20 μέρες…

Κοινοποίηση:
Screenshot_157

Έτσι.
Με τρόμο να τις μετράτε.
Μία μία…
ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: