ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ “ΚΡΥΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ! ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ; ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΦΩΤΟ-ΕΓΓΡΑΦΟ)

  Κοινοποίηση:
  enstasi

  Δείτε την ένσταση ενώπιον του Ανωτάτου εκλογοδικείου κατά της  εκλογής Βελόπουλου και Φράγκου από τον τρίτο σε ψήφους Γεωργίαδη Σάββα που καταγγέλει τον Πρόεδρο της ελληνικής Λύσης για εξαπάτηση ψηφοφόρων!

  Ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ( άρθρο 100 Σ)

  (εκδίκαση ενστάσεως του άρθρου 58 Σ)

  ΕΝΣΤΑΣΗ 

  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΘΩΜΑ , κάτοικο Σερρών, Κοίνηση  ΑΦΜ  

  Κατά 

  1)της υπαριθμ  447/2019     απόφασης  του Πρωτοδικείου Αθηνών ανακήρυξης των Ευρωβουλευτών και αναπληρωματικών τους που δημοσιεύτηκε την 11 Ιουνίου 2019

   

  2)Βελόπουλο Κυριάκο του Ιωσήφ, κατοίκου Αθηνών , οδός Ιπποκράτους  

  2) Φράγκο Εμμανουήλ (Φραγκούλης ) του Ιωάννη, κατοικος Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης    

   

   

     Ενίσταμαι κατά της εκλογής ως ευρωβουλευτή του πρώτου  εκ των καθού Βελόπουλου Κυριάκου του Ιωσήφ  και καθώς του δευτέρου και ανακηρυχθέν βάσει της προσβαλλομένης απόφασης Φράγκου Εμμανουήλ(Φραγκούλης ) του Ιωάννη  για τους παρακάτω βάσιμους και νόμιμους λόγους, που αναφέρω αναλυτικά παρακάτω καθώς για όσους άλλους ρητά επιφυλάσσομαι να προσθέσω στο μέλλον:  

   

  Σύμφωνα με το Κώλυμα του άρθρου 56 Συντάγματος  

  Τόσο στην περίπτωση των κωλυµάτων όσο και σε εκείνη των ασυµβιβάστων η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται είναι ότι οι σχετικές επιταγές του Συντάγµατος αποκλίνουν από τις αρχές της ισότητας και της καθολικότητας (άρθρα 51 παρ.3 και 4 παρ.1), οι οποίες αναµφίβολα διέπουν και το παθητικό εκλογικό δικαίωµα, πέραν δηλαδή του ενεργητικού εκλογικού δικαιώµατος για το οποίο προβλέπεται ρητά στο άρθρο 51 του Συντάγµατος. Προσεχτικότερη όµως εξέταση της ratio και της λειτουργίας των διατάξεων για τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα καταδεικνύει ότι αποτελούν προέκταση της αρχής της ισότητας πρ

   

  Η σηµερινή µορφή του άρθρου 57 έχει ως εξής : 1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυµβίβαστα µε τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή µετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία : α ) Αναλαµβάνει έργα ή µελέτες ή προµήθειες του ∆ηµοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο ή συνάπτει µε το ∆ηµόσιο συναφείς συµβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. β ) Απολαµβάνει ειδικών προνοµίων. γ ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό ή εκδίδει εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. δ ) Ασκεί κατά παραχώρηση δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας. ε ) Μισθώνει για εµπορικούς λόγους ακίνητα του ∆ηµοσίου.

   

  Ο δε νόµος 1180/1981 ορίζει ως ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ευρωβουλευτή την ιδιότητα του βουλευτή της ελληνικής Βουλής2 . 2 Κ. Μποτόπουλος, «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και ευρωβουλευτές», στο περιοδικό Το Σύνταγµα, τεύχος 6/2002, σελ. 879 επ.

    Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου η διάταξη αυτή του Συντάγµατος δεν µπορεί να έχει ευθεία εφαρµογή στην εκλογή των ευρωβουλευτών αλλά εφαρµόζεται χωρίς αυξηµένη 1 ν.1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλων τινών διατάξεων», ΦΕΚ Α 188/1981. 2 Κ. Μποτόπουλος, «Επαγγελµατικό ασυµβίβαστο και ευρωβουλευτές», στο περιοδικό Το Σύνταγµα, τεύχος 6/2002, σελ. 879 επ. 20 τυπική ισχύάνευ επαυξηµένης δυνάµεως »), αλλά απλώς κατά παραποµπή του νόµου 1180/19813 . Το σκεπτικό του ∆ικαστηρίου είναι ότι την επέκταση των βουλευτικών ασυµβιβάστων στους ευρωβουλευτές δικαιολογεί το γεγονός ότι οι ευρωεκλογές, «φέρουσαι τον χαρακτήρα βουλευτικών, προσοµοιάζουν προς τας εκλογάς των βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου» 4 . Σύµφωνα εποµένως µε τη νοµολογία του ΑΕ∆, η αναφορά του νόµου 1180/1981 στο άρθρο 57 του Συντάγµατος δεν µετατρέπει τη διάταξη αυτή σε συνταγµατικής ισχύος διάταξη5 . Συνέπεια αυτού είναι πρώτον, ότι ο νοµοθέτης δεν µπορεί να καθιερώσει περισσότερα ασυµβίβαστα για τους ευρωβουλευτές από αυτά που ισχύουν για τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου και δεύτερον, ότι από τα ισχύοντα για τους βουλευτές ασυµβίβαστα θα πρέπει να υιοθετήσει και για τους ευρωβουλευτές µόνο όσα εµφανίζουν «ποιοτική οµοιότητα µε τις ευρωεκλογές και το καθεστώς των ευρωβουλευτών γενικότερα»

   

  1ο λόγος ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ

  ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ»

   

  Επειδή στις εκλογές της 26ης Μαΐου του 2019 κατέβηκα ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κατόπιν απόφασης του κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

   Ήμουν δεύτερος με αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης το οποίο απαριθμούνται 42 υποψήφιοι Ευρωβουλευτές.

  Στη 42η θέση βρισκόταν ένας συνυποψήφιός μου με το όνομα Φράγκος Εμμανουήλ του Ιωάννη και εντός παρενθέσεως Φραγκούλης

  Όπως μάθαμε στη συνέχεια το επάγγελμά του ήταν κτηνίατρος και μετά την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου από την Ελληνική Λύση δραστηριοποιήθηκε έντονα προκειμένου να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους σταυρούς και να καταταγώ στην όσο καλύτερη δυνατόν θέση γινόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να βγω τρίτος με περίπου 12.500 σταυρούς δεύτερος ο κύριος Φράγκος με 19.000 σταυρούς και πρώτος ο κύριος Βελόπουλος, ενώ το κόμμα απέσπασε 4,18% ποσοστό το οποίο του εξασφάλισε μία έδρα στην Ευρωβουλή.

  Ο κ. Βελόπουλος στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων στις 26/5/2019 στον κ. Χατζηνικολάου δήλωσε ότι θα παραιτηθεί της έδρας του για να ηγηθεί του προεκλογικού αγώνα με το κόμμα Ελληνική Λύση στις εθνικές εκλογές τις οποίες ανήγγειλε τη βραδιά μετά το κλείσιμο της κάλπης ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, λόγω της σαρωτικής ήττας του

  Ο δεύτερος λοιπόν σε τάξη σταυρούς ήταν ο αριθμός 42 του ψηφοδελτίου της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Φράγκος Εμμανουήλ του Ιωάννη εντός παρενθέσεως Φραγκούλης και ακολουθούσα εγώ στην τρίτη θέση

  Επειδή η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων Ευρωβουλευτών  και των ψηφοδελτίων πολιτικών κομμάτων έγινε στις 26 Απριλίου του 2019. 

  Πάνω στον πυρετό της προεκλογικής προετοιμασίας ελάχιστοι μπορούσαν να αντιληφθούν ίσως και κανένας, παρά μόνο το στενό κομματικό επιτελείο του κυρίου Βελόπουλου, το οποίο γνώριζε ότι ο Φράγκος εντός παρενθέσεως Φραγκούλης Εμμανουήλ του Ιωάννη ήταν ένα πολύ ωραίο τεχνηέντως δημιούργημα συνεπωνυμίας το οποίο παρέπεμπε στον τέως αρχηγό ΓΕΣ εν αποστρατεία Φράγκο Φραγκούλη.

  Σε όλες της ερωτήσεις ψηφοφόρων του κόμματος αλλά και προσωπικές επικοινωνίες υποψηφίων βουλευτών σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδος του κόμματος δινόταν η εντύπωση ότι ο υπαριθμόν 42 συνυποψήφιός μου ήταν ο Στρατηγός Φράγκος. Αξιοποιώντας λοιπόν τη μεγάλη φήμη του ονόματος του Στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη,το κόμμα υφάρπαξε με πονηρό τρόπο την ψήφο οπαδών και ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης. Μιας και ήταν το πιο γνωστό όνομα μετά τον κύριο Βελόπουλο, η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί παραπλάνηση του εκλογικού σώματος με δόλο. Με σκοπό αποκόμιση ψήφων υπέρ του κόμματος και υπέρ του συγκεκριμένου υποψηφίου στον οποίο τεχνηέντως αποδόθηκε το υποκοριστικό Φραγκούλης. Αυτό προκύπτει και από το ηλεκτρονικό του στίγμα στο Facebook στο οποίο αναφέρεται ως Μανώλης Φράγκος κτηνίατρος, τόπος καταγωγής Χίος, τόπος διαμονής Θεσσαλονίκη, που έχει σπουδάσει στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο συγκεκριμένος λοιπόν υποψήφιος αφού εξαφάνισε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό του στίγμα, έτσι ώστε ο κάθε ανυποψίαστος ψηφοφόρος που τον αναζητά στο Google να οδηγείται όπως είναι φυσικό  στον Στρατηγό Φράγκο   (; ), δεν εμφανίστηκε πουθενά καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στο Νομό Σερρών ΚΑΙ παρόλα αυτά κατάφερε και απέσπασε διπλούς ψήφους σε αριθμό από τους δύο συνυποψηφίους του στο νομό Σερρών Σάββα Γεωργιάδη και Πολύκαρπο Τομπουλίδη

  Αναφέρω δε ότι ο ενιστάμενος  Σάββας Γεωργιάδης απέσπασα περίπου 1.145 ψήφους και ο κ.Τομπουλίδης Π. Πολύκαρπος περίπου 1.100 οδε κ. Φράγκος με την τεχνητά κατασκευασμένη συνεπωνυμία του και την αντιδεοντολογική προώθηση από συνυποψήφιους βουλευτές του νομού, οι οποίοι ασκούν ηγετικό ρόλο στην ομάδα της Ελληνικής Λύσης στο νομό,και κατεντολή της κυρίας Δήμητρας Κρητικού έδιναν σταυρωμένα ψηφοδέλτια από τα γραφεία της Ελληνικής Λύσης, τα οποία τα προμηθεύτηκαν από εκεί και τα έδιναν σε ψηφοφόρους του Νομού Σερρών.Ψηφοδέλτια με επιλογή Βελόπουλος, Φράγκος, Νικολέτα Σερέτη. Τρία ονόματαυποψήφιοι που είχαν μεταξύ τους την εξής σχέση: ο κύριος Φράγκος είναι σε σχέση με την κυρία Νικολέτα Σερέτη υποψήφια ευρωβουλευτή στις εκλογές της 26ης Μαΐου του 2019 η οποία Νικολέτα Σερέτη είναι κόρη της κυρίας Δήμητρας Κρητικού ιδιαιτέρας γραμματέως στο γραφείο της Θεσσαλονίκης του κ. Βελόπουλου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη συμπαιγνία που παίχτηκε στις πλάτες των υπολοίπων συνυποψηφίων.

  Συνυποψηφίων οι οποίοι κουβαλούσαν νερό με το κόσκινο όπως και εγώ στο μύλο του κυρίου Βελόπουλου ο οποίος είχε πριν ακόμα από τις εκλογές αποφασίσει σε ποιον θα δοθεί η έδρα σε περίπτωση που ο ίδιος αποχωρήσει για να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές.Η ενορχήστρωση λοιπόν έγινε από τον κ. Βελόπουλο και το κομματικό του επιτελείο, η υλοποίηση του έργου ανελήφθη κατεργολαβία από την κυρία Κρητικού η οποία ήταν ιδιαίτερα του και παραμένει ιδιαίτερα του στο γραφείο της Ελληνικής λύσης στη Θεσσαλονίκη, η δε σχέση όπως ανέφερα και παραπάνω της κυρίας Σερέτη Νικολέτας, η οποία ήταν συνυποψήφιά μου στο ψηφοδέλτιο της 26/5 είναι κόρη της κυρίας Κρητικού είναι ότι βρίσκεται σε σχέση εδώ και τρία χρόνια με τον Φράγκο Εμμανουήλ του Ιωάννη συνυποψήφιό μου στη θέση νούμερο 42, τεχνηέντως αναφερόμενο ως Φραγκούλη.

  Αυτά τα ψηφοδέλτια λοιπόν σταυρωμένα δόθηκαν στους υποψήφιους βουλευτές των νομών της Κεντρικής,Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να τα μοιράσουμε σε όλα τα μέλη και πιθανούς ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης.Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε 50.000 ψηφοδέλτια για να διεξάγουμε τον αγώνα μας και η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχαν.Τότε για να λύσουμε το πρόβλημα ζητήσαμε να εκτυπώσουμε εμείς ψηφοδέλτια με το χαρτί το οποίο δίνεται για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, αλλά όταν εμείς ζητήσαμε να μας δώσουνε χαρτί για να εκτυπώσουμε δικά μας ψηφοδέλτια μας είπαν ότι αυτό είναι παράνομο και θα έχουμε ποινική δίωξη από το κόμμα και επάνω στην ένταση της προεκλογικής περιόδου δεν το ψάξαμε ενδελεχώς με αποτέλεσμα την τελευταία εβδομάδα όταν ζητήσαμε επιτακτικά ψηφοδέλτια να μας δώσουνε 500 ψηφοδέλτια τα οποία δεν ήταν σταυρωμένα ενώ σε πυρήνες δικούς μας οι οποίοι ζήτησαν να πάρουν ψηφοδέλτιά, τούς έστειλαν προσταυρωμένα με Σερέτη Φράγκο Βελόπουλο.

  Αναφέρω συγκεκριμένα τον υποψήφιο βουλευτή Κιλκίς Κώστα Γεωργιάδη. Επίσης αναφέρω συγκεκριμένα τον υποψήφιο και αποχωρήσαντα στη συνέχεια βουλευτή Σερρών με το κόμμα Ελληνική Λύση Δημήτρη Σαρίκα ότι σε συνομιλίες μεταξύ ημών και του κυρίου Γεωργιάδη παραδέχονται οι ίδιοι ότι περνάνε σταυρωμένα ψηφοδέλτια.Ο κ.Σαρίκας από τον κ.Μπούμπα τον υποψήφιο βουλευτή για τις εθνικές εκλογές Σερρών και ο κύριος Γεωργιάδης από τα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Λύσης από την κυρία Κρητικού ο δε κύριος Γεωργιάδης επειδή τυγχάνει να είναι και ξάδερφος του Σάββα Γεωργιάδη τον επισκεφθήκαμε στη μέση της εκλογικής περιόδου. Μιας και διατηρούσε ο ίδιος πολιτικό γραφείο στο Κιλκίς έτσι ώστε να ζητήσουμε τη βοήθειά του στους εκεί εγγεγραμμένους οπαδούς ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης ώστε να αποκομίσουμε και από κει ψήφους, μιας και μετρούσαν οι ψήφοι από όλη την Ελλάδα ο κύριος Γεωργιάδης Κώστας λοιπόν δέχτηκε να τοποθετήσει αφίσες στο πολιτικό του γραφείο του Σάββα Γεωργιάδη και να μας βοηθήσει όσο αυτό του επιτρεπόταν.Λίγες μέρες μετά συγκεκριμένα τρεις μέρες, μας πήρε έντρομος τηλέφωνο και μας είπε ότι τον απείλησαν ότι αν δεν βγάλεις τις αφίσες με τον κύριο Σάββα Γεωργιάδη από το γραφείο του θα περάσει πειθαρχικό και θα είναι στη μαύρη λίστα του κόμματος για τις εθνικές εκλογές με αυτά και με αυτά Οι μέρες περνούσαν ψηφοδέλτια δεν είχαμε και κάναμε αγώνα μονάχα με κάρτες μοιράζοντας τες όπου μπορούσαμε ενώ από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος συνέχιζαν να στέλνονται προσημειωμένα και σταυρωμένα ψηφοδέλτια με τις επιλογές του κομματικού επιτελείου της Θεσσαλονίκης στο δε Κώστα Γεωργιάδη ο οποίος ζήτησε ψηφοδέλτια προκειμένου να μοιράσει στο Κιλκίς του στείλανε 5.000 τεμάχια προσημειωμένα και σταυρωμένα με τις επιλογές Σερέτη Νικολέτα Φράγκος εντός παρενθέσεως Φραγκούλης Εμμανουήλ του Ιωάννη και Κυριάκος Βελόπουλος. Μόλις παρέλαβε τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια ο κύριος Κώστας Γεωργιάδης τηλεφώνησε στην κυρία Κρητικού και της εξέφρασε την αντίθεση του καθώς και τη δυσαρέσκεια του διότι δεν ήταν δυνατόν να μπορέσει να τα μοιράσει αυτά. Μιας και δεν υπήρχε η δυνατότητα σε ψηφοφόρους να βάλουν πέρα από ένα σταυρό η απάντηση της κυρίας Κρητικού ήταν εάν βάλεις έστω και ένας σταυρόστον ξάδερφό σου τον Γεωργιάδη θα περάσουμε πειθαρχικό με το ερώτημα της απομάκρυνσης από το κόμμα.Η ίδια όμως η κυρία Κρητικού επισκέφθηκε τον Κώστα τον Γεωργιάδη στο πολιτικό του γραφείο αλλά επειδή δεν τον βρήκετον περίμενε έξω από το σπίτι του μέχρι τις 1:30 το βράδυ προκειμένου να του επισημάνει σε αυστηρό ύφος ότι αν δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του κόμματος και να μοιράσει τα προσταυρωμένα ψηφοδέλτια θα βρεθεί αντιμέτωπος με το πειθαρχικό του κόμματος με το ερώτημα της απομάκρυνσής του από το κόμμα.Ο κύριος Γεωργιάδης Κώστας φυσικά πειθάρχησε και μοίρασε τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια με αποτέλεσμα ο κύριος Φράγκος να πάρει και στο Κιλκίς περισσότερους σταυρούς από τους συνυποψηφίους του.Βέβαια προσπάθησε σε δικούς του φίλους και γνωστούς να περάσει αυτό που ο ίδιος ήθελε δηλαδή να ψηφίσουν τον ξάδερφό του,χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία λόγω της έλλειψης μη σταυρωμένων ψηφοδελτίων και επειδή πολλοί από τους ψηφοφόρους ήταν μεγάλης ηλικίας και μιας και η εκλογική διαδικασία ήταν πολύπλοκη με πάρα πολλά κόμματα να συμμετέχουν δεν επετεύχθη ο  στόχος το να πάρει ο κύριος Σάββας Γεωργιάδης αρκετούς ψήφους στο Κιλκίς, σε αντίθεση με τον κύριο Φράγκο οποίος με τά προσταυρωμένα βγήκε πρώτος μετά τον κύριο Βελόπουλο στο Κιλκίς. Την τελευταία εβδομάδα δηλαδή δημιουργήθηκε μία τεχνική έλλειψη ψηφοδελτίων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους έτσι ώστε με μεγάλη ευκολία να προωθήσουν τα προσταυρωμένα με τις επιλογές τους.Πιστεύω ότι το όλο εγχείρημα και της πλαστής συνεπωνυμίας του κ. Φράγκου καθώς και το σταύρωμα και διανομή ψηφοδελτίων από τα κεντρικά της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική,Κεντρική και Δυτική Μακεδονία από την κυρία Κρητικού προς όλους τους πυρήνες των παραπάνω νόμων ήταν εν γνώσει του κυρίου Βελόπουλου ο οποίος με την πλαστή συνεπωνυμία υφάρπαξε για το κόμμα του και για προσωπικό όφελος του κυρίου Φράγκου τους σταυρούς από ανυποψίαστους ψηφοφόρους οι οποίοι πίστευαν ότι ψήφιζαν τον πρώην αρχηγό ΓΕΣ Φράγκο Φραγκούλη. Το παραπάνω αποτελεί ποινικό αδίκημα για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος.Επίσης πληροφορίες οι οποίες μου έρθει τελευταία αναφέρουν ότι 

  2ος λόγος ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

     Επειδή ο συγκεκριμένος υποψήφιος με τον αριθμό 42 του ψηφοδελτίου Φράγκος Εμμανουήλ του Ιωάννη εντός παρενθέσεως Φραγκούλης, τυγχάνει να είναι υπάλληλος της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και δεν έχει ούτε παραιτηθεί ούτε θέσει τον εαυτό του σε αργία ως όφειλε για να μην έχει πρόβλημα εκλογιμότητας,

  το συγκεκριμένο δε το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία. Επίσης στοιχείο αποτελεί ότι ο κ. Φράγκος χωρίς να έχει κάνει καμία παρουσίαση σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και σε κανέναν τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό απέσπασε τους παραπάνω ψήφους.Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν είχε σε κανένα site προπληρωμένη διαφήμιση ώστε να θεωρηθεί ότι από κει τον γνώρισε ο κόσμος

   Υπάρχει και σας προσκομίζω και σχετικό βίντεο του ίδιου του αληθινού Σρατηγού Φραγκούλη που εξηγηθεί πως ο Βελόπουλος ενέπλεξε με τρόπο απάτης  το όνομα του ως δήθεν υποψηφίου του  https://youtu.be/h45EJE-8E7g., https://www.altsantiri.gr/parapolitika/apati-velopoyloy-elege-oti-o-fragkoylis-sto-psifodeltio-toy-itan-o-proin-archigos-ges/

  https://menshouse.gr/politiki/111372/to-eyfyes-kolpo-toy-velopoyloy-20-000-anthropoi-stayrosan-ypopsifio-poy-den-ypirche-sto-psifodeltio, http://www.topontiki.gr/article/325347/apateonia-velopoyloy-eihe-ypopsifio-me-onoma-emanoyil-fragkos-kai-elege-oti-einai-o,

  https://paraktios.gr/2019/05/30/%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B5-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB/

  https://www.youtube.com/watch?v=B01JJD7JHQY&feature=share

  http://patrastimes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9/

  https://eretikos.gr/ellada/velopoylos-i-athoa-apati-ton-13-ekatommyrion-eyro/

  https://elliniki-lisi.gr/oi-ypopsifioi-tis-ellinikis-lisis-gia-tis-ethnikes-ekloges/#.XQqkB2wUIiZ.facebook

   

  3ος λόγος ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΤΗ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

   

  Σύμφωνα με τα Άρθρα 162 – Ποινικός ΚώδικαςΕξαπάτηση εκλογέων

  Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

  Άρθρο 164 – Ποινικός ΚώδικαςΝόθευση της εκλογής

  1. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει το δικαίωμα σε κάποια από τις εκλογές του άρθρου 161 ή ψηφίζει κατεπανάληψη ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με πρόθεση προκαλεί την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος της εκλογής, ή όποιος νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμά της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
  2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σαυτή την περίπτωση.

  Επειδή ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Βελοπουλος Κυριάκος έστησε αυτή παράσταση ψευδών γεγονότων όπως την προανέφερα και η Εισαγγελία Αρείου πάγου εξετάζει  την υπόθεση αυτής της απάτης και εξαπάτησε ψηφοφόρους και νόθευσε την βούληση του ελληνικού λαού. 

   

    Επειδή αποχώρησε από την Ελληνική Λύση ο Νίκος Μαστογιάννης με σοβαρές καταγγελίες κατά Βελόπουλου που αφορούν την ουσιαστική βασιμότητα της ενστάσεως μου https://www.facebook.com/100021741743305/posts/454854978582556/

   

    Επειδή αποχώρησε από την Ελληνική Λύση η Γεωργούλα Αντωνίου με σοβαρές καταγγελίες κατά Βελόπουλου που αφορούν την ουσιαστική βασιμότητα της ενστάσεως μου

   https://www.aftodioikisi.gr/politiki/ki-alli-apochorisi-apo-to-komma-velopoyloy-me-varytates-aichmes/

  https://www.facebook.com/100005927623495/posts/1045229465684631/

     Επίσης βίντεο Βελόπουλου που φαίνεται ότι  στηρίζει υποψηφιότητα Φράγκου με μπέρδεμα των ψηφοφόρων ποιος θα ψηφίσουνhttps://www.facebook.com/manimarkt.gr/videos/588291051692320/

   

     Επειδή υπάρχουν αρκετές ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες  στελεχών της Ελληνικής λύσης που εξηγούν πως στήθηκε η πλεκτάνη και η παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών από τον Βελόπουλο 

    Επειδή ο Φράγκος Εμμανουήλ είναι δημόσιος υπάλληλος κτηνίατρος και δεν έχει παραιτηθεί  από την  υπηρεσία του κατά την ανακήρυξη του ως υποψηφίου Ευρωβουλευτή  (άρθρο 56,57 συντάγματος ) και ως εκ τούτο δεν μπορεί να ανακηρυχτεί ως αναπληρωματικός ευρωβουλευτής του κόμματος Ελληνική Λύση  

       

       ΓΙΑ τους ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

     Να γίνει δεκτή η ένστασή μου αυτή . Να ανακηρυχτώ ως ο πρώτος επιτυχών σε ψήφους του κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚυριάκος Βελόπουλος και να οριστώ Ευρωβουλευτής του Ευρωπαικού κοινοβουλίου. Να διαταχθεί από το δικαστήριο σας ότι έχουν οι δύο συνυποψήφιοι μου   κώλυμα ανακήρυξης ως επιτυχόντες Ευρωβουλευτές. Να επιδικαστεί η δικαστίκη δαπάνη μου σε βάρος των καθών

   

  Αθήνα 24-6-2019

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  

   

  Δείτε όλο το έγγραφο της ένστασης:

    

  1 2 3 4 5

  ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

  21 Σχόλια

  1. Χαχαχαααααα τον Θεομπιχτη Και αλλες πολλες απατεωνιες θα βγουνε στην φορα! Απο την νεολαια πασοκος στο Λαός ακροδεξιος μετα Νεοδημοκρατης και τωρα θα λυσει το προβλημα της Ελλαδας που και αυτος συνεσφαιρε στην καταντια μας με μνημονιο 1 και ολα τα χρονια ηξερε παρα πολυ καλα τη θα συνεβαινε στην πατριδα μου !!!!! Ουστ ρε !!!!

  2. για ποιον ελεγε ο ερωτυλοs βαψωμαλλιαs με το εξωγαμο κρονοληροs πραμα-πραματι….
   η οφσοροδοξη κυλοτα ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ σουπερ πουμα μιζαs-νονοs ο ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ του κωματοs;;;

  3. Μαλ….. Κανείς δεν κορόιδεψε κανέναν. Το έλεγε ο βελοπουλοσ ότι δεν είναι ο Φράγκος ο στρατηγός. Άλλωστε κάνεις δεν θα ψήφιζε τον στρατηγό που καπελωσε τα συλλαλητήρια. Ασ κατέβει υποψήφιος να δούμε τι θα πάρει. Όσο για την καταγγελία και μόνο που ο δικηγόρος ήθελε να μπει στα ψηφοδέλτια του βελοπουλοσ μια επειδή δεν τον έβαλε κάνει σαν παρατημένη γκόμενά φτάνει. Και μπήκε στο επικράτειας της χρυσής αυγής. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια

  4. Τελικα το Ελλαδισταν εχει πολλα μα παρα πολλα χαπατα μουσχαρια,με παιρνει χτες το απογευμα μια γνωστη και με ρωταει,ρε <<<<<< τι να ψηφισω,κουλη αμαν αμαν,τσιμπλα τον ειδαμε,πασοκ ασε,κουκουμπεδια ασε,χαυγη ναζιστες συμφωνος παπαγαλακια νιουζ, ρε συ λεω να την ριξω στον Μπεεελος πουλος μου λεει.Τι λες μωρε βλητο της λεω,Ο Μπεελος πουλος ψηφισε το 1 μνημονιο αυτο που μας χαντακωσε και εγλυφε μετα σωρηδον Σαμαρα και χαυγη και θες να ψηφισεις τον αρχιαπατεωνα των μαιμου κοιραληφων,καλο μυαλο σου ευχομαι που τοχεις ξεχασει σε καποια γωνια.

  5. ΜΕ 1145 ΨΗΦΟΥΣ ΘΑ ΤΟΝ ΦΑΜΕ ΣΤΗ ΜΑΠΑ???????????ΤΟΣΟΥΣ ΠΑΙΡΝΩ Κ ΓΩ ΑΝ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΣΟΙ ΜΟΥ….ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΟΥΜΕ……………ΑΥΤΟ ΤΟ 4, ΚΑΤΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΡΕΓΟΝΤΑι ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Κ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΝΑ ΤΑΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΗΔΗ….ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΧΕ…..ΜΕΣΑ…..

  6. βρε τα κοιραλοιφακια…τυφλα ναχει ο αστρατευτοs φυγοστρατοs πλαστογραφοs μπουγατσαs κυδωνιατηs..
   Ρε τι εβγαλε η καρατζακουραδειοs PERISTEROXESMENOS SCHOOL OF LAMOGIA KOYRADOAMFITHEAS!

  7. Τι τσαρλατανος θεε μου , ξεπερασε και τον Βελοπουλο, Αδωνι, Καρατζαφερ…..

   Ρε σεφτελε , σιχαμα , καταλαβε, πρεπει να κρυβεσαι με αυτα που γραφεις…

   ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΕΛΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

  8. Χαχαχαχαχα τωρα σε περιμένουν ΚΑΤΙ δάχτυλα…μα ΚΑΤΙ δάχτυλα…με καλους απο το πολυ μέτρημα τόκων ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  9. Ο ΚΑΤΜΑΝ ΠΕΤΑΓΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΒΑΖΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ… Η Χ.Α ΕΙΝΑΙ ΜΑΝΟΥΛΑ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ… ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ… ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΑΖΙΔΙΑ ΤΟΥ 0,3% ? ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ…..

   1. Χάρηκες μιχαλοσαμπρελα? Ας είναι απατεώνες και ότι άλλο κακό, αρκεί να μην είναι ΧΑ…. Αν αυτό σε κάνει χαρούμενο, τι να πω…

   2. Εκανε και η μυγα κωλο και εχεσε τον κοσμο ολο…
    Εχετε πολυ πλακα στο κομμα ρε κιραλοιφακια…

  10. ΒΡΕ ΑΡΧΗΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΧΑΣΕΣ ΤΑ 23,000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΑΣΕ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟ .ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΡΑΒΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΦΕΤΖΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΤΟ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΙ ΑΣΤΑ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΣΟΥ . ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ . ΟΥΤΕ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΡΕΙ .

  11. ΔΗΛΑΔΉ ΤΙ ΜΑΣ ΕΊΠΕ Ο ΤΥΠΟΣ; ΤΗΝ ΜΙΑ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΉ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΈΛΩ ΚΑΜΊΑ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΠΩΛΗΤΗ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ ΑΛΛΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΙΤΕΊΤΑΙ ΟΠΩΣ ΛΈΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΩΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΌΝΟ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΝΑ ΠΆΡΕΙ Φ Ρ Α Γ Κ Α ΓΙΑ ΜΑΣΑ. ΌΤΙ ΝΑ ΝΑΙ, ΨΥΧΊΑΤΡΟ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

  12. ποια ελληνικη λυση?? ελληνικο μπορντελο ειναι…οποιος θελει κανει οτι γουσταρει…μια εδρα εβγαλαν και αυτη μιση..στο τελος θα πηγαινουν με βάρδιες στο ευρωκοινοβουλιο ενας ενας να παρουν κανα χαρτζιλικι

  13. Ο λούστρος που έστελνε μηνύματα πριν στο άλλο topic και τσίριζε υπέρ του τσαρλατάνου θεομπαίχτη πού βρίσκεται; Θα πάρει τα φρύδια μου τώρα, ο κηραλοιφάς.

  14. ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
   Ρε ΗΛΙΘΙΕ, σε χρησιμοποιησαν κι τωρα σε πεταν σαν μπανανοφλουδα, σαn χρησιμοποιημενη κπτα…..
   .
   Νομιζες πως θα ειχες λογο κι θεση στο μεγαλο τραπεζι, εαν κανεις τα σουξε που ζηταει το συστημα, εε;;
   .
   Ωραια, τωρα ΦΑΕ μια κρυα χιλοπιτα για να στανιαρεις!!

  Leave a Response