ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ! ΚΡΥΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΥΛΗ: “ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ… – ΟΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ” (ΒΙΝΤΕΟ)

Κοινοποίηση:
Capture

Δείτε το βίντεο με την παρέμβαση του Στέφανου Χίου στο Εκρηκτικό δελτίο του Αρτ

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

8 Σχόλια

  1. Σχόλιο#3) ΕΑΛΩ Η ΠΑΤΡΙΣ. Η λέξις “”Ορθο–δοξία”” εστίν Ελληνικότατη σύνθετος λέξις αποτελούμενη εκ τών λέξεων “”ορθώς δοκώ””(αόριστος χρόνος=””έδοξα””) τό οποίον εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες ως αντιδιαστολή καί διάκριση εκ τών ψευδόμενων ψευδοχριστιανισμών εντός τών οποίων υπέβοσκον καί υποβόσκουν ποικίλες αιρέσεις καί βλασφημείαι ενάντια Τής Αληθείας καί κατά προέκταση Τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός εστίν η Μοναδική καί Απόλυτα Αντικειμενικότατη ΑΓΙΩΤΑΤΗ ΠΙΣΤΙΣ καί η μόνη σωτηριώδης διότι έχουμε τήν επιβεβαιωμένη καί απ’αιώνων προφητευόμενη επαγγελία ελεύσεως τής Αυτοπροσώπου ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ Τού Θεού Δημιουργού εις τό αποστατημένο ανθρώπινο γένος καί σωτηρία όσων δέν έχουν θέσει εν αχρηστεία τόν εγκέφαλόν των αλλά εισί καλοπροαίρετοι εις τό νά ακούσουν καί υπακούουν (εμπράκτως) εις Τόν Πανευεργέτη Κύριον. Εσυστάθη καί εσυγκροτήθη εκ Τού Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού, ανεπτύχθη καί διεδόθη εκ τών Αγίων καί Πανευφήμων Αποστόλων καί τών μετέπειτα Αγίων, τάς Θεοπνεύστους αποφάσεις των εις καίρια θέματα (πάντα συνεργούντος Τού Παναγίου Πνεύματος) πρός διαφύλαξη τών Ιερών δογμάτων, μέσω Αγίων Οικουμενικών Συνόδων (πρός καταπολέμηση τών δαιμονικών αιρέσεων αι οποίαι ανέκαθεν πολεμούν καί εποφθαλμιούν τάς Αληθείας τού Χριστιανισμού). Η Ορθοδοξία βασίζεται επίσης εις τούς Αγίους τής Θριαμβευούσης εις Ουρανούς μετά τών αγωνιζομένων τής Στρατευομένης καί διωκομένης επί Γής, Εκκλησίας. Η Πανυπερευλογημένη Θεομήτωρ εστίν Ο Άμεσος Σύνδεσμος,συνδέων Τήν Κεφαλήν τής Εκκλησίας (όπερ εστίν Ο Κύριος καί Θεός Ιησούς Χριστός) μετά τού σώματος τών ευσεβών Χριστιανών. Σκανδαλοποιοί, παναιρετικοί, οικουμενισταί νεοφαρισαίοι, αιρετικοί, φιλοαιρετικοί παχυλόμισθοι κρατικοί ρασοφόροι υπάλληλοι δέν έχουν ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση μέ τήν αγωνιζόμενη Ορθοδοξία καί θά λάβουν κάποτε εξ’άπαντος τήν “”ένδικον μισθαποδοσίαν των””(Εβρ.Α’2….), οι οποίοι,ως άλλοι φαρισαίοι (λύκοι εν ενδύμασι προβάτων, Πράξ.Κ’28) καταπροδίδουν τήν Ιεράν αποστολήν, κατασκανδαλίζοντας τούς Χριστιανούς καί αποδεικνύοντε νεο-ιούδες, ψεύτες, δόλιοι, απάνθρωποι, απατεώνες, δούλοι τών παθών των καί τού διαβόλου, εχθροί τού Χριστιανισμού καί τής Πατρίδος καί διώκται όλων τών αντιδιατιθεμένων εις ανομίας των (όπως τό ανοσιούργημα πού διαπράττουν πρός τήν Ιεράν Μονή Εσφιγμένου καί τόν π.Μεθόδιον καί εις άλλους ζηλωτάς Ορθόδοξους, όπως είχαν αφορίσει (οι αφορισμένοι καί πεπτωκότες εκ Θεού) τόν Θεολόγον Νικ.Σωτηρόπουλον. Εισί πανομοιότυποι μέ τούς, προγενέστερους αυτών, διώκτας τού π.Αθαν. Μυτιληναίου, Δημ. Παναγόπουλου, π. Χαρ. Βασιλόπουλον, αρχιερέως Αυγ. Καντιώτη, Αγίων Νεκταρίου, Μάρκου Ευγενικού, Μάξιμου Ομολογητού, Θεόδωρου Ι.Μ Στουδίου καί πάντων τών διωκομένων Αγίων. Εισί πανομοιότυποι μέ τούς άσπλαχνους καί πανούργους φαρισαίους σταυρωτάς Τού Κυρίου μου καί όμοιοι μέ αυτούς πού εδίωκον τούς Άγιους Προφήτας Ιερεμία, Ηλία κλπ. Όμοιοι τού κακοήθους δολοφόνου κά·ι·ν καί κατά προέκταση συνεργοί τού σατανά. Αυτή αύτη εστίν η ιδιοσυγκρασία καί βορβορώδης καρδία καί ανύπαρκτα αισθήματα τών παναιρετικών οικουμενιστών, οι οποίοι, δολίως επαγγέλοντε μιά ψευδοαγάπη μέ απώτερον σκοπόν τόν αφανισμό τής Αγιωτάτης Ορθοδοξίας καί Πατρίδος μου. Η Μοναδικότης τού Ορθόδοξου Χριστιανισμού βασίζεται επίσης εις τάς απειραρίθμους προφητείας συνδεόμεναι καί επαληθευόμεναι εις τά ανάλογα γεγονότα. Βασίζεται εις τά αμέτρητα Θαύματα Τού Θεού, Τής Υπεραγίας Θεοτόκου καί τών Αγίων καί Αγίων Αγγελικών Δυνάμεων. Τό εξέχων καί μέγιστο όλων τών Θαυμάτων εστί τό ότι Ο Παντοδύναμος Θεός Δημιουργός, ναί μέν δέν μάς άφησε κάποιο προσωπικό Του αντικείμενο (εξ’άλλου ήτο παντελώς Ακτήμων καί τά ιμάτιά Του τά εμοίρασαν μεταξύ των οι στρατιώται, όπως ΚΑΙ αυτό τό γεγονός ήτο προφητευόμενο “”Ψαλμ. ΚΒ’) διότι θά μάς άφηνε κάτι ΑΠΕΙΡΩΣ Πολυτιμώτερον, Τό ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟ ΣΩΜΑ καί ΑΙΜΑ Του, Τό Οποίον λαμβάνουν οι πιστοί καί Θεοφοβούμενοι Χριστιανοί, καί εις Τό Οποίον δέν εισχωρεί ΠΟΤΕ μά ΠΟΤΕ ουδεμία μολυσματική νόσος, άν καί πολλάκις κοινωνούν εκ τού ιδίου Αγίου Δισκοπότηρου, βαρύτατα ασθενείς (λεπροί, φυματικοί κλπ) μέ υγιείς.

  2. Σχόλιο#2.Πράγματι,έτσι κι’έγινε.Ο βασιλεύς καί ο πρόεδρος έπιον εκ τού τρελλού ύδατος καί τρελλάθηκαν.Διέπραττον κακουργήματα καί παράλογα καί ο τρελλός λαός τούς αγαπούσε,εδόξαζε,πολυχρόνιζε,επευφημούσε καί τούς θεωρούσε ….πατέρας των καί …. φύλακας τής δικαιοσύνης καί …. αληθείας !!!!! Νά λοιπόν μιά …. λύση ίνα εξέλθη κάποιος απ’τήν δύσκολη θέση!!!! Πίνει κι’αυτός τό τρελλό ύδωρ καί οδηγήται μέ τά νερά τού ξεπεσμένου κόσμου καί συμφωνεί μαζί του εις ό,τι παραλογίας διαπράττει καί υπαγορεύει. Τότε ο άνθρωπος,γενόμενος ανθρωποειδές,τά βλέπει όλα ανάποδα··π.χ. υποδουλώνεται εις τά πάθη καί λέγει “”….επιτέλους ηλευθερώθην !!!!!””,θεοποιεί τήν ακολασία καί ηθική παραλυσία καί λέγει “”έρριξα τά ….ταμπού καί προκαταλήψεις !!!!””,φονεύει τό ανυπεράσπιστο παιδί εκ προμελέτης (προβαίνοντας εις έκτρωση) καί λέγει πώς …. αγωνίζεται διά τά …. δικαιώματα τού ανθρώπου !!!! (δικαίωμα τής γυναικός νά μεταχειρίζεται όπως επιθυμεί τό σώμα της), ωθεί τά παιδία πρός αλητεία μέ τό σύνθημα ::””μήν αναβάλλης διά αύριον τήν διασκέδαση πού δύνασαι νά κάνης σήμερον”” καί λέγει πώς έτσι δεικνύει …. στοργή !!!! Ζούμε εποχή πού βρέχει τρελλό ύδωρ.Τί θά πράξομεν;; Θά οδηγηθούμε καί ημείς όπως η πλειονότης;;; όπως έπραξε ο βασιλεύς καί ο πρόεδρος διά νά μάς θεωρεί ο τρελλός κόσμος ….καλούς;;; ‘ή θά παραμείνομεν σταθεροί εις ό,τι μάς υπαγορεύει Ο Θεός;;; Καί διά πόσο;;; Διά ολίγο;;; Όσο αντέξωμεν ‘ή διά πάντα ;;;; “”Ο δέ υπομείνας εις ΤΕΛΟΣ,ούτος σωθήσεται””Ματθ.Ι’22,ΙΔ’13,Μάρκου ΙΓ’13

  3. Σχόλιο#1)Προείπε ο Μέγας Αντώνιος (4ος αιών μ.Χ.) ότι::””Κατά τά έσχατα έτη τής μεγάλης αποστασίας,η συντριπτική πλειονότης τών ανθρώπων θά τρελλαθεί καί τότε,ότε βλέπουν κάποιον λογικόν,ευσεβή καί ενάρετον,θά ορμούν μέ λύσσα εναντίον του φωνάζοντες ::””αυτός εστί τρελλός”” καί θά τόν λυντζάρουν καί κακοποιούν θεωρώντας τον ….. τρελλό !!!!! επειδή δέν θά τούς ομοιάζει. Δύνασθε νά αναλογισθήτε εις ποίαν δύσκολη θέση θά ευρεθούν οι λογικοί καί ενάρετοι Χριστιανοί;; Ακούσατε πώς επιγραμματικά περιγράφει τήν πανάθλια αυτή κατάσταση (τήν οποίαν βεβαίως ζούμε) ο ευσεβής Αγιογράφος,μακαριστός κυρ.Φώτιος Κόντογλου. Κάποτε ήτο ένας βασιλεύς γνωστικός καί συνετός.Αγαπούσε,ως πατήρ,τόν λαόν πού είχε εν τή εξουσία του.Είχε κι’ένα πρόεδρο,σοφόν άνθρωπον καί δέν έπραττε τίποτε δίχως τήν γνώμη του. Κάποτε λέγει ο πρόεδρος τού βασιλέως ::””πολυχρονεμένε,εντός 2-3 μηνών θά πέσει μιά τρελλή βροχή καί οφείλης νά τό γνωρίζης ώστε νά πράξης τό χρέος σου από τώρα””.””-Καί τί εστίν αύτη η τρελλή βροχή κυρ.πρόεδρε;;”” ερωτά ο βασιλεύς.””-Αυτή η βροχή,απαντά ο πρόεδρος, ονομάζεται τρελλή επειδή όποιος πίνη τρελλαίνεται καί θά πράττει παλαβομάρας,αντίθετα απ’ό,τι υπαγορεύει Ο Θεός.Έτσι θά επιπέσει εις τόν κόσμο μεγάλη ταραχή καί δυστυχία,κι’εμείς οι άρχοντές του,δέν θά δυνάμεθα πλέον νά τόν κυβερνούμε””.””-Τό λοιπόν,πώς νά ενεργήσουμε κυρ.πρόεδρε;;””””-Εστίν αναγκαίον βασιλεύ,νά συλλέξουμε από τώρα τό καλό ύδωρ,νά τό φυλάξουμε καί νά πίνομεν ημείς οι άρχοντες,νά μήν τρελλαθούμε και ημείς,ώστε νά τούς κυβερνούμε καλώς καί δικαίως,διότι θά δώσουμε λόγο ενώπιον Τού Θεού””.Ο βασιλεύς ως φρόνιμος,τό απεδέχθη καί πρόσταξε νά συγκεντρώσουν καλό ύδωρ εις τάς στέρνας τού παλατιού.Εις τόν διορισμένο καιρό πού είπε ο πρόεδρος,έπεσε πράγματι,η τρελλή βροχή καί πίνοντας οι άνθρωποι τρελάθηκαν καί εξήλθαν απ’τά λογικά των καί έκριναν όλα στραβά καί ανάποδα.Τό καλό καί ορθόν τό θεωρούσαν κακό,τό γνωστικό τρελλό,τό τρελλό τό θεωρούσαν σωστό,τό δίκαιον άδικον,τό άδικον δίκαιον.Ο βασιλεύς όμως καί ο πρόεδρος έπιναν απ’τό καλό ύδωρ,κι’έτσι διατηρούσαν σωστά μυαλά καί κυβερνούσαν δίκαια καί συνετά τόν λαόν. Μά ο κόσμος,ενώ πρώτα αγαπούσε τόν βασιλέα καί τόν πρόεδρο,τώρα,θεωρόντας τό δίκαιο διά άδικο,τούς ύβριζε πώς έγιναν άδικοι καί κακούργοι. Μιά,δυό,τρείς ημέρες,περνούσε ο καιρός καί ο λαός όλο καί αγρίευε καί ύβριζε τόν βασιλέα. Τότε βλέποντας ο βασιλεύ πώς θά τόν εφόνευον,κάλεσε τόν πρόεδρο καί τού λέγει::””κυρ.πρόεδρε,βλέπω πώς δέν δυνάμεθα νά συνεννοηθούμε μ’αυτούς τούς παλαβούς καί τελικώς θά μάς φονεύσουν.Τό λοιπόν,’ή πρέπει νά περιμένουμε ένα τέτοιο τέλος,κυβερνώντας τους δίκαια καί ορθώς,’ή νά πιούμε καί ημείς απ’τό τρελλό ύδωρ νά γίνουμε τρελλοί ως αυτοί,μόνον τοιουτοτρόπως θά δυνηθούμε νά συνεννοηθούμε μέ αυτούς τούς παλαβούς…….

  4. Σχόλιο πρός τούς …. αριμάνειους !!!! καπνιστάς,κυρίως κρατικούς υπαλλήλους τών οποίων η ευθιξία δέν εγείρεται ότε βλέπουν τά καραπουσταριά νά παρελαύνουν γυμνοί,μέ τυλιγμένο τό ρυπαρό καί δυσώδες σαρκίο των μέ τήν Ελληνική σημαία καί Ιεράς Εικόνας,ούτε ότε βλέπουν καραπουταναριά νά προβάλλουν πινακίδας γράφοντας “”νά πεθάνει η Πατρίς νά ….ζήσουμε ημείς !!!!!””Η ευθιξία καί αίσθημα διαμαρτυρίας εγείρεται μόνον περί τής απαγορεύσεως τού καπνίσματος.Διαβάστε λοιπόν τό κάτωθι σχόλιον,αριμάνειοι.Μέγα δυστύχημα εστί,τό ότι ο λαός,ευρισκόμενος αστήρικτος εκ Θεού,πρός εκτόνωση τών πικριών καί θλίψεών του,αντί νά προσφεύγει καί προσπίπτει μετανοημένος πρός Τόν Θεόν Δημιουργόν,Τόν Ιησού Χριστόν,πολλαπλασιάζει τάς πικρίας του,αυτοκαταστρέφοντας ουχί μόνον τήν οικονομικήν του ευστάθεια αλλά καί τήν υγιείαν του καί τών άλλων.Ο Θεός Δημιουργός μάς παρέχει ΤΑ ΠΑΝΤΑ,από τήν διάρκεια ζωής, τάς αισθήσεις, τήν δυνατότητα νά κινούμεθα καί εργαζόμεθα ώστε εξοικονομώντας τά πρός τό ζείν καί μέσω τών επιγείων αγαθών τά οποία μάς παρέχει (τροφάς,ύδωρ,αήρ κλπ.) νά διαβιώμεν Θεαρέστως καί ευαρεστώντας Τον,ήτοι ΣΩΦΡΟΝΩΣ (ως πρός τόν εαυτόν μας), ΔΙΚΑΙΩΣ (ως πρός τόν πλησίον) καί ΕΥΣΕΒΩΣ (ως πρός Τόν Θεόν) (Τίτο Β’12), ευαρεστούντες καί ευγνωμονούντες Τον ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ καί διά τά ΠΑΝΤΑ,τά οποία αδιαλλείπτως μάς παρέχει,ώς αληθινά έξυπνοι,ώστε νά προετοιμαζόμεθα διά τήν (άγνωστη καί αβέβαιη) στιγμή πού θά κελεύσει Ο Κύριος ίνα αποδημήσουμε εκ τού παρόντος σχολείου καί παρουσιαστούμε διά τάς εξετάσεις ενώπιόν Του,πρός αδέκαστον Κρίση (σκέψεων,λόγων καί πράξεών μας). Όμως,θά ευρεθούμε παντελώς αναπολόγητοι (καί συνεπώς ακρώτατα βλάκες καί πανηλίθιοι) εάν,όλα αυτά τά οποία μάς παρέχει Ο Θεός (δυνατότητα εργασίας,ζωή,υγιεία κλπ.) ημείς τά χρησιμοποιούμε ασώτως,πρός ζημία καί καταστροφή τού εαυτού μας καί συνανθρώπων ημών. Ορθώτατα χαρακτηρίζουν τό κάπνισμα ως “”λιβάνισμα τού διαβόλου”” διότι ως ανθρωποκτόνος πού είναι,πείθει τούς μωρόμυαλους,όχι απλώς πρός άσκοπη σπατάλη χρημάτων αλλά καί πρός φθοράν τής υγιείας τών ανθρώπων (ήτοι σταδιακή αυτοκτονία εις αργή κίνηση,όπερ εστί τό κάπνισμα) σύν τό κακό παράδειγμα πού διαδίδεται από τούς μεγαλύτερους πρός νεώτερους. Οι πανηλίθιοι καπνισταί, αντί νά εκτονώνουν (μακροπροθέσμως επαυξάνουν) τάς τυχών πικρίας, θλίψεις, λύπη καί άγχος των,μέσω τού θανατηφόρου (διά τούς ιδίους αλλά καί συνανθρώπων των,τούς οποίους ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩ τώ τρόπω υποχρεώνουν καί επιβάλλουν νά αναπνέουν τάς δηλητηριώδεις καρκινογόνους αναθυμιάσεις εκ τού καπνίσματος) νά τάς εκτονώνουν μελετώντας Τόν παρηγορητικόν Λόγον Τού Θεού,μετά θερμών προσευχών καί ζωήν μετανοίας καί ευσεβείας. Αντί νά σπαταλούν ασώτως τά χρήματα (τά οποία Ο Θεός τούς βοηθά νά αποκτούν) νά τά επενδύουν εις τήν οικογένειά των ‘ή πρός βοήθειαν απόρων καί εν ανάγκη ευρισκομένων αδελφών Ορθοδόξων Χριστιανών πατριωτών.Διαφορετικά,από μόνοι των επαληθεύουν τό ρητό ::””ούς Ο Θεός βούλεται απολέσαι μωραίνει””. Καί φρονίμως θά πράττουν,εάν αποκτήσουν ευθιξία διά όλα τά δεινά πού υποστεί η Πατρίς ημών κι’όχι νά έχουν μονομερή καί μονόπλευρη …… ευθιξία !!!!!! υπεραμυνόμενοι τών …… φθοροποιών παθών των !!!!!!!

  5. ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΠΟΥ ΣΥΝΑΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΠΗΧΗΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΟΥΚΩΣΟΥΜΕ. Η ΕΊΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, Η ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΟΥ. ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ…!!!!!….ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ……

    1. Μαζί σου. Παλούκωμα θέλουν και τα πολιτικά προδοτικά σκουπίδια που έχουν αλλοιώσει τα πάντα….!

  6. ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟΨΕ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΄΄ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ΄΄. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ, ΚΑΛΗ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΄΄ΜΑΚΕΛΕΙΟ΄΄………………

Leave a Response