Ανανέωση κάρτα ανεργίας ηλεκτρονικά: Βήμα βήμα η διαδικασία μέσω του gov.gr

Κοινοποίηση:
κατάλογος

Εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα πρέπει όσοι έχουν δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ να ανανεώσουν την κάρτα τους.
Με δύο τρόπους θα μπορούν όσοι έχουν δελτίο ανεργίας να ανανεώσουν την κάρτα τους.
Συγκεκριμένα το αίτημα για ανανέωση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:
ψηφιακά μέσω των e-services ΟΑΕΔ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).
με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Βήμα βήμα η διαδικασία ψηφιακής ανανέωσης

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι θέλουν να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες γρήγορα και απλά μπορούν να το κάνουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr.

Πρώτον, θα πρέπει να ανανεώσετε ηλεκτρονικά το δελτίο ανεργίας σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών πριν και 5 εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.
Δεύτερον, θα χρειαστείτε
1.
ή κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ
2.
ή τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
Τρίτον, στη διάρκεια της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται:
για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
για τις υποχρεώσεις του στη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
Τέταρτον:
1.
δηλώνει αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να λάβει προσαύξηση 10%
2.
δηλώνει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Εκεί θα πιστώνονται τα επιδόματά του
3.
συνυποβάλλει δικαιολογητικά, εάν απαιτούνται
4.
λαμβάνει αντίγραφο στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στον ΟΑΕΔ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response