ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Παίρνουν πίσω τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ;

Κοινοποίηση:
ΕΛΓΑ

Την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί για φυσικές καταστροφές σε Έλληνες παραγωγούς το 2009 ζήτησε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάνοντας δεκτή και τη δεύτερη προσφυγή της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, το 2009 ο ΕΛΓΑ κατέβαλε στους Ελληνες γεωργούς αποζημιώσεις συνολικού ύψους 425 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που είχαν προκληθεί το 2008 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Δύο χρόνια αργότερα η Επιτροπή χαρακτήρισε τις πληρωμές αυτές παράνομες κρατικές ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να τις ανακτήσουν από τους λήπτες τους.

Η Ελλάδα είχε ζητήσει από το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής και να αναστείλει την εκτέλεσή της μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση επί της ουσίας. Το 2014 το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή επί της ουσίας. Κατόπιν τούτου, η Ελλάδα άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου, ζητώντας τόσο την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου όσο και την αναστολή εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της κατ’ αναίρεση δίκης. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναστολής και την αναίρεση, επιβεβαιώνοντας την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να ανακτήσει τις ενισχύσεις.

Στο διάστημα που ακολούθησε η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής, αλλά ούτε και την ενημέρωσε επαρκώς.

Για το λόγο αυτό άσκησε νέα προσφυγή στο Δικαστήριο, το οποίο χθες έκανε δεκτή την προσφυγή και αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε, ως ώφειλε εντός των προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων από τους λήπτες τους.

Το Δικαστήριο επισημαίνει πως η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε πλήρη αδυναμία ανάκτησης των ενισχύσεων, όπως ισχυριζόταν.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response