Άδεια οδήγησης: Πώς θα ξέρεις πότε λήγει; – Το πρόστιμο αν δεν κάνεις ανανέωση

Κοινοποίηση:
οδηγηση1

Οι οδηγοί που έχουν αμελήσει να ρίξουν μια προσεκτική ματιά στην άδεια οδήγησής τους για να δουν πότε λήγει, κινδυνεύουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να κάθεται πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου, δίχως να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης το οποίο πιστοποιεί ότι ο οδηγός πληροί τα απαραίτητα κριτήρια προκειμένου να συνυπάρχει ομαλά με τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Πολλοί, ωστόσο, ξεχνούν η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης και επομένως χρήζει ανανέωσης. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι νέου τύπου (πλαστικοποιημένες κάρτες) ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ) πρέπει να ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους, ενώ τα παλιά διπλώματα (τρίπτυχα έγγραφα), πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033.

Υπάρχει, βέβαια, μια κατηγορία οδηγών που λόγω ηλικίας πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους ακόμα συχνότερα.

Πρόκειται για όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, με την ανανέωση των διπλωμάτων τους να είναι υποχρεωτική ανά τριετία, τόσο για ερασιτεχνικές όσο και επαγγελματικές άδειες οδήγησης (ανεξαρτήτως από τον τύπου διπλώματος -πλαστικοποιημένη κάρτα/τρίπτυχο έγγραφο), ενώ οι 80χρονοι πρέπει να το ανανεώνουν ανά 2 χρόνια.

Αναφορικά με τις νέου τύπου άδειες, ο κάτοχος μπορούν να δει πότε λήγει στην κατηγορία 4β. στο μπροστινό μέρος του διπλώματός του (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Ελέγχοντας την υπολειπόμενη διάρκεια ισχύος της άδειάς του μπορεί να προγραμματίσει την ανανέωσή του και ως εκ τούτου να αποφύγει το πρόστιμο των 200 ευρώ που θα του επιβληθεί εφόσον «πιαστεί» να οδηγεί με ληγμένο δίπλωμα.

Πώς ανανεώνω το δίπλωμα οδήγησης

Η ανανέωση του διπλώματος γίνεται εύκολα, ψηφιακά, μέσω του gov.gr, ενότητα «Μετακινήσεις».

Θα χρειαστεί:

να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
να μεταφορτώσετε την φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας (δίνεται η δυνατότητα χρήσης του myphoto)
να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο
να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail)
ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε βήματα:

A. Διαδικασία ιατρικής εξέτασης

με την είσοδό σας στην εφαρμογή, σας χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεστε για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση
επισκέπτεστε τους ιατρούς, και τους γνωστοποιείτε τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που σας έχει χορηγηθεί, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
με την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή
η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται
εφόσον έχετε κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς ενημερώνεστε από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα (sms) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση σας εντός (6) μηνών που διαρκούν τα πιστοποιητικά των γιατρών

Β. Ολοκλήρωση αίτησης

θα πρέπει να μεταφορτώσετε την προβλεπόμενη φωτογραφία και αρχείο με την σκαναρισμένη φυσική σας υπογραφή
στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε και να πληρώσετε το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο
Γ. Παραλαβή νέας άδειας

επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης
την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης

Σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response