Αυτά τα επαγγέλματα προφυλάσσουν το μυαλό από την άνοια

Κοινοποίηση:
GHMGHM

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος που κάνουμε στη ζωή μας. Οι παράγοντες αυτοί κυμαίνονται από τη φυσική μας κλίση σε συγκεκριμένες δεξιότητες, τις δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανέλιξης και πολλά ακόμη. Οι περισσότεροι, όμως, δεν γνωρίζουν ότι καλό θα ήταν να συμπεριλάβουν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα στην επιλογή τους: Την εγκεφαλική υγεία.

Μια πρόσφατη μελέτη από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman του Πανεπιστημίου Columbia, σε συνεργασία με το Κέντρο Γήρανσης Columbia και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, ρίχνει φως στον πιθανό προστατευτικό ρόλο των επαγγελμάτων που διεγείρουν το μυαλό έναντι του κινδύνου εμφάνισης άνοιας σε μετέπειτα στάδιο της ζωής. Η σχετική έρευνα, που δημοσιεύεται στο Neurology, υπογραμμίζει τη σημασία των διανοητικά απαιτητικών εργασιακών καθηκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής για τη διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων στην τρίτη ηλικία.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από το νορβηγικό διοικητικό μητρώο και τα συνδύασαν με επαγγελματικά χαρακτηριστικά περισσότερων από 300 θέσεων εργασίας από τη βάση δεδομένων του Δικτύου Επαγγελματικών Πληροφοριών (ONET) του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Υπολόγισαν έναν δείκτη έντασης καθηκόντων ρουτίνας (RTI) ως μέτρο των γνωστικών απαιτήσεων με βάση τα μετρικά στοιχεία του ONET. Ένας χαμηλότερος δείκτης RTI υποδήλωνε επαγγέλματα με περισσότερες γνωστικές απαιτήσεις.

 Χρησιμοποιώντας μοντελοποίηση τροχιάς με βάση την ομάδα, οι ερευνητές προσδιόρισαν τέσσερις διακριτές ομάδες με βάση τις γνωστικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 30, 40, 50 και 60. Στη συνέχεια, εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ αυτών των ομάδων τροχιάς και της επίπτωσης στην ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) και την άνοια σε συμμετέχοντες ηλικίας 70 ετών και άνω, συνυπολογίζοντας μια σειρά παραγόντων κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο, το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, η γενική υγεία και οι συνήθειες του τρόπου ζωής.
Μελετώντας τους παράγοντες κινδύνου, η Trine Holt Edwin από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο αποκάλυψε ότι «το μορφωτικό επίπεδο έδειξε να επιδρά σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι τόσο αυτό, όσο και η επαγγελματική πολυπλοκότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης».
Ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης στο Πανεπιστήμιο Columbia, Yaakov Stern, υπογράμμισε την καινοτομία της εν λόγω έρευνας, δηλώνοντας: «Οι επαγγελματικές γνωστικές απαιτήσεις έχουν συχνά αξιολογηθεί μέσω αναδρομικών, υποκειμενικών αξιολογήσεων. Επιπλέον, η αξιοποίηση των δεδομένων μητρώου σχετικά με το επαγγελματικό ιστορικό ενισχύει τα υπάρχοντα στοιχεία».

«Συνολικά, η μελέτη μας καταδεικνύει ότι οι υψηλές επαγγελματικές γνωστικές απαιτήσεις σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ήπιας γνωστικής έκπτωσης και άνοιας στη μετέπειτα ζωή», σημείωσε από την πλευρά του ο Vegard Skirbekk, Ph.D., καθηγητής Επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman και το Κέντρο Γήρανσης Columbia, υποδεικνύοντας ότι τόσο η εκπαίδευση, όσο και οι επαγγελματικές γνωστικές απαιτήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης γνωστικής εξασθένησης στη μετέπειτα ζωή. «Ωστόσο, συνιστούμε την ανάθεση περαιτέρω έρευνας για την επικύρωση αυτών των ευρημάτων, ώστε να εντοπιστούν λεπτομερώς οι επαγγελματικές δεξιότητες που συνδέονται με μεγαλύτερο όφελος για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας».

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: