϊσμό, κενοδοξία, φιλαυτία, κακοήθεια, παντελούς ελλείψεως τής εν Χριστώ αγνής καί αδόλου αγάπης καί στοργής πρός ΕλληνΟρθοδόξους Πατριώτας, καταπίπτοντας πρός πορνείας (προγαμιαίας σχέσεις), μοιχείας (απιστία εντός τού εγγάμου βίου), εκτρώσεις, διαζύγια, ανωμαλίας παντοειδούς παραφύσεως καί ασεβείας υπερθετικού βαθμού, απανθρωπία, σκλήρυνση καί αδιαφορία πρός Τόν Πανευεργέτη Κύριον Ιησού Χριστόν καί Πατριώτας συνανθρώπους ημών μέ μυρίους καταστρεπτικάς προεκτάσεις (τάς οποίας αναφορικώς περιγράφει ο Απ.Παύλος εις Β’Τιμ.Γ’ καί Ρωμ.Α’), μέ τόν ατελείωτον κατάλογον ανομίας καί παροργίσεως Τού Θεού. Ώστε τό «μυστήριον τής ανομίας»(Β’Θεσσαλ.Β’) ουχί απλώς ενεργείται, αλλά εθεσπίσθη (παγκοσμίως) ως …..νόμιμον!!!!! υποστηρίζοντας καί δικαιώνοντας κάθε τί τό ανώμαλο καί παραφύσεως καταστρεπτικό (ψυχοσωματικώς) καί ψευδές, ενώ εξ εναντίας, καταδιώκουν καί καταδικάζουν κάθε τί τό παραδοσιακό ομαλό, ηθικό, φυσικό, αληθές, ψυχοφελές καί ορθόν, προερχόμενο εκ Τού Πανάγιου Τριαδικού Θεού. Μέσω τής καταστρατηγήσεως θέσεως τών ανόμων αξιωματούχων, ποτίζουν μανιωδώς τόν αδαή λαόν μέ τήν «πρέζα» τής αποχαυνώσεως, νοητικού ευνουχισμού καί ηθικοπνευματικής μωρίας. Ως εκ τούτου, η συντριπτική πλειονότης τού ξεμωραμένου λαού, βαθύτατα καί τοξικώς εθισμένη καί εξαρτώμενη εξ αυτής τής «πρέζας», περιπλέκεται εις όλο καί βαθυτέρα παγίδα σαθρού υπόβαθρου μέ επαυξανόντως δυσεπίλυτα προβλήματα, διογκούμενο άγχος καί συμφοράς, διακυβεύοντας καί αυτήν αύτην τήν αιώνιον σωτηρία, έχοντας απολέσει τήν ενατένιση πρός τά αιώνια Ουράνια. Κάποτε ερώτησαν έναν σοφόν ιατρό τού Βυζαντίου, ο οποίος είχε ανακαλύψει πρωτοπόρους μεθόδους θεραπείας βαρυτάτων ασθενειών, ποία ήτο η σπουδαιοτέρα ανακάλυψη εξ όσων διέπραξε εν τή ζωή του. Εκείνος, εσυλλογίσθη ολίγον καί απαντά:: -«Η σπουδαιότερη ανακάλυψη τήν οποίαν επέτυχον εν τή ζωή μου εστί τό ότι Ο Χριστός εστίν Ο Θεός καί Σωτήρ μου». Αυτό (τήν ζωήν ευσεβείας πρός Τόν Κύριόν μου) οι δόλιοι, πανούργοι καί αντίχριστοι ιστάμενοι τού καρκινο-βουλίου μέ τά πειθήνια (κρατικά καί πολιτειακά) όργανά των, προσπαθούν μέ πάσα ραδιουργία καί πονηρία νά τό διαστρεβλώσουν καί θάψουν, αφ’ενός διαβρώνοντας τό φρόνημα καί ήθος τού λαού, διαπαιδαγωγώντας καταστρεπτικώς εκ τής νηπιακής ηλικίας, αφ’ετέρου πολεμούντες τήν Αγιωτάτη Εκκλησία Τού Χριστού, αλλά θά θαφτούν οι ίδιοι, διότι «καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν Αυτής (τής Ορθοδόξου Εκκλησίας)»(Ματθ.ΙΣΤ’18). «Εις κέντρα λακτίζουν» (Πράξ. Θ’5, ΚΒ’7, ΚΣΤ’14) όλοι, οι ανά τούς αιώνας, πολέμιοι καί εχθροί τής Ορθοδοξίας καί ευσεβών Χριστιανών. Αδέλφια μου, επείγει νά σπεύσομεν μαζικώς, πρός ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ μετάνοια, ανακαλύπτοντες ότι Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Ο Παντοδύναμος Θεός αναμένει τήν μετάνοια ημών (ως τόν άσωτον υιόν, Λουκά ΙΕ’). Ο Θεός έπραξε καί αδιαλείπτως πράττει κάθε δυνατή προσπάθεια ίνα μάς φωτίσει πρός αιώνιον σωτηρία. Ας μήν κρυπτόμεθα εις τόν σκοτεινό βούρκο τής δυσώδους αμαρτίας, ως σκώληκες, οι οποίοι δέν λαμβάνουν ουδεμία ευεργασία εκ τών διάχυτων ακτίνων τού φωτιστικού Ηλίου. Παντού διαχέεται η ακτινοβολία Τού Πάνσοφου Θεού μου, ωστόσο, η στάση ημών πρέπει νά γίνεται επιδεκτική (καλή καί αγαθή προαίρεση) τών ευεργεσιών τής εκ Θεού τοιαύτης σωτηριώδους ακτινοβολίας. Όπως λέγουν οι Άγιοι:: «άκουον (ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ) Τού Θεού εν ταίς Εντολαίς, ίνα ακούει σου εν ταίς προσευχαίς». Αποτοξίνωση λοιπόν εκ τού φθοροποιού κοσμικού, καταστρεπτικού φρονήματος καί επιστροφή πρός υπακοή Τού Θεού, προτού νά είναι πλέον αργά.

Leave a Response