ΑΠΟΦΑΣΗ “ΒΟΜΒΑ” από το Ελεγκτικό Συνέδριο: “Αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους”

Κοινοποίηση:
Ελεγκτικό Συνέδριο

Αντισυνταγματική έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε όσους την κατέβαλαν εδώ και δέκα χρόνια.

Το ανώτατο ακυρωτικό δημοσιονομικό δικαστήριο έκρινε αγωγή στρατιωτικών συνταξιούχων του ΕΦΚΑ οι οποίοι ζήτησαν να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να τους καταβάλει αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστησαν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τη σύνταξή τους, κατά την πενταετία 24.8.2012 μέχρι 29.11.2017.

Σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους, παρακρατούνταν ανάλογα το ύψος των συντάξεων, το 3 έως 14% τους υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για καταβολή άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνολικά 500.000 συνταξιούχους από τους οποίους παρακρατήθηκαν κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ από τις συντάξεις τους λόγω της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), τα 4 δις ευρώ αφορούν αναδρομικά πενταετίας και πλέον, με τόκο 6%, για όσους είχαν ασκήσει αγωγή ή είχαν υποβάλλει αίτηση για διακοπή της παραγραφής.

Δικαίωμα στη λήψη αναδρομικών θα έχουν και όσοι δεν είχαν καταθέσει προσφυγές, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα με βάση πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιούχοι των αναδρομικών μπορούν να είναι οι κληρονόμοι των συνταξιούχων από τους οποίους παρακρατήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης από τις συντάξεις τους.

Το σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 504/2021 απόφαση του έκρινε πως η παρακράτηση είναι αντισυνταγματική.

Στην απόφαση του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η Ολομέλεια, έχοντας εκθέσει το σύνολο των κανόνων που διέπουν τα επίδικα ζητήματα, αποφαίνεται επί του δεύτερου προδικαστικού ερωτήματος, ότι η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις των πρώην υπαλλήλων του Δημοσίου, στους οποίους αφορά το παραπεμφθέν ζήτημα, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 δεν ενσωματώνεται με συνεκτικότητα στη ριζική, κατά τα ανωτέρω, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που επήλθε με τον ν. 4387/2019, και τούτο διότι δεν αιτιολογείται παντάπασιν, σε συνάρτηση με την εν λόγω μεταρρύθμιση, η αναγκαιότητα διατήρησης της εισφοράς αυτής για τον σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε ούτε η επιλογή των βαρυνομένων με την παρακράτησή της προσώπων» σημειώνεται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«(…) Συνακόλουθα, η παρακράτηση της εισφοράς, για το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε πιο πάνω, αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος), καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), καθόσον δεν τεκμηριώνεται, ως στοιχείο της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η προσφορότητά της ως προς τα βαρυνόμενα πρόσωπα, τη βάση υπολογισμού και την κλιμάκωσή της».

Στην ίδια απόφαση το Ελεγκτικό Συνέδριο ρίχνει το… μπαλάκι για την καταβολή των παρακρατηθέντων ποσών στο Δημόσιο.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση για την επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος…

Διαβάστε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγματική παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από τις συντάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ελεγκτικό Συνέδριο

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

Leave a Response