Αντι-κυβέρνητική διαμαρτυρία, στη Σερβία! Αντίδρουν για την απαγόρευσης κυκλοφορίας

Κοινοποίηση:
LIVE MAKELEIO

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response