ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ – ΤΟ ΣτΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΡΤΙΕΡΕΣ;

  Κοινοποίηση:
  ΣτΕ

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματικός και σύμφωνος με τις υπερνομοθετικές διατάξεις, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού. Μάλιστα, ειδικώς ως προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ, ότι ο εμβολιασμός αποτελεί συνταγματική υποχρέωση για επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης.

  Έτσι, η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε όλες τις αιτήσεις ακυρώσεως που ζητούταν να ακυρωθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων, όπως είναι των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ, των γιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού του ΕΚΑΒ, της ΠΟΕΔΗΝ, κ.λπ.

  Με τις αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποκλείστηκε κάθε περίπτωση να ευδοκιμήσει αίτηση ακύρωσης αρνούμενου να εμβολιαστεί, είτε ατομικά είτε μέσω Σωματείου, κ.λπ.

  Επίσης, να επισημανθεί ότι ο πρόεδρος του ΣτΕ Δημήτρης Σκαλτσούνης, έκανε για πρώτη φορά χρήση του άρθρο 25 του νόμου 4786/2021 που του παρέχει το δικαίωμα να ανακοινώνει το αποτέλεσμα των κεκλεισμένων των θυρών διασκέψεων του δικαστηρίου.

  Έτσι, ο κ. Σκαλτσούνης εξέδωσε σήμερα σχετική ανακοίνωση για το «δια ταύτα» των υποθέσεων εμβολιασμού που αποφάνθηκε το δικαστήριο σε διάσκεψη, ενώ όπως αναφέρει οι σχετικές αποφάσεις θα δημοσιευθούν πριν την αποχώρησή του από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης τον ερχόμενο Ιούνιο και πιθανά τον ερχόμενο τον Απρίλιο.

  Οι αποφάσεις επί των οποίων αποφάσισε σε διάσκεψη η Ολομέλεια του ΣτΕ (εισηγητές οι σύμβουλοι Επικρατείας Βασίλειος Ανδρουλάκης και Παναγιώτα Καρλή), αφορούν το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο υπηρετεί στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) και το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, υγειονομικό και λοιπό προσωπικό δομών υγείας το προσωπικό του ΕΚΑΒ, κ.λπ.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Σκαλτσούνη, επί της αιτήσεως ακυρώσεως του προσωπικού της ΕΜΑΚ το ΣτΕ έκρινε:

  1) Ομόφωνα ότι η προσβαλλόμενη πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), καθ’ ο μέρος προβλέπει ότι στις ΕΜΑΚ υπηρετεί μόνον εμβολιασμένο προσωπικό και ορίζει απώτατη προθεσμία προγραμματισμού του εμβολιασμού όσων δεν είχαν εμβολιαστεί ή προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους προκειμένου να μην απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη.

  2) Ομοφώνως ότι η ανωτέρω πράξη δημοσιεύθηκε μεν στον εσωτερικό ιστότοπο του ΠΣ, όφειλε όμως να είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  3) Περαιτέρω, το δικαστήριο, λόγω της σπουδαιότητας των τιθεμένων ζητημάτων, προχώρησε στην εξέταση αυτών και έκρινε, μεταξύ άλλων (με μειοψηφία 3 μελών) ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αντίκειται στις συνταγματικές ή υπερνομοθετικές διατάξεις των οποίων γίνεται επίκληση, διότι

  α) ο εμβολιασμός επιβάλλεται στους υπαλλήλους του ΠΣ που υπηρετούν στις ΕΜΑΚ προς διασφάλιση της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας και της πλήρους υπηρεσιακής διαθεσιμότητας του προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, που έχουν ειδική αποστολή και ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης καθηκόντων,

  β) προβλέπεται από ουσιαστικό νόμο και, ειδικότερα, από την προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παρ. 13 του ν. 4662/2020 σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις του ίδιου νόμου, οι οποίες παρέχουν εξουσιοδότηση στον Αρχηγό του ΠΣ να θεσπίσει εγκύρως, ως πρόσθετο προσωρινό, υπό περιστάσεις πανδημίας, όρο για την καλή κατάσταση της υγείας των υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ, τον εμβολιασμό τους κατά του κορωνοϊού covid-19,

  γ) στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα επισήμων φορέων στην Ελλάδα (Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ΕΟΔΥ) και διεθνώς, σύμφωνα με τα οποία ο εμβολιασμός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ελέγχου εξάπλωσης της νόσου, ενώ τα οφέλη των εμβολίων υπερτερούν των τυχόν παρενεργειών, οι οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες.

  4) Κρίθηκε επίσης ότι η υποχρέωση εμβολιασμού δεν παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, διότι η διαφορετική μεταχείριση με κριτήριο τον εμβολιασμό ερείδεται επί αντικειμενικού κριτηρίου, κυρίως λόγω της μη αμφισβητούμενης ούτε από τους αιτούντες, μειωμένης συχνότητας και έντασης με την οποία νοσούν και μεταδίδουν την νόσο οι εμβολιασμένοι σε σχέση με τους ανεμβολίαστους.

  5) Τέλος, το δικαστήριο εφαρμόζοντας το άρθρο 50 παρ. 3 εδ. α του π.δ. 18/1989 και σταθμίζοντας τα έννομα συμφέροντα των διαδίκων, αποφάσισε (ομοφώνως) να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να χορηγήσει στη Διοίκηση προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτήν της απόφασης της Ολομέλειας, προκειμένου να προβεί στη δημοσίευση της πράξης του Αρχηγού του ΠΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

  Επί των 9 αιτήσεων ακυρώσεως που αφορούν το απασχολούμενο σε δομές υγείας ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό (αιτήσεις ΠΟΕΔΗΝ, Σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ και υπόχρεων φυσικών προσώπων), σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΣτΕ:

  1) απέρριψε ορισμένες ως απαράδεκτες.

  2) Τις υπόλοιπες αιτήσεις απέρριψε (με μειοψηφία 3 μελών) με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός (άρθρο 206 ν. 4820/2021) δεν αντίκειται στις συνταγματικές ή υπερνομοθετικές διατάξεις των οποίων γίνεται επίκληση, διότι, στην προκειμένη περίπτωση, αυτός:

  α) επιβάλλεται στη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης για επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης, ειδικώς δε όσον αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό λόγω της αυξημένης ευθύνης που έχει ως προς τη διαφύλαξη της υγείας των ασθενών,

  β) προβλέπεται από τον νόμο,

  γ) στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς, σύμφωνα με τα οποία ο εμβολιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και

  δ) σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, οι σοβαρές παρενέργειες του εμβολιασμού είναι εξαιρετικά σπάνιες. Εξ άλλου, (με μειοψηφία 5 μελών) κρίθηκε ότι η αναστολή εργασίας χωρίς την καταβολή του συνόλου των αποδοχών είναι συνταγματικώς ανεκτή.

  Κρίθηκε επίσης αφ’ ενός ότι η υποχρέωση εμβολιασμού μόνο του ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας εν σχέσει με άλλες κατηγορίες εργαζομένων και αφ’ ετέρου ότι η προβλεπόμενη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού δεν παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Αυτό που δεν μας είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι αν για τη συγκεκριμένη απόφαση γνωμάτευσε και ο αντιπρόεδρός του, αυτός με τις ζαρτιέρες. Αυτός που “έδωσαν” για ουσίες και ανώμαλες διαθέσεις τρεις νεαροί.

  exofillo3-12

  ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

  61 Σχόλια

  1. Γιατί δεν αποφασίζει το ίδιο και για την φάρα των δικαστικών το ΣΤΕ ; Τόσος κόσμος επισκέπτεται κάθε μέρα τα δικαστήρια γιατί να μην είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο για όλους τους δικαστικούς παρακαλώ ;

   1. Το ότι ειναι απλα εκτελεστικα οργανα με γνωσεις αλλα χωρις παιδεια και κριση δεν σημαίνει οτι πρεπει να κατεβουμε στο επιπεδο τους.

  2. ουδέν σχόλιο άπλα γυρνάμε στον μεσαίωνα αλλά με διαφορικούς όρους βαφτίσαμε την χούντα δημοκρατία και όχι μόνο η Ελλάδα… παγκόσμιο κακό δυστυχώς …οι εκάστοτε πρωθυπουργοί όπως και οι βουλευτές κάνουν ότι θέλουν χωρίς να λογοδοτούν πουθενά ….εμείς τους ψηφίζουμε για να αδειάζουν αυτού τα ταμεία στην υγεία των κορόιδων

  3. τζαμπα λεφτα παιρνουν στο στε διακοσμητικοι ειναι

  4. λογια λογια και δεν κανουμε τιποτε δυστιχος πισω απο τον υπολογιστη δεν γινετε τιποτε ολα θα περνανε και κανενας δεν θα κανει τιποτα

  5. μνημόνια? Συνταγματικά
   κόψιμο συντάξεων? Συνταγματικό
   Αλλαγές στην παιδεία? Συνταγματικό
   Υποχρεωτικός εμβολιασμός? Συνταγματικός και αυτός
   απεργίες υπερ των εργαζομένων? ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και Αντισυνταγματικές
   Όλα νόμιμα όλα καλά!!

   να χαίρεστε τη δημοκρατία σας. πολιτικά παράσιτα μας κυβερνούν μια ζωή.

   1. @ κα
    Συμφωνώ … και συμπληρώνω :
    Το ΣτΕ, ενώ έκρινε συνταγματικό το μέτρο των περικοπών και των συντάξεων του Λαού (της πλέμπας, δηλαδή), εν τούτοις έκρινε αντισυνταγματικό το ίδιο μέτρο για τους Δικαστικούς (όλων των βαθμίδων), με αποτέλεσμα οι Δικαστικοί, όχι μόνον να μην έχουν περικοπές στο μισθολόγιό τους, αλλά να πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά, με τις δικές τους αποφάσεις (Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει) …
    Και μετά διερωτώμαστε, εμείς οι “αφελείς’ : πού είναι οι Εισαγγελείς να βάλουν φρένο στην παράνοια των πολιτικάντηδων ;;; Μα, ποιό σκυλί δαγκώνει το χέρι του αφεντικού που το ταΐζει ;;;
    Κι αυτοί, ταΐστηκαν από τα αφεντικά για να εφαρμόζουν κατά γράμμα, ό,τι τα αφεντικά αποφάσισαν και διέταξαν για τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο ΄Ελληνα πολίτη (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ) …

  6. Εεε…αφου ειναι ολοι κολλητοι της “μαϊμους”!

  7. Πρέπει να τα παίρνουν πολύ ΧΟΝΤΡΆ για να λένε σε όλα ΝΑΙ αυτό δείχνουν…

  8. Δειτε αυτο το ωραιο

   γ) στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς………….

   Δεν μου λετε κυριοι του ΣΤΕ ποσοι απο τους ειδικους χρηματοδοτουνται απο τις φαρμακευτικες εταιριες ? Οι χορηγιες που λαμβανουν βρισκονται δημοσιευμενες απο τον τυπο εδω και καιρο.
   Αυτο δεν ειναι αντικρουομενα συμφεροντα ? Και το φερετε σαν σημαια ? Και αποκαλειστε δικαστες ? Δεν θα μου κανει καμια εκπληξη αν εχετε βγαλει και τιμοκαταλογο υπηρεσιων.

   Τελικα σ αυτο το ψαρι η βρωμα εχει φτασει στην ουρα…

  9. Ψέκες στην αρχή δεν υπήρχε ιός. Μετά σας ενοχλούσαν οι μάσκες και να πλένετε τα χεράκια σας. Όσοι πεθαίναν ήταν ηθοποιοί. Μετά λέγατε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο. Το αλλάξατε και αυτό και λέγατε για σφράγισμα, Μπιλ Γκέιτς, ΝΤΠ, CIA, Μοσάντ, Ιλουμινάτι, σαύρες κλπ. Μετά γίνατε συνταγματολόγοι. Τώρα πάει και αυτό. Κλείστε ραντεβού για εμβολιασμό όσο είναι καιρός. Σταματήστε τις παπαρολογίες για συνομωσίες, ορθοδοξίες κλπ. Κάνετε “αντίσταση” ενάντια στην λογική, την κυβέρνηση και τις φαρμακευτικές αλλά η αλήθεια είναι ότι σας πιάσανε κορόιδα οι “αρχηγοί” του κινήματος. Άλλοι γίνανε διάσημοι σε μια νύχτα, άλλοι κονομάνε με ματζούνια και άλλοι χτίζουν πολιτικές καριέρες πάνω στην πλάτη σας. Ξυπνήστε ζώα,

   1. Μην τους λες ζώα διότι προσβάλλεις τα καημένα τα ζωάκια.

  10. ΛΟΙΠΟΝ,ΤΟ “ελληνικο” Σ.Τ.Ε.,ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ/ΠΑΡΕΒΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ!!! “ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ”!!! “ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΣΙΝΚΙ”!!! “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΒΙΕΔΟ”!!! ΕΠΙΣΗΣ,ΠΑΡΕΒΗ ΤΟ ΥΠΕΡ-ΨΗΦΙΣΜΑ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27-1-2021,ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,ΣΤΙΣ 4/-6-2021,ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ/ΟΔΗΓΙΑ ΣΤΑ 27 ΚΡΑΤΗ/ΜΕΛΗ,ΠΕΡΙ “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ” ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΟΥ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΟΥ!!!!!!!!! Υ.Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ..ΝΤ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,Γ,ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ,Ν,ΚΑΣΙΜΑΤΗ !!!!!!!!!!

  11. Άρχισαν να εξηγούνται πολλά απο αυτά που υποψιαζόμασταν…

  12. Η Δικαιοσύνη βρίσκεται στη ΜΕΘ εδώ και πολύ καιρό…

  13. ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ , ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ?, ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΗΛΑΔΗ

  14. Μου κάνει εντύπωση που αυτός τα παραδέχτηκε όλα. Άλλος θα επικαλούνταν το κύρος της θέσης του και θα έβγαζε τα παιδιά ψεύτες με το σκεπτικό ότι είναι αλήτες, τσογλάνια. Ποιον θα πιστέψεις, αυτόν που στην κοινωνία κατέχει περίοπτη θέση ή τα αλάνια; Εκτός να υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις και βρέθηκε προ τετελεσμένου.

   1. θα γινόταν εξέταση από Ιατροδικαστή για … υγρά και έχουμε ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΑΥΤΟ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. ΤΟ ΣτΕ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΤΟΑ … ΞΕΚΑΘΑΡΑ … OYTE AΠ’ΕΞΩ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΝΑΤΕ, ΟΥΤΕ ΑΠ’ΕΞΩ

  15. Σάββατο όλοι Σύνταγμα , ας αφήσουμε τις κουβέντες ,,το είπε και ο Βατόπουλος…οπου δεν πίπτει λογος πίπτει ράβδος , Να είμαστε εκεί ,,ο καναπές μπορεί να περιμένει @

  16. >άπαξ και οι δικαστές πάνε παρέα με τους πολιτικούς στην μισθοδοσία
   ->αποφασίζουνε μόνοι τους για αυξήσεις, αναδρομικά, δήθεν καθυστερούμενα
   ->ανακατεύονται με την πολιτική και δέχονται να πάρουν πολιτικές καρέκλες
   ->βγάζουν πάντοτε αποφάσεις σύμφωνα με όσα προτείνει η κάθε κυβέρνηση αλλα εξαιρούν τον εαυτόν τους (περικοπές μισθών και συντάξεων ειναι συνταγματικές για τους υπόλοιπους Ελληνες αλλά οχι για τους δικαστές)
   ->δέχονται όλες τις γελοίες αναβολές με αποτέλεσμα η απονομή δικαιοσύνης να καταντά αστείο και να παιρνει χρόνια, υποθέσεις να παραγράφονται
   ->δεν τολμουν να αγγίξουν επιχειρηματίες και πολιτικούς
   ->δεν έχουν κάποιο αδέκαστο σώμα να επιβλέπει τις αποφάσεις, τις καθυστερήσεις και να επιβαλλει βαριές ποινές για παράβασεις καθήκοντος (υπόθεση Noir one, Siemens, Novartis …)
   ->βγάζουν περίεργες αποφάσεις (Μηλιώνης – Φλώρος: Το σκάνδαλο με τη ΔΕΗ και το συμβόλαιο θανάτου – ΑΘΩΟΙ)

   Με όλα αυτά ακόμα πιστεύετε οτι έχουμε Δημοκρατία στο Ελλαδισταν και διαχωρισμό εξουσιών;;;;;

  17. Τι περιμενατε,δεν ξερετε οτι δεν υπαρχει δικαιοσυνη στο ελλαδισταν ;
   Η Μαφια -λεγε με κυβερνηση – διοριζει την ηγεσια της “δικαιοσυνης” αναλογα με το ποσο πιστα γιουσουφακια τους ειναι.Αν αποδειχτουν χρησιμοι και αξιοι υπηρετες προαγονται -βλεπε Σακελαροπουλου- αλλιως στον Εβρο.
   Η Μαφια -λεγε με κυβερνηση- τους εχει στη χλιδη και τους ταιζει καλα,τι θα κανουνε,θα πουνε οχι στ’αφεντικα τους ;

  18. Μ’αρεσει που σας κανει και εντυπωση κιολας….υπαρχει δικαιοσυνη στο μπ@ρδελο ;
   Η κυβερνηση διοριζει την ηγεσια της δηθεν “δικαιοσυνης” φυσικα με τους κολλητους της κι αν αποδειξουν οτι ειναι πιστοι δουλοι,προαγονται σε ψηλοτερα ποστα,βλεπε περιπτωση προεδριας της μπανανιας.
   Δηλαδη τι περιμενατε ; Οτι θα δαγκωσουν το χερι που τους ταιζει ; Οτι θα στραφουν εναντια στα αφεντικα τους ;
   Υπαλληλοι τους ειναι ολοι,εισαγγελεις,δικαστικοι,δικαστες και παρατρεχαμενοι,θα πουνε ποτε οχι στ’αφεντικα τους ; Μας κυβερναει η ΜΑΦΙΑ και ολα τα ποστα ειναι δικα της,καιρος να ξυπνησετε γιατι κοιμαστε με τα τσαρουχια…

  19. Εάν τα μέλη του ΣτΕ είναι με ευρύχωρη μυτούλα και ροδοκοκκινα μαγουλακια, τότε μην σας εκπλήσσει τίποτα. Βγαίνουν τα πάντα συνταγματικά και νόμιμα. Με την κατάλληλη δόση “ανεξαρτησίας”, βεβαίως.

  20. Οπότε καλώς είχαν κάνει οι ρουβίκωνες πρίν μερικά χρόνια και έσπασαν το εν λόγο κολοχανε@@@ιο τώρα πρέπει να του βάλουν φωτιά να το κάψουν έτσι όπως κάηκαν τόσες οικογένειες που έχασαν δικούς τους απο τα φονικά εμΦολια.

   1. Με το μέρος τους είναι οι ρουβικωνες. Έχεις ακούσει 2 χρόνια να αντιδράσουν στη χούντα που ζουμε?

  21. Θέλει θυσίες ο αγώνας παιδιά. Όποιος ανεμβολιαστος είναι έτοιμος να θυσιαστεί, να πάει στον αντιπρόεδρο να του ρίξει έναν π@υτσο μήπως και πέσει η απόφαση στο εφετείο -)

  22. Στο ΣΤΕ ΔΕΝ ψάχνεις δικαιοσύνη….ψάχνεις για πρόεδρο δημοκρατίας αντε στην χειρότερη υπουργό η βουλευτή.

  23. ΜΌΝΟ ΕΆΝ ΓΊΝΕΙ ΑΥΤΌ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΕΊΠΕ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ “ΑΝΤΙΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ” ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΑ ΚΑΤΑΦΈΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΎΜΕ ΑΠΌ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΞΕΣΚΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΥΓΓΡΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΎΝ!

  24. Είναι πολλά τα λεφτά Άρη……απλώς θα πρέπει κάποια στιγμή να σηκωθεί ο Έλληνας από τον καναπέ……απλά μαθηματικα είναι παιδιά………

  25. ΡΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;;; ΘΑ ΚΑΘΙΣΜΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΙ;;;; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ!!! ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ!!! Η ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ!!! ΞΥΠΝΑΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΣΑΣ!!! ΤΕΡΜΑ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ!!! ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!! ΑΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΒΗΣΟΥΝ!!! ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!

  26. Οι αυταπάτες είναι για να διαλύονται. Η δικαιοσύνη διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και μετά σταδιοδρομεί ανάλογα με τη διαγωγή που επέδειξε (βλέπε Προεδρία της Δημοκρατίας). Δηλαδή τι περιμένατε; Να αποφασίσει ενάντια στη θέληση του Κούλη;

  27. ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ ΣΗΜΕΡΑ. Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ 300 + 1ΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΗΣΑΝ.

  28. Ποιο ειναι το περειεργο. Και η νεοταξιτισσα ειναι και αυτη πρεζου. Φαινεται.
   Ολα τα σκ@τα ειναι ιδια

  29. AΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΚΤΗΝΗ ΕΧΕΤΕ ΓΑΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

  30. Το προσεξατε,τι γινεται στη σφηκοφωλια του ΣτΕ;Πριν φυγει,προφανως για μια αλλη θεσουλα οπως οι δυο ξεδιαντρπες κυρατσες πριν απ’αυτον,θα βγαλουντην αποφαση.Ομως για να μας κοψει τον βηχα[ισως και για το 100αρικο]τα αφεντικα ,του ειπαν να τα ξερασει απο τωρα,με γενικολογιες και εολους σολικισμους,αποφευγοντας να αιτιολογησει την πραξη συμφωνα με τα συγκεκριμενα αρθρα του Συνταγματος.Ονειδος για το σωμα των Δικαστων που διασυρονται εξ αιτιας μιας στημενης κομπινας.Οσο για τους εισαγγελεις,αυτοι πλεον,με την καθολικη υποταγοι τους,ειναι τελειως αναξιοπιστοι,πλην εξαιρεσεων.

  31. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΝΑ ΜΕΣΗ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ.
   “ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚ. 2021 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ”
   ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ 300+1ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΗΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΛΘΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

  32. Eρώτηση πρός Μιζοτάκη: Τον ξέρεις τον Κίμωνα;
   Απάντηση Μιζοτάκη: Ποιόν Κίμωνα;
   Απάντηση πρός Μιζοτάκη: Τον φούτσο μου τον επιστήμονα

   ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΖΟΥ ΡΕ ΚΟΠΡΗΤΕΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

   1. ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ..ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ “ΦΟΥΦΟΥΤΟ” ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ “ΕΛΕΝΗΣ”!!!!!!!!!!

  33. Το δίκαιο του ισχυρού, αυτό σημαίνει νόμος. Η κυβέρνηση επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, ενώ από την ηγεσία επιλέγει πολιτειακούς και πολιτικούς αξιωματούχους. Η Ελλάδα δίδαξε τη δημοκρατία, διδάσκει τώρα και την εξαφάνιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  34. Δεν τον γ@μησε νοσηλευτης και έτσι παίρνει εκδίκηση. Σάββατο 17.00 σύνταγμα, Κυριακή λευκός πύργος Θεσσαλονίκη.

  35. Αμεσα λοιπον η υπερλαμπρη κυβερνηση να θεσπισει τον υποχρεωτικο εμβολιασμο του δικαστικου σωματος, να δουμε τοτε τι θα γνωμοδοτησει το ΣΤΕ

  36. Μπα..; Τώρα έγινε κακό… το δημοσιοϋπαλληλικό στε; Και άλλοι κάποτε φώναζαν… για το στε και εσείς τους μπλοκάρατε τα σχόλια εδώ. Τότε ήταν καλό… το στε ε..; Οι ίδιοι χαβαλέδες αργόμισθοι ήταν εκεί και τότε και τώρα, τι άλλαξε τώρα; Να σας πω εγώ λοιπόν τι άλλαξε και ας σας τσούζει. Τότε το στε στήριζε τους δικούς σας, οπότε όλα μέλι και γάλα. Τώρα που δεν αρέσει… το στε στους φίλους σας, φωνάζετε… Όταν το στε έβγαζε… συνταγματικά… τα κλειστά… επαγγέλματα, χειροκροτούσατε, τώρα που δεν αρέσει… στους δικούς σας, το κράζετε… Τώρα τους στηρίζω εγώ λοιπόν, 3 δόσεις έκανα και θεωρώ σωστή την απόφασή τους. Δεν γίνεται οι υγειονομικοί που βρίσονται δίπλα σε ασθενείς να είναι οι ίδιοι ανεμβολίαστοι. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για σώματα ασφαλείας και για στρατό και για εκπαιδευτικούς και για πολλούς άλλους.

  37. Σαν να διαβάζεις ανακοίνωση του Μαξίμου. Μιλάμε για τρελή διάκριση εξουσιών.

  38. Δύο είναι τα ενδεχόμενα είτε γνωμάτευσε και ο ίδιος υπέρ της κυβέρνησης εκβιαζόμενος για την ανωμαλία του και την χρήση ναρκωτικών, είτε έγινε συνδιαλλαγή με την κυβέρνηση να καλυφθεί το σκάνδαλο από τα μέσα ενημέρωσης και να θαφτεί η υπόθεση με αντάλλαγμα την συνταγματικότητα τού υποχρεωτικού εμβολιασμού. Στα χειρότερα τους τώρα που ξεβρακώθηκε η δικαιοσύνη με τη σύλληψη του ανώμαλου ναρκομανή αντιπροέδρου του συμβουλίου τής επικρατείας βγάζουν την απόφαση να μας δείξουν τι; ΤΟΝ Κ@ΛΟ ΤΟΥΣ;

  39. τι θα αποφάσιζε το ΣτΕ;;;; να κλείσει φυλακή τους εργοδότες του;;;; πολλοί από κει μέσα θέλουν να γίνουν άφυλη Κατερίνα ΠτΔικτατορίας

  40. ολα τα ‘φρουτα’ στην ΛΑ Ι ΚΗ αγορα εχουν σκουλικια μεσα τους-ειναι για ΠΕΤΑΜΑ στους γυπες-

  41. Γιατί, περίμενες κάτι διαφορετικό από τους προσκυνημένους καρεκλοκένταυρους; Την καρέκλα και τα χιλίαρικα από την τσέπη μη χάσουν, μόνο αυτό τους καίει!!! ΧΕΣΤΗΚΑΝ για εμάς!!!
   Προσκυνημένα γιουσουφάκια, που έβγαλαν νόμιμα τα μνημόνια, το κλέψιμο ομολόγων, το τσεκούρεμα συντάξεων, την φτωχοποίηση των Ελλήνων… και ο κατάλογος δεν έχει τέλος!!!

   ΟΥΣΤ ΠΑΛΙΟ ΛΙΝΑΤΣΕΣ!!!

  42. Μόλις είδα το βίντεο με το τέλος του Τσαουσέσκου

  43. Το ΣτΕ είναι απασχολημένο με τα τρενακια.. μάλλον ο πρόεδρος θα κάνει τον μηχανοδηγο κ φυσικά χωρίς κύκλο …

  44. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι στην καλπη; Φαινεται και στις δημοσκοπήσεις

  45. Σ/Κ όλοι Σύνταγμα τέλος ο καναπές και να δούμε που θα κρυφτειτε μετα

  46. Κιναιδοι και ανωμαλοι εχουν πιασει ολα τα ποστα στην Ελλαδα και αποφασιζουν με το ετσι θελω και γουσταρω για τις τυχες του κοσμου. Ρε γραφτε τους ολους στα παπαρια σας και μην δινεται σημασια σε π@@στ@ρ@δες.

  47. Καλά δεν μας εκπλήσσει, αναμενόμενο για τα όσα πλέον έπονται….

  Comments are closed.