“ΚΥΡΙΑΚΟ ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ” – ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΜΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΡΤ (ΒΙΝΤΕΟ)

Κοινοποίηση:
Image1

Δείτε την παρέμβαση του Στέφανου Χίου στο κανάλι ΑΡΤ και στο “Εκρηκτικό δελτίο”

Δείτε το βίντεο με την εκρηκτική παρέμβαση του Στέφανου Χίου:

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

14 Σχόλια

 1. Σχόλιον#6)Οι παναιρετικοί αυτοί οικουμενισταί,απώλεσαν τήν φιλίαν Τού Θεού μου Ιησού Χριστού (αποθούμενοι τής Σταυρικήν καί μόνη σωτηριώδη οδόν) καί μέσω πνευματικής πορνείας,ερωτοτροπούντες μέ τήν φιλισταία Δαλιδά,ήτοι μέ όλους τούς άθεους αιρετικούς καί εχθρούς Τού Θεού μου,γενόμενοι τυφλοί (ως ο ταλαίπωρος Σαμψών) κατήντησαν παίγνιο τών αθέων,πατριδοκάπηλων καί χριστιανομάχων πολιτικών,άνευ δυνάμεως Χριστού,συνευδοκούντες ‘ή καί συγκαλύπτοντες,μέσω αποσιωπήσεως,τάς καταστρεπτικάς καί προδοτικάς νομοθεσίας τών πολιτικών,ενώ θά έπρεπε εξ’αρχής θεσπίσεως αθέων νόμων νά τούς αφόριζαν καί αναθεμάτιζαν καί νά προειδοποιούσαν τόν λαόν,νουθετούντες τον,περί τών επικείμενων παγίδων πού ελοχεύουν εκ τών αθέων αυτών νόμων.Αντιθέτως,οι μισθωτοί κληρικοί,μετά φαιδρότητος καί οσφυοκαμψίας ελιβάνιζαν (καί λιβανίζουν) τούς άνομους προδότας πολιτικούς πρός όλεθρον τής ΕλληνΟρθοδόξου Πατρίδος μου.Καλυπτόμενοι,συμμαχούντες καί συνυπουργούντες μέ τήν άνομον καί άθεον κρατική εξουσία,πανομοιότυποι μέ τούς ψευδοπατέρας οι οποίοι ευρίσκοντο υπό τήν σκέπη καί προστασία τής ανόμου πορνοβασιλίσσης ιεζάβελ (τών οποίων τό φοβερό τέλος εστί γνωστόν) η οποία εδίωκε ανηλεώς τόν Πρ.Ηλία (Γ’Βασιλ.ΙΖ´…..) όπως καί οι νύν κρατικοί κληρικοί διώκουν κάθ’έναν αντιστεκόμενο καί ελέγχοντα τάς εγκληματικάς παρανομίας των μέ πρωτεύων καί προεξέχων τήν παναίρεση τού οικουμενισμού.Μέ κάθε άνομο τρόπο,οι κρατικοί κληρικοί,προβαίνουν πρός φίμωση κάθε αληθινού Ορθόδοξου αντιαιρετικού καί αντιοικουμενιστού,διά τούτο καί Ο Θεός μου παραχωρεί (ως μπούμερανγκ) νά φιμώνουν τώρα αυτούς τούς κληρικούς οι (φίλοι των) πολιτικοί,ώστε νά διώκεται κάθ’είς εξ’αυτών πού τολμήση νά τοποθετηθή ανοικτά ενάντια εις λαθρομετανάστευση,ομοφυλοφιλία κλπ. όπως εδιώχθησαν προσφάτως κάποιοι εκ τών αρχιερέων των.Νά υπενθυμίσω τό τραγικό πάθημα τού έπαρχου Ευτρόπιου πώς ετιμωρήθη εκ τού ανόμου νόμου πού ο ίδιος είχε θεσπίσει,επί εποχής Ιερού Χρυσοστόμου;;;Παραμένουν αμέτοχοι καί αδιαφορούντες εις τήν άδικον δίωξη τών αδελφών μου Εσφιγμενιτών;;;Καί Ο Θεός θά αδιαφορεί ότε διώκουν αυτούς τούς οικουμενιστάς.

 2. Σχόλιο#5)Άκρως δυσάρεστα καί δυσοίωνα εισί τά γεγονότα τά οποία μέ πικρία βλέπομεν καί διαβιώμεν περί τής ολεθρίου παρακμής καί θλιβερού καταντήματος λαού καί κλήρου,περί τού οποίου (κλήρου) ο Άγιος Κοσμάς προεφήτευσε ότι θά καταντήσουν οι χειρότεροι καί ασεβέστεροι όλων (57). Ασχολούμενοι εις τυπικισμό καί ματαιοδοξίαν,οι ανάλγητοι αυτοί μισθωτοί φαρισαίοι,ημέλησαν τόν λαόν Τού Θεού,ουχί μόνον πρός πλάνη καί άνευ νουθεσίας,παιδαγωγίας καί ελέγχων αλλά δίδοντες καί τό κάκιστο παράδειγμα,μέσω σκανδάλων,ωθούν εμμέσως τόν αστήρικτον λαόν,έτι καί έτι πρός χαλεπωτέρα ασέβεια,(“”ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν αμπελώνα Μου””Πρ.Ιερεμ.ΙΒ’10…). Εντός τών πολυέξοδων περικαλών Ιερών Ναών των, μέ τά πανάκριβα χρυσοποίκιλτα Ιερά άμφια (όπου εξαντλούν όλη τήν φροντίδα καί μέριμνα) εισέρχεται ο λαός τυπολατρικώς,ως ΤΟΥΒΛΟ (κενός από γνώση-επίγνωση,μετάνοια καί υπακοή Θεού)καί εξέρχεται ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ (ήτοι,διπλά κενός) κι’όχι μέ ηθικά καί πνευματικά διδάγματα,άρτιος καί αποφασισμένος πρός πνευματικούς αγώνας,ως θά ήρμοζε καί ως έπραττον οι παλλαιοί Άγιοι Αρχιερείς καί Ιερείς (προετοιμάζοντες Ουρανοπολίτας). Οι μισθωτοί αυτοί κληρικοί,ουχί μόνον δέν σπεύδουν ίνα εύρουν καί οδηγήσουν πρός μετάνοια καί Θεοσέβεια,αποστατημένους Χριστιανούς,ως υπαγορεύει Ο Θεός μου,Ο Ιησούς Χριστός (Πρ.Ιερεμ.ΚΓ’,Ματθ.ΚΗ’ 19-20) αλλά καί τούς εισερχομένους εις Ιερούς Ναούς τούς αμελούν καί σκανδαλίζουν (Ματθ.ΚΓ’14,Ποιμαντική Αγ.Νεκταρίου 238). Εις τήν εποχήν ημών,εάν κάποιος ξένος σταθεί έξωθεν Ι.Ναού κρατικών μισθωτών νεοφαρισαίων υπαλλήλων κατά τάς Δεσποτικάς,Θεομητορικάς εορτάς καί κυρίως εις Γάμους καί Βαπτίσεις,δέν ξεχωρίζει εάν στέκεται έξωθεν Ι.Ναού ‘ή έξωθεν καταγωγίου καί καμπαρέ,όπως κατήντησαν,φοβούμενοι ίνα μή απωλέσουν τήν….. πελατεία !!!!! Ουδόλως ενδιαφέροντε περί τής ανηθίκου γυμνώσεως καί κατά προέκταση παροργίσεως Τού Θεού μου.Αφήνουν ανεξέλεγκτη τήν γύμνια, ανηθικότητα, ηθική παραλυσία, ασυδωσία καί ασέβεια νά παρελαύνει εντός τών Ι.Ναών καί νά βεβηλώνει τά Ιερά καί Όσια.Αυτοί οι σύγχρονοι νεοφαρισαίοι,δέν ενδιαφέρθησαν νά εμβαθύνουν εις τό απολυτρωτικό καί Μεγαλειώδες έργον Τού Κυρίου καί Θεού μου Ιησού Χριστού,Ο Οποίος συχνά ήτο κεκοπιακώς εκ τής οδοιπορίας (Ιωάννη Δ’6) ίνα εύρη τόν κάθε καλοπροαίρετον,γενόμενος τό Απόλυτο Παράδειγμα πρός μίμησιν,εις τά Ίχνη Τού Οποίου ηκολούθησαν οι Αγ.Απόστολοι καί οι μετέπειτα Άγιοι (Ρωμ.Δ’12, Α’Πετρ.Β’20-25, Β’Θεσσαλ.Γ’9, Α’Ιωάν.Β’6, Γ’2…8…). Οι σύγχρονοι αυτοί μισθωτοί καλοπαιρασάκηδες,ως φαίνεται, ποτέ δέν ενδιαφέρθησαν νά μελετήσουν τούς φοβερούς προφητικούς λόγους τού Αγίου Νείλου,περί τό πώς θά καταντήσουν οι κληρικοί (καί ο αποστατημένος λαός) τών εσχάτων. Αγνοούν καί τά αρχικά 3 κεφάλαια τής Ιεράς Αποκαλύψεως καί τά αίτια τά οποία ώθησαν Τόν Θεόν νά παραχωρήση τήν πτώση καί εξαφάνιση τών 7 λυχνίων (Επισκοπών) εις Μικράν Ασίαν,τά οποία ήτο Ελληνικά εδάφη, αλλά καί αργότερον τήν πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Σχόλιον#4) Τοιουτοτρόπως,από τήν μία οι κρατικοί εκκλησιαστικοί,αντί νά ευρίσκοντε αγρυπνούντες εις θέσεις σκοπιάς (Πρ.Ιεζ.ΛΓ’) όπου τούς έθεσε Ο Κύριός μου Ιησούς Χριστός,αυτοί καθεύδοντες καί ροχαλίζοντες αναισθήτως,εφησυχαζόμενοι εις τούς παχυλούς των μισθούς,εποίμενον μόνον τάς ξεχυλωμένας (εκ γαστριμαργίας καί αναλγησίας γαστέρας των,Ιούδα 12) ενώ από τήν άλλη,ο άσοφος λαός εστράφη εναντίον τού ιδίου του συμφέροντος (αποστατώντας εκ Τού Θεού,διαβιώντας ασώτως καί αμετανοήτως, βυθιζόμενος όλο καί βαθύτερα εις τό τέλμα τών παθών, αμαρτιών καί εφήμερων ηδονών, ήτοι εχθρικώς πρός Τόν Θεόν) εσάπισε η συντριπτική πλειοψηφία του (νοητικώς καί ηθικώς) απ’όπου πηγάζουν περισσότερο σαπρά …… φρούτα !!!!! (ποιοτικώς-ποσοτικώς) καί πανάθλιες υπάρξεις,καταλαμβάνοντες, μέσω απάτης, ψευδών καί δολιότητος κυβερνητικάς καί εκκλησιαστικάς θέσεις,ώστε η σαπίλα διογκούται καί μεγεθύνεται ως γάγγραινα (Β’Τιμ.Β’16……26) καί καρκίνος εν μεταστάση.Καί τό χειρότερον εστίν, ότι ο λαός δέν στρέφεται εν επιγνώση καί εμπράκτω μετανοία πρός τά άνω, πρός Τόν Θεόν (επαληθεύοντας προφητείας Ιεράς Αποκαλύψεως, ότι εις καταστάσεις δεινών, ο άνομος λαός τών εσχάτων, αντί νά αναγνωρίζει ταπεινά τά λάθη του, νά μετανοεί καί προσφεύγει πρός Τόν Θεόν αιτώντας έλεος, ο άσωτος λαός θά στρέφεται εναντίον Τού Θεού υβρίζοντάς Τον.Ιερά Αποκάλυψη Θ’20…,ΙΣΤ’11…21..,Πρ.Ησα·ί·α Θ’13)

 4. Σχόλιον#3) Οι δόλιοι πολιτικοί έταζον (καί διαρκώς υπόσχονται)….. λαγούς μέ πετραχήλια !!!!! προσφέροντας κατά καιρούς καί μερικά ψιχύα (ψίχουλα) εις τόν αποστάτη λαόν (μέ σκοπό νά τόν αποκοιμίζουν όλο καί περισσότερο), ο οποίος τετυφωμένος καί τετυφλωμένος εκ τών προσκαίρων ηδονών (αι οποίαι εξ’άπαντος καταλήγουν εις αιωνίους οδύνας), αδυνατούσε (καί αδυνατεί) νά διακρίνη τήν ύφανση τού ιστού καί παγίδων εντός τών οποίων τόν εκύκλωνον καί περιέζωνον οι ασεβείς,οι οποίοι διατηρούντες ναρκωμένον κλήρον (κρατούσα εκκλησία μισθωτών ρασοφόρων υπαλλήλων, παναιρετικών οικουμενιστών) καί λαόν,ανενόχλητοι εθέσπιζον αντιχριστιανικούς νόμους,αρχής γενομένης αυτόματου διαζυγίου, πολιτικού ψευδογάμου (ήτοι νομιμοποίηση πορνείας), αποποινικοποίηση πορνείας, μοιχείας, εκτρώσεων, ομοφυλοφιλίας, ναρκωτικών καί άλλων παρομοίων τά οποία “”αισχρόν εστί καί λέγειν””(Εφες.Ε’12,Α’Κορ.ΙΑ’1-17)

 5. Σχόλιον#2) Μετά τήν απελευθέρωση εκ τών κανίβαλων ισλαμιστών τούρκων,παρασκηνιακώς εγένετο συστηματική καί σταδιακή μελέτη (δόλια καί δαιμονική) πρός εφαρμογή καταστροφής τής Πατρίδος μου,εκ τών εξωτερικών εχθρών,συνυπουργούντων τών εσωτερικών εχθρών, προδοτών Πίστεως καί Πατρίδος (πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών, εκπαιδευτικών, καί βεβαίως κληρικών συγχρόνων ρασοφόρων φαρισαίων) ώστε αύτη η τραγική κατάστασις εξέλαβε εκρηκτικάς διαστάσεις καί μορφή επιδημικής καταστροφής,ειδικώς τά τελευταία 50-60 έτη,μέ σκοπόν τήν διαφθοράν τού ήθους καί απαξίωση Χριστιανικής παιδαγωγίας τού λαού μέ φυσικό επακόλουθο τήν οικονομική κατάρρευση καί εξαθλίωση τού λαού καί αλυσιδωτά όλων τών επακολουθούντων θλιβερών καταστάσεων.Οι έξωθεν αυτοί δολιοφθορείς (καταστροφής καί ολέθρου τής Πατρίδος μου) μέ προσωπείον τήν …..φιλίαν !!!!!,εξαγοράζοντες,μέσω αφθόνων αργυρίων,τούς εσωτερικούς εχθρούς τής Πατρίδος,καιροσκόπους,τυχοδιώκτας ταγούς τής εξουσίας,προδότας πολιτικούς καί παναιρετικούς οικουμενιστάς εκκλησιαστικούς, φιλάργυρους, υλιστάς, πλεονέκτας καί άθεους (Α’Τιμ.ΣΤ’10), ήτοι εξ’ορισμού αντιθέτους τού πατροπαράδοτου Ορθόδοξου Χριστιανισμού,οι οποίοι (εχθροί τού Σταυρού Τού Χριστού όντες,Φιλιπ.Γ’18) μέσω δόλου, ψευδών, φρούδων καί απατηλών υποσχέσεων πρός τόν σαρκολάτρη καί αποστατημένον,εκ Θεού,λαόν (ο οποίος πιστεύει εις όλα τά ψεύδη καί απατεώνας εκτός Τού Αληθινού Θεού,Τού Ιησού Χριστού,Β’Τιμ.Δ’3-4) ήρπασαν, θεμιτώς ‘ή αθεμίτως, θέσεις καί αξιώματα, καυτηριάζοντας καί αμβλύνοντας τάς συνειδήσεις καί τά Χριστιανικά πιστεύω τού λαού καί μέσω πολυποίκιλων δέλεαρ, κατόρθωσαν (εάααααν αυτό λογίζεται ως ….. κατόρθωμα !!!!!) νά διαφθείρουν έτι καί έτι τόν ήδη διεφθαρμένον λαόν, φθάνοντας εις τόν θλιβερόν σημερινόν παρηκμασμένον παρονομαστή.

 6. Σχόλιον #1)Ως γνωστόν, ο Δαίδαλος ήτο εξαίρετος αρχιτέκτων,εις τόν οποίον είχε αναθέσει ο βασιλεύς Μίνωας,τήν ανέγερση τών περίφημων ανακτόρων του.Όμως,μετά τήν αποπεράτωση τών έργων,ο Μίνωας θεωρώντας τόν Δαίδαλον άκρως πολύτιμον,τόν εγκλώβισε καί δέν τού επέτρεπε νά επιστρέψη εις τόν τόπον καταγωγής του καί τότε,ο πολυμήχανος καί πολυτεχνίτης Δαίδαλος,εύρε ως μόνη διέξοδον διαφυγής πρός τά άνω,επινοώντας τήν γνωστή κατασκευή τών πτερύγων.Αύτη η μέθοδος ταυτίζεται απόλυτα,ως κατάσταση καί δίδαγμα,μέ τά τεκταινόμενα εναντίον ημών τών Χριστιανών εκ τών προδοτών πολιτικών, στρατιωτικών, εκπαιδευτικών, δικαστικών καί παναιρετικών οικουμενιστών καί μέ τούς άθεους καί αντίχριστους νόμους (τούς οποίους άλλοι εθέσπισαν,άλλοι συνευδοκούν καί επιτρέπουν νά υπάρχουν καί άλλοι δεικνύοντες κυνική αναισθησία καί ανοχή,ίνα μή απωλέσουν παχυλούς μισθούς καί θρόνους) εθέσπισαν προσπαθώντας νά φιμώσουν καί εγκλωβίσουν τούς ευσεβείς Χριστιανούς.Ο Πρ.Δαυίδ ευρισκόμενος εις τέλειον αδιέξοδον,ένεκα τής δεινοτάτης καταστάσεως καί κατεπειγούσης ανάγκης,απευθυνόμενος άνωθεν πρός Τόν Θεόν,κραυγάζει::””σώσον με Κύριε”” καί κατωτέρω αναφέρει ::”” κύκλω οι ασεβείς περιπατούσι”” (Ψαλμ.ΙΑ’), ήτοι οι ασεβείς κυκλώνουν ύπουλα καί δολίως,κλήρον καί λαόν Τού Θεού,όταν αυτοί (κλήρος καί λαός) καθεύδουν τόν ……ύπνο τού δικαίου !!!!!! ευρισκόμενοι ενασχολούντες αποκλειστικώς μέ τά επίγεια καί μάλιστα εφάμαρτα,καταφρονούντες καί αποστατούντες εκ τών Θείων παραδεδομένων προσταγμάτων.

 7. Σκάνδαλο Novartis: Το μεγάλο κουκούλωμα…

  Ότι χρημάτιζε πολιτικούς και έκανε παράνομες υπερτιμολογήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο η Novartis είναι γεγονός αναμφισβήτητο και της έχει επιβληθεί πρόστιμο σε ΗΠΑ και σε άλλες χώρες της Δύσεως. Φαίνεται όμως πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν διεφθαρμένοι και έτσι “κουκουλώθηκε” το σκάνδαλο και αυτό επιβεβαιώνει το σοφό λαϊκό γνωμικό ότι “κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει”… Και θα το δείτε ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε τίποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Νέας Δημοκρατίας θα γίνει κάτι κατά του ΣΥΡΙΖΑ.

  Σχετικά με τις εξελίξεις επί της υποθέσεως όπως έγινε γνωστό επί τρεις ώρες κατέθετε η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάλη στον συνάδελφο της Σπύρο Παππά που διενεργεί παράλληλη έρευνα για τις καταγγελίες της εναντίον του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιάννη Αγγελή.

  Η Εισαγγελέας αναφέρθηκε και σε υπεξαγωγή πρωτότυπων απόρρητων εγγράφων του FBI για τη Novartis. Στην κατάθεση της η Εισαγγελέας φέρεται να ρωτήθηκε και για τη συνάντηση με το FBI, τον Δεκέμβριο του 2018, στη Βιέννη. Κατά τη συνάντηση αυτή οι Αμερικανοί φέρονται να αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα στοιχεία σε βάρος πολιτικού προσώπου ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία είχαν πρόθεση να παραδώσουν. Η κ.Τουλουπάκη υποστηρίζει πως ο τότε επόπτης της αρνήθηκε να τα παραλάβει.

  Τα απόρρητα έγγραφα του FBI για εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ και δεν πρόκειται να δημοσιευθούν.

 8. Ποια νεα δημοκρατια και ποιος κουλης?Η συνεχεια της συριζοπασοκαριας και της προδοσιας συνεχιζεται..Δεν το καταλαβατε ακομα?Ξεφτιλες μπατριωτες φιλελεδες!!Ξυπνα ραγια!!
  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ.

  1. Τζημερος φίλε
   Η χρυσή Αυγή έδωσε το δικαίωμα στο σύστημα και στους κομμουνιστές με τις βλακείες που έκανε να μας δείχνουν με το δάχτυλο σαν χιτλερικους και φασίστες
   Η καθαυτό δεξιά στην Ελλάδα κατέχει το 30%, και την θέλουν ταπωμενη
   Σ’αυτό βοήθησε και η χρυσή Αυγή
   Γι’αυτό Θάνος Τζήμερος

   1. αν δεν ηταν δουλικος στο ευρω την εε και τον καπιταλισμο θα τον ψηφιζα. το θεμα ειναι γιατι δεν τον ψηφιζουν οι νεοδημοκρατες και προτιμουν τους σαπιους προδοτες της νδ

 9. Ναι έρχεται συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-Σύριζα, με τις ευλογίες της Μέρκελ. Ο Σαμαράς θα μείνει εκτός εξουσίας, της όποιας εξουσίας με εντολή της Μέρκελ. Ο Σαμαράς θα στραφεί πάλι στην πατριωτική δεξιά, παρά τα όσα έχει κάνει, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει ασθενική μνήμη και ότι οι άλλοι δεν θα είναι και τόσο ευχάριστοι στον ελληνικό λαό, κυρίως στο μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα

Leave a Response