ΑΠΘ: Παγκόσμιο Βραβείο σε πρωτότυπη φοιτητική εργασία

Κοινοποίηση:
auth-2

Βραβείο στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας του Παγκόσμιου Διαγωνισμού «IAS Student Thesis Contest» του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών IEEE, κέρδισε η ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η βραβευμένη εργασία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό και έχει αντικείμενο την προστασία έναντι κεραυνικών υπερτάσεων γραμμών μεταφοράς 150 kV. Η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του κ. Αλέξανδρου Χατζηκώστα στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Θωμά Τσοβίλη.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της εργασίας βασίστηκαν σε προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η εργασία μπορεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο υψηλής τάσης. Μέσα από την εργασία, προτείνεται η εγκατάσταση εκτροπέων υπέρτασης σε πυλώνες, με σκοπό την ατρωσία του δικτύου υψηλής τάσης έναντι κεραυνικών πληγμάτων.

Η ερευνητική εργασία έχει τίτλο «Διερεύνηση της ενεργειακής καταπόνησης εκτροπέων υπέρτασης με εξωτερικό διάκενο και χωρίς διάκενα που είναι εγκατεστημένοι σε γραμμή μεταφοράς 150 kV».

Η τελετή απονομής του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2023, στο Νάσβιλ του Τενεσί των ΗΠΑ.

IEEE: Η μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών — IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είναι μια παγκόσμια τεχνολογική, επαγγελματική οργάνωση, με σκοπό την προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την εξέλιξη του επαγγέλματος, με γνώμονα την κοινωνική προσφορά. Στην οργάνωση της ΙΕΕΕ είναι σήμερα εγγεγραμμένα περισσότερα από 420.000 μέλη σε περισσότερες από 160 χώρες, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: