Ακίνητα: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 40.000 μεταβιβάσεις – Ποιοι θα βρεθούν στον ελεγκτικό κλοιό

Κοινοποίηση:
ΑΚΙΝΗΤΑ

Από το κόσκινο της ΑΑΔΕ θα περάσουν 40.000 μεταβιβάσεις ακινήτων που αφορούν αγοραπωλησίες κατοικιών, οικοπέδων και επαγγελματικών ακινήτων στο πλαίσιο των διασταυρώσεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Πρόκειται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το Μάρτιο του 2021 με «ρευστό» με το συνολικό τίμημα να ξεπερνά τα 462 εκατ. ευρώ.

Ποιους αφορά

Σε ελεγκτικό κλοιό θα βρεθούν οι αγοραστές και οι πωλητές ακινήτων, με τους ελεγκτές να αναζητούν την προέλευση των μετρητών για την αγορά των ακινήτων και εφόσον προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για αδήλωτα η από παράνομες δραστηριότητες εισοδήματα θα προχωρούν ακόμα και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Σύμφωνα με το προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων μεγάλης αξίας, με τους ελεγκτές να κάνουν φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για το οικονομικό προφίλ που εμφανίζουν την εφορία οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με βάση τα εισοδήματα που δήλωσαν από μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια, πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, γονικές παροχές και δωρεών χρημάτων.

Εξηγήσεις στην εφορία

Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά ακινήτου δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, η εφορία θα καλέσει τους φορολογούμενους να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων και σε όσους δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα χρήματα θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν έξτρα φόρος με συντελεστή 33% επί του «ακάλυπτου» ποσού που με βάση το νόμο θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Επιπρόσθετα ο φάκελος θα αποσταλεί για περαιτέρω έλεγχο στην Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με μετρητά μια στις τέσσερις συναλλαγές

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας myPROPERTY, το Μάρτιο του 2021 μια στις τέσσερις μεταβιβάσεις ακινήτων έγιναν αποκλειστικά ή εν μέρει με μετρητά. Συγκεκριμένα έχουν καταχωριστεί 42.613 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, το τίμημα των οποίων εξοφλήθηκε αποκλειστικά με μετρητά και ανέρχεται αθροιστικά στα 462.493.710,3 ευρώ. Επίσης έχουν καταχωριστεί επιπλέον 41.741 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων το τίμημα των οποίων εξοφλήθηκε εν μέρει μόνο με μετρητά και ανέρχεται αθροιστικά στα 2,98 δισ. ευρώ (το ποσό είναι το συνολικό για τις δηλώσεις αυτές, διότι δεν καταχωρείται διακριτά το ποσό που καταβάλλεται με μετρητά).

Ηλεκτρονικό χρήμα

Επισημαίνεται ότι για τον περιορισμό των συναλλαγών κάτω από το τραπέζι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, από την 1η Ιανουαρίου 2024 καταργούνται τα μετρητά και πλέον όλες οι αγοραπωλησίες θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό χρήμα.
Στις εκκρεμείς υποθέσεις κληρονομιών ελέγχεται η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς και συγκεκριμένα εάν η αξία του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο.
Με βάση το ισχύον καθεστώς, η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.
Επίσης χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: