Έχουν αγανακτήσει στον Ελληνικό Στρατό – «Φιλιππινέζες» των λάθρο και στον ήλιο για 12 ώρες! (ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

Κοινοποίηση:
lesvos

 

Τη στιγμή που η τουρκική προκλητικότητα χτυπάει κόκκινο και ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, στελέχη του Ελληνικού Στρατού και στρατεύσιμοι έχουν αγανακτήσει με τις 12ωρες υπηρεσίες που προσφέρουν σε λαθροέποικους που έχουν καταλάβει τη Λέσβο.

Απορούμε για ποιο λόγο ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση της θητείας. Για να υπηρετούν τα ελληνόπουλα τους λάθρο; Και με την ασφάλεια της χώρας τι θα γίνει;

Διαβάστε τις δύο επιστολές και τα όσα καταγγέλλουν τα στελέχη του Ε.Σ….

Η επιστολή προς τον Αρχηγό του ΓΕΣ:

«Αξιότιμε κε Αρχηγέ

Με το παρόν έγγραφό μας, διαμαρτυρόμαστε εντόνως και σας μεταφέρουμε τη δικαιολογημένη πλέον αγανάκτηση των συναδέλφων μας, καθόσον, όπως μας γνωρίζεται με το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας, με έγγραφη διαταγή της 98 ΑΔΤΕ, μετά από προφορική διαταγή της ιεραρχίας, τριακόσιοι είκοσι (320) συνάδελφοί μας, ελάχιστες ώρες μετά την εμπλοκή του Στρατού Ξηράς στο στήσιμο σκηνικού υλικού και στη διαμόρφωση χώρου στο Καρά Τεπέ, ζητείται να εργαστούν τις ημερομηνίες 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020, μέσα στον ήλιο και μέσα στη ζέστη για δώδεκα (12) συνεχόμενες ώρες, ήτοι από τη 07.00΄ ώρα έως και τη 19.00΄ ώρα καθημερινώς, στην περιοχή ΠΒ Μαυροβουνίου, για αποστολή η οποία δεν τους εγνώσθη εκ των προτέρων, χωρίς να τους διατεθούν τα προβλεπόμενα και κατάλληλα μέσα προστασίας της υγείας, της ασφάλειάς τους και εν γένει της ζωής τους, χωρίς αποζημίωση και χωρίς απαλλαγή (μάλιστα μας μεταφέρθηκε ότι όσοι έχουν προγραμματιστεί για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των στρατοπέδων, θα την εκτελέσουν κανονικώς, ανεξάρτητα της διάθεσής τους στην ως άνω εργασία).

Κατόπιν τούτων ζητάμε την άμεση απεμπλοκή των στρατιωτικών από την ως άνω αποστολή, η οποία για ακόμη μία φορά εκφεύγει της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, τη χορήγηση απαλλαγής σε όλα τα στελέχη που ήδη απασχολήθηκαν τις παρελθούσες ημέρες και στην πληρωμή όλων των ωρών εργασίας που τούτοι απασχολήθηκαν πέραν του ωραρίου εργασίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)

Νέα εικόνα (45)

 

Η δεύτερη επιστολή

Η επιστολή με αποδέκτες την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

«Απασχόληση Προσωπικού σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων.

ΣΧΕΤ: α. Η από 12 Σεπτεμβρίου επιστολή της ΠΟΕΣ προς την ΑΕ Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

1. Η Ένωσή μας έχει γίνει αποδέκτης πλήθους παραπόνων και αγανάκτησης των συναδέλφων που υπηρετούν στη νήσο Λέσβο και ειδικότερα αυτών των Μονάδων, στελέχη των οποίων διατάχθηκαν προφορικώς από το βράδυ της παρελθούσης Παρασκευής (11.9.2020), να απασχοληθούν (και συνεχίζουν να απασχολούνται) πέραν του ωραρίου εργασίας τους, στη συγκρότηση πρόχειρης δομής φιλοξενίας για τους μετανάστες – πρόσφυγες, που διέμεναν στο πρώην (πλέον) ΚΥΤ Μόριας, με στήσιμο σκηνών και διαμόρφωση του χώρου με τις κατάλληλες και απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία αυτή στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ.

2. Ήδη, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με την (α) σχετική, κατήγγειλε την ως άνω δραστηριότητα και ζήτησε την άμεση απεμπλοκή των συναδέλφων από την όλη επιχείρηση, καθόσον τούτη αφ΄ ενός εκφεύγει πλήρως της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και αφ΄ ετέρου ευρίσκει τους στρατιωτικούς να προέρχονται από ένα σαρανταήμερο (40ήμερο) αυξημένης επιφυλακής, καταγράφοντας εκατοντάδες ώρες απλήρωτης εργασίας, να «επιστρατεύονται» ακόμη μια φορά για στήσιμο, εντός χρονικών ορίων, σκηνικού υλικού ανθρωπιστικής οργάνωσης, εργαζόμενοι ολημερίς αντιμετωπίζοντας την τοπική κοινωνία που παραμένει ως ένα καζάνι που βράζει, αλλά και τους ίδιους τους μετανάστες – πρόσφυγες..

3. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την έκδοση του (β) σχετικού, κατά προφορική διαταγή της ιεραρχίας, με το οποίο όχι μόνο απεμπλέκεται το προσωπικό, αλλά τουναντίον, ελάχιστες ώρες μετά τη συνδρομή μας στο Καρά Τεπέ, ενισχύεται έτι περαιτέρω, αφού για τις ημερομηνίες 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020 τριακόσια είκοσι (320) άτομα θα πρέπει να ευρίσκονται στην περιοχή ΠΒ Μαυροβουνίου και να εργαστούν, άκουσον άκουσον, από τη 07.00΄ ώρα έως και τη 19.00΄ ώρα, δηλαδή για δώδεκα ολόκληρες συνεχόμενες ώρες, κάτω από τον ήλιο και μέσα στη ζέστη, εν καιρώ κορωνοϊού.

4. Η Ένωσή μας, με το παρόν έγγραφό της, διαμαρτύρεται έντονα και ζητά αφ΄ ενός την άμεση απεμπλοκή όλων των στρατιωτικών που εμπλέκονται/θα εμπλακούν στην υπόψη επιχείρηση και αφ΄ ετέρου την ενημέρωσή της στα κάτωθι ερωτήματα και προβληματισμούς, όπως τούτα διατυπώθηκαν από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους μας:

α. Ποιος ακριβώς, καθώς δεν αναφέρεται ρητά, έδωσε την προφορική διαταγή για την απασχόληση τριακοσίων είκοσι (320) ατόμων για εργασίες στο Π.Β Μαυροβουνίου, οι οποίες (εργασίες) εκφεύγουν της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων;

β. Τι ακριβώς εργασίες θα πραγματοποιηθούν, αφού ούτε αυτές αναφέρονται ρητώς, που απαιτούν την παρουσία τόσου προσωπικού και μάλιστα το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου επί συνεχόμενο 12ωρο, καθ΄ υπέρβαση του 40ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας;

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

6. Η Π.Ο.Ε.Σ στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την ανάδειξη του θέματος και για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειές της.

7. Οι κ.κ. Βουλευτές Λέσβου παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Παπαπαναγιώτου Ιωάννης

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Αρβανιτίδης Αντώνιος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

Νέα εικόνα (46)

Νέα εικόνα (47)

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

1 Comment

  1. κλαιν!! με επιστολές δεν γίνεται τίποτα,στον κάλαθο των αχρήστων τις πετάνε!!

Leave a Response