Μαθητές, γονείς & καθηγητές απευθύνονται στην πολιτική ηγεσία και στην επιτροπή εμπειρογνωμώνων και ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ !!!

Κοινοποίηση:
p1d196oj0212dn12cb1bo3i4e19241_1400x800

Κατόπιν συνεργασίας μου με τον Δημήτρη Ποντίκα και την Μαριάννα Ευαγγέλου κατέληξα στο τελικό κείμενο του εγγράφου που θα απευθύνουν μαθητές, γονείς και καθηγητές στον πρωθυπουργό, στον υπουργό Υγείας, στην υπουργό Παιδείας, στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και στην επιτροπή εμπειρογνωμώνων, με το οποίο απαιτούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουν.

Δηλώνουν ότι απέχουν από τα μαθήματα μέχρι να λάβουν τις απαντήσεις αυτές.

Πιστέψτε με, δεν τις έχουν. Είναι ρουά ματ. Πάμε απλά να τινάξουμε στον αέρα τα self test. Τινάζουμε τα rapid test συνολικά και επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με τα τελικά ερωτήματα.

Και επειδή απαντήσεις δεν έχουν, τα τελικά ερωτήματα που αφορούν στην αμφισβήτηση του συνόλου των “κρουσμάτων”, τόσο  από τα rapid test όσο και από τα μοριακά, από την αρχή της “πανδημίας” μέχρι σήμερα, ώστε νομοτελειακά και στην αμφισβήτηση του συνόλου των περιοριστικών μέτρων και των lock down, καθώς και στην αμφισβήτηση της “εξαφάνισης” της γρίπης, θα τα απευθύνω εγώ μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τους κορυφαίους των κορυφαίων.

Στην τελική ευθεία για την μήνυση…

Οι διευθύνσεις των σχολείων, οι οποίες κατά τα λοιπά εκτελούν εντολές και εφαρμόζουν Κ.Υ.Α., είναι υποχρεωμένες να παραλάβουν τα έγγραφα αυτά, να τα πρωτοκολλήσουν και να τα διαβιβάσουν αρμοδίως. Η υποχρέωση πρωτοκόλλησης προβλέπεται από το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (νόμος 2690/1999), σε περίπτωση δε άρνησης υπέχουν πειθαρχική και ποινική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος.

Η κατάθεσή τους μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με αποστολή τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων ή ακόμα και με δικαστικό επιμελητή. Αυτό, εις ό,τι αφορά στους μαθητές επειδή απαγορεύεται η είσοδος των γονέων στα σχολεία. Μπορούν κάλλιστα όμως να τα παραδώσουν οι ίδιοι οι μαθητές στους διευθυντές των λυκείων ή οι γονείς στην εξωτερική πόρτα του σχολείου.

Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή (copy paste) το κείμενο που ακολουθεί και εν συνεχεία επικόλληση (paste) σε έγγραφο στον ηλεκτρονικό σας υποογιστή ή ως κείμενο σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σκοπός είναι τα έγγραφα αυτά να κατατεθούν κατά χιλιάδες.

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ :

-Προς τον Πρωθυπουργό,

την Υπουργό Παιδείας,

τον Υπουργό Υγείας,

τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας,

τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ.

την Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων του Υπουργείου Υγείας.

-Δια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δια της Διευθύνσεως του Λυκείου.

Αποφασίστηκε η επιστροφή των μαθητών και των καθηγητών του Λυκείου στα σχολεία όλης της χώρας με την προϋπόθεση της προηγούμενης υποβολής στους σε self test.

Επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε με επόμενη σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με την επιστημονική και νομική βάση της υποχρεωτικότητας των self test ώστε από τις απαντήσεις σας στο σύνολο των ερωτημάτων που θα σας έχουμε θέσει να λάβουμε την τελική αποφασή μας για την επιστροφή στα σχολεία, σήμερα στα Λύκεια αύριο στα Γυμνάσια, τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, παρακαλούμε να έχουμε έγγραφη απάντηση στα κάτωθι ερωτήματα :

-Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4737/22.10.2020 (κύρωση της από 25.9.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), “εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.01.2021, απαγορεύονται η ελεύθερη διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που χρησιμοποιούν για την διενέργεια δοκιμαστικών ταχέων μοριακών ελέγχων για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, Δομές Πρωτοβάθμιας υγείας και ο ΕΟΔΥ δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό, φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα”.

*Τι άλλαξε σε επιστημονικό επίπεδο από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου μέχρι την απόφασή σας για την υποχρεωτικότητα των self test, ώστε σήμερα όχι απλώς επετράπη αλλά επεβλήθη η χρήση των τεστ από “φυσικά πρόσωπα” και ειδικότερα από ανήλικους μαθητές Λυκείων και τους καθηγητές; Γιατί ναι μεν η ανωτέρω διάταξη ισχύει έως την 31.1.2021, πλην όμως υποθέτουμε ότι εξακολουθεί και υφίσταται “άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού”, ενώ απορίας άξιον είναι πώς εξ αρχής προβλέφθηκε η καταληκτική αυτή ημερομηνία, εκτός και αν η μεταβολή των επιστημονικών και επιδημιολογικών δεδομένων είναι σε τέτοιο βαθμό προβλέψιμη ή προβλέψιμος ήταν ο χρόνος ετοιμότητας των εταιρειών να κατασκευάσουν self test.

-Όπως απεδείχθη, προμηθεύτρια εταιρεία των self test που διατέθηκαν προς χρήση από μαθητές και καθηγητές είναι η εταιρεία Roche. Στις εσώκλειστες οδηγίες και ειδικότερα στο τεχνικό φυλλάδιο ασφαλείας της ρητά αναφέρεται ότι η διαχείριση των υπολειμμάτων (το buffer που θα χρησιμοποιηθεί και ό,τι απομείνει από το κιτ) είναι διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν πρέπει να περάσουν μέσα σε υδάτινο ορίζοντα, ή στο έδαφος. Θα πρέπει να αποσταλούν σε ειδική, πιστοποιημένη/αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης χημικών αποβλήτων. Παρά ταύτα υπήρξαμε αποδέκτες των διαβεβαιώσεων συνεργαζομένων και μη με την κυβέρνηση ειδικών επιστημόνων, όπως του κ. Δερμιτζάκη και του κ. Κούβελα, ότι δεν απαιτείται η διαχείριση αυτή και ότι μαθητές και καθηγητές μπορούν να αντιμετωπίζουν τα παρελκόμενα των self test σαν κοινά οικιακά απορρίματα. Μετά την δημόσια πρόσκληση του δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδη και του ερευνητή Δημήτρη Ποντίκα προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητάνε την παρέμβασή του για την αναστολή της διαδικασίας των self test μέχρι να αποσαφηνιστεί το θέμα της διαχείρισης των ανωτέρω αποβλήτων, ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων ότι τα παρελκόμενα των θετικών τεστ θα απορρίπτονται στους κοινούς κάδους σε δύο σακούλες, τα αρνητικά σε μία, ενώ υπήρξε προειδοποίηση, το πρώτον όμως μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις των ανωτέρω δικηγόρου και ερευνητή, για τα υγρά απόβλητα και ότι αυτά δεν θα πρέπει επουδενί να απορρίπτονται στις αποχετεύσεις, οπότε απέμεινε το ερώτημα πού τότε θα πρέπει να απορρίπτονται.

*Γιατί δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία περισυλλογής και καταστροφής των αποβλήτων των self test σύμφωνα με τις αυστηρές κατά τα άνω οδηγίες της εταιρείας Roche; Βεβαιώνετε ότι η διαχείριση και η απόρριψή τους σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν οι ανωτέρω επιστήμονες Μανώλης Δερμιζτάκης και Δημήτρης Κούβελας ή τα όσα αναφέρθηκαν στα δελτία ειδήσεων της Κυριακής 11 Απριλίου 2021, παρά τα όσα ρητά αναφέρει στις οδηγίες η εταιρεία που προμήθευσε το ελληνικό κράτος με τα self test που χρησιμοποιούμε, είναι ασφαλής για το περιβάλλον; Βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος διασποράς του ιού από τον ανωτέρω τρόπο διαχείρισης;

-Σύμφωνα πάλι με το εσώκλειστο έντυπο της εταιρείας Roche, θετικό αποτέλεσμα των self test δεν αποκλείει επιμόλυνση από άλλα παθογόνα. Το θετικό αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει είτε από Sars-CoV-1 ή Sars-CoV-2. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν προορίζονται να αποκλείσουν άλλες μολύνσεις από κορωνοϊούς. Αυτό ισχύει γιατί υπάρχει ένα υψηλό όριο ευαισθησίας ανίχνευσης όπως και ότι οι άλλοι κορωνοϊοί από μία συγκέντρωση και πάνω στο δείγμα δίνουν θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, για τον κοινό ανθρώπινο κορωνοϊό τύπου HKU1, δεν έχουν γίνει μελέτες ακόμα, γεγονός το οποίο τονίζεται στο ίδιο εσώκλειστο έντυπο της Roche. Ακόμη, δεν έχουν γίνει μελέτες ούτε για το μυκοβακτήριο της φυματίωσης αλλά ούτε και για τον μύκητα pneumocystis jirovecii ο οποίος προκαλεί υποξεία ευκαιριακή λοίμωξη, που τυγχάνει να έχει τα ίδια συμπτώματα με τον Sars-CoV-2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το θετικό αποτέλεσμα των self δεν είναι σε καμία περίπτωση μετά βεβαιότητας θετικό στον SARS-CoV-2. Παρά ταύτα, οι συνέπειες της δήλωσής του ως τέτοιου είναι δραματικές, τόσο για τους μαθητές, τους καθηγητές και τις οικογένειές τους, αφού άπαντες θα τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα, σε καραντίνα δε θα τίθεται και όλη η σχολική μονάδα από εδώ και στο εξής, ενώ ταυτόχρονα θα προκύψει πλασματική αύξηση του καθημερινού αριθμού των “κρουσμάτων”, γεγονός που νομοτελειακά θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων δια της μετά ταύτα επιβολής περιοριστικών μέτρων. Η ανηυχία μας γίνεται εντονότερη εκ το γεγονότος ότι ήδη γίνεται αναφορά από συνεργαζόμενους με την κυβέρνηση επιστήμονες στον εμβολιασμό των παιδιών ως “κλειδί για τον έλεγχο της πανδημίας”.

*Τα self test ανιχνεύουν αποκλειστικά τον SARS-CoV-2 ή και άλλους ιούς και μικρόβια κατά τα ανωτέρω; Είναι δυνατόν η εταιρεία Roche να είναι αξιόπιστη ώστε το ελληνικό κράτος να προμηθεύεται εκατομμύρια τεστ από αυτήν και να υποχρεώνει μαθητές και καθηγητές να τα χρησιμοποιούν, αλλά αναξιόπιστη ως προς τις αυστηρές οδηγίες της για την διαχείριση των αποβλήτων και ως προς την διάγνωση του SARS-CoV-2;

-Σύμφωνα με τις έως τώρα αποφάσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις, μαθητές και καθηγητές θα υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα, ήτοι Δευτέρα και Πέμπτη και σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, θα μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία. Όπως όμως γνωρίζουμε, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια στα έντυπα με τα αρνητικά αποτελέσματα των rapid test (όπως είναι και τα self test) διευκρινίζουν ότι αυτά δεν είναι αξιόπιστα και ότι αρνητικό rapid test δεν σημαίνει ότι ο μαθητής και ο καθηγητής, εν προκειμένω, δεν είναι τελικά θετικός. Στα δε νοσοκομεία είναι επίσης γνωστό ότι τα αρνητικά αποτελέσματα των rapid test αντιμετωπίζονται ως παντελώς αναξιόπιστα διότι πρέπει να διενεργούνται σε συμπτωματικούς και όχι ασυμπτωματικούς εν προκειμένω μαθητές και καθηγητές, αφού “το αντιγόνο μπορεί γενικά να ανιχνευτεί σε ρινικά επιχρίσματα κατά τη διάρκεια της οξείας λοίμωξης”.

*Πώς επιτρέπετε σε μαθητές και καθηγητές να πάνε στα σχολεία με αρνητικό αποτέλεσμα σε rapid test (self test);

*Αν η απάντηση είναι ότι θα τηρούν τα μέτρα (μάσκες, αποστάσεις), γιατί τότε εξ αρχής υποχρεώνονται να υποβάλλονται σε self test;

*Ποιος είναι ο βαθμός αξιοπιστίας των αρνητικών και θετικών αποτελεσμάτων των rapid test (self test); Επιβεβαιώνετε ότι τα τεστ αυτά πρέπει να γίνονται σε συμπτωματικούς και εφόσον είναι αρνητικά σε ασυμπτωματικούς είναι παντελώς αναξιόπιστα, ενώ αν είναι θετικά είναι επίσης αναξιόπιστα διότι δεν ανιχνεύουν μόνο τον SARS-CoV-2;

*Γιατί εν τέλει διενεργούνται από την αρχή της “πανδημίας” rapid test αν σε κάθε περίπτωση είναι αναξιόπιστα; Πόσα από τα “κρούσματα” που έχουν καταγραφεί είναι μετά από rapid test και πόσα από μοριακά;

Περαιτέρω, έχει γίνει γνωστό ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει αποδεχθεί ως νόμιμη την μη τήρηση των μέτρων (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων) στις περιπτώσεις συνάθροισης ατόμων που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε rapid test και αυτό είναι αρνητικό. Ειδικότερα, με αφορμή την μη τήρηση των μέτρων σε τηλεοπτικές, ψυχαγωγικές και άλλες, εκπομπές, προεχούσης της εβδομαδιαίας ψυχαγωγικής τηλεοπτικής εκπομπής “Στην υγειά μας ρε παιδιά” στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο, ο ως άνω δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης έχει υποβάλει σχετικές αναφορές τόσο στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειο Πλιώτα, όσο και στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, με το νομικό ερώτημα αν είναι νόμιμη η μη τήρηση των ανωτέρω μέτρων σε περίπτωση που οι συναθροιζόμενοι έχουν υποβληθεί σε αρνητικό rapid test. Εκ του γεγονότος ότι από την υποβολή των ανωτέρω αναφορών την 12.1.2021 έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τρεισήμισι μηνών και στις τηλεοπτικές εκπομπές στα περισσότερα μεγάλα Μ.Μ.Ε. εξακολουθεί η ίδια συμπεριφορά από παρουσιαστές και καλεσμένους των εκπομπών, προκύπτει ότι η νομική θέση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης συμφωνεί με αυτήν των τηλεοπτικών σταθμών, ώστε ερωτάστε γιατί μαθητές και καθηγητές υποχρεούνται στην τήρηση των μέτρων εφόσον η προσέλευσή τους στα σχολεία γίνεται υπό την προϋπόθεση να έχουν προηγουμένως και αυτοί υποβληθεί σε αρνητικό test.

*Σε κάθε περίπτωση, αν η προηγούμενη υποβολή μαθητών και καθηγητών σε self test είναι αναγκαία για την αποτροπή της διάδοσης του ιού, πώς τότε επιτρέψατε από την αρχή του σχολικού έτους κατά το διάστημα που ίσχυε η δια ζώσης διδασκαλία, την λειτουργία των σχολείων χωρίς την προηγούμενη υποβολή μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού σε self test, και επειδή αυτά ακόμα δεν υπήρχαν, σε rapid test; Είναι κρίσιμη η ερώτηση, γιατί αν δεν άλλαξαν τα επιστημονικά ή επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να μας απαντήσετε ποια ακριβώς είναι, η προηγούμενη παράλειψή σας συνιστά έκθεση σε κίδνυνο της υγείας και τη ζωής του πληθυσμού και θα είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση στο διάστημα αυτό των “κρουσμάτων” και επομένως και των περιοριστικών μέτρων και των lock down.

*Τέλος, να μας απαντήστε πώς θα ελεγχθεί η διασπορά του ιού στα σχολεία με μία απλή βεβαίωση περί αρνητικότητας και πώς αποκλείεται η περίπτωση ένα ποσοστό των βεβαιώσεων αυτών να είναι ψευδές. Είναι προφανές ότι μόνο η απειλή ποινικών κυρώσεων δεν μπορεί να διασφαλίσει το αληθές των βεβαιώσεων και μετά ταύτα την μη διάδοση του ιού.

Παρακαλούμε να έχουμε την έγγραφη απάντησή σας στα ανωτέρω κρίσιμα ερωτήματα και σας δηλώνουμε ότι μέχρι να την λάβουμε θα απέχουμε από τα μαθήματα, είναι δε αυτονόητο ότι δεν θα καταχωρούνται οι απουσίες των μαθητών κατά το διάστημα της αναμονής της απάντησής σας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

22 Σχόλια

 1. Τι γίνεται στην περίπτωση που το έχουμε στείλει και ο διευθυντής τηλεφωνικά μας λέει πως το έγγραφο εξετάζεται από δικηγόρο του σχολείου και δεν υποχρεούται να απαντήσει σύντομα, αλλά εμείς σαν γονείς πρέπει να προσέχουμε γιατί οι απουσίες μπαίνουν κανονικά και τα παιδιά μας κινδυνεύουν να μείνουν στην ίδια τάξη;

 2. Νικολα, εχω να σου πω οτι δεν αντιμετωπιζεις τους ανθρωπους τους συστηματος, αλλα τον ιδιο τον διαβολο που ελεγχει τους ανθρωπους αυτους και τους χρησιμοποιει εναντια σε ολλη την ανθρωποτητας,,,διοτι ειναι ανθρωποκτονος…, ΑΛΛΑ ΘΑΡΣΕΙΤΕ ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ….ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΑΔΕΛΦΕ…ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ.

 3. Εγώ κ. Αντωνιάδη ήξερα από την αρχή ότι ήταν απάτη ο ψευτοιός,εσεις το ανακαλύψατε αργότερα. Σας ζήτησα όμως να κανετε ένα εξώδικο στον αρχηγό της ΕΛΑΣ με το οποίο απλά θα έπεφτε το καθεστώς και θα φαινόταν τι μαφία ειναι η ξετσίπωτη διακιοσυνη,δεν μου απαντήσατε όμως….Εγώ λοιπόν λέω και πάλι,ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ. Φτιάξτε έγγραφο αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας και καταθέστε το όποιος δεν πιστεύει στον ψευτοιό, με περιεχόμενο στο έγγραφο(κατάλυση του πολιτεύματος).Θα γίνει σεισμός στην χώρα εάν κατατεθούν 1000 αιτήσεις, εάν κατατεθούν 100.000 αιτήσεις θα γίνει πραξικόπημα αυθημερόν. Θα ακολουθήσουν σε άλλες χώρες, τότε η συνωμοσία του ψευτοιού θα τελειώσει σε dt χρόνο. Τα υπόλοιπα είναι για να χάνεται χρόνος και μόνο. Τι μηνυσεις θα κάνετε κ. Αντωνιάδη αφού ΟΛΗ η δικαιοσύνη ειναι ξετσίπωτη?, μία συμμορία είναι τίποτα άλλο…κάντε αυτό που λέω,ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΘΑ συμβεί από το αποτέλεσμα….

 4. Ευχαριστούμε αγαπητέ Νίκο για όλα!Εχω ζαλιστεί τόσο πολύ με όλες τις δηλώσεις που κυκλοφορούν , πραγματικά!
  Αυτό το κείμενο προς τον πρωθυπουργό τον υπουργό κλπ, αυτό μας καλύπτει και δεν μας εκθέτει σε κίνδυνο αν κατάλαβα καλά.
  Πως πρέπει να το διαχειριστώ;Θα το στείλω στο μέιλ του σχολείου,θα ζητήσω πρωτόκολλο γραπτώς στην τελευταία σειρά;και θα τους ζητήσω να το αποστείλουν σε αυτούς που αναφέρεις;
  Αν μπορούσες να με κατευθύνεις σε παρακαλώ!!!🌹🌹

 5. Αγαπητέ κ.Αντωνιάδη,αυτό θα το στείλω στο μέιλ του σχολείου ,θα ζητήσω να μου στείλουν αριθμό πρωτοκόλλου;και θα τους ζητήσω να το στείλουν στα υπουργεία;Καθοδηγήστε με σας παρακαλώ

 6. Οπότε δεν στέλνουμε τα παιδιά μας,οκ, αλλά και αυτοί το πιο πιθανό είναι όπως είπε ένας κύριος πιο πάνω δεν θα μας απαντήσουν ποτέ ή θα μας απαντήσουν αφού λήξει η χρονιά και αν το κάνουν θα λένε ένα σωρό δικαιολογίες. ,Στην περίπτωση αυτή βέβαια βλέπουμε τι θα κάνουμε αλλά αυτοί θα έχουν κερδίσει χρόνο και τα παιδιά θα έχουν χάσει το δικό τους;;;;;-περισσότερο αναφέρομαι στην επόμενη σχολική χρονιά αφού η τρέχουσα τελειώνει…

 7. Ωραία όλα αυτά! Τι γίνεται όμως με τους εργαζόμενους, που από Δευτέρα τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό? Πως μπορώ εγώ να αρνηθώ να κάνω το τεστ, νόμιμα και χωρίς να χάσω την δουλειά μου όταν από αυτήν εξαρτώνται στόματα? Έχω έρθει σε απόγνωση, με αποτέλεσμα να μην ξέρω τι θα κάνω… Αν μπορείτε κ. Αντωνιάδη να μας πείτε περί αυτού, θα σας ήμουν ευγνώμων!

 8. Όλο αυτό το κειμενο θά το φτιάξουμε σε υπεύθυνη δήλωση? πώς θα έχει ισχύ αν μου πούνε κάτι από το σχολείο? Πχ.οτι δεν είναι επίσημο έγγραφο…. ευχαριστώ

 9. υπέγραψα και κατέθεσα την δήλωση, στην διάθεσή σας ο αρ.πρωτ.

  1. Δηλαδή σε υπεύθυνη δήλωση γράφουμε τα παραπάνω και το δίνουμε στο σχολείο? ευχαριστώ

 10. Εδώ η μίζα πάει σύννεφο από τις εταιρίες που βγάζουν τα τεστ και οι γονείς νομίζουν πως κάποιος θα τους ακούσει. Είναι πολλά τα λεφτά Άρη!

 11. Ευτυχως το εθνος μας ενημερωσε πριν ενα 16 λεπτο για αριθμο διασωληνωμενων ειναι τραγικα αυξημενος επισης ειναι ενοχλητικο με αυτα τα νουμερα το site του Σκαι να δινει λαθος εντυπωσεις οτι τελειωσε το lockdown κ η πανδημια προβαλλοντας το τραγουδι του Μικ Τζαγκερ για τελος lockdown στην Βρετανια ειναι εξοργιστικο κ ενοχλητικο πολυ λαθος εντυπωσεις

 12. Τι εγεινε ρε παιδιά; όλο γονοις μαθητές και δασκάλους διαβάζω, αυτοί οι σύλλογοι γονέων και κιδεμονων που είναι; η είναι μόνο για γούστα και ρουσφέτια δικά τους

 13. τώρα θα πάρουν όλες τις απαντήσεις σίγουρα

 14. Ισχύει για όλους τους βαθμούς εκπαίδευσης;Προσωπικά δεν στέλνω τα παιδιά μου στο σχολείο(δημοτικό-νηπιαγωγείο) από την πρώτη ημέρα,οι παρουσίες-απουσίες τους είναι 50/50 δια ζώσης-τηλεκπαίδευση.Είχα στείλει το πρώτο κείμενο-δήλωση που προτείνατε και ο διευθυντής του σχολείου το μεταβίβασε στην πρωτοβαθμια διεύθυνση ζητωντας διευκρινίσεις για το παρουσιολόγιο,όμως δεν πήρε ποτέ απάντηση!Είμαι βέβαιος ότι θα μας ζητήσουν κι εμάς τα εν λόγω τεστ μετά το Πάσχα.Πότε να στείλουμε το τρέχων κείμενο αν αποφασίσουμε να τις στείλουμε για λίγες ημέρες προκειμένου να μην χάσουν την χρονιά.Τώρα;Τότε;Με κάποιες παραλλαγές;Πες μας,κύριε Αντωνιάδη,σ’ευχαριστώ για τις ενέργειές σου.

 15. Σας ευχαριστούμε πολύ !
  Θα ήθελα να γνωρίζω εάν μπορούμε να το αναρτήσουμε στην σελίδα μας.

 16. Γονείς μη παίζετε το παιχνιδι τους με ερωτησεις προς τα φασισταρια του μιζοτακη και απαντήσεις,
  Μόνο Ομαδικές πρόσφυγες αγωγές σε ξένα και μη δικαστήρια για τη κατάργηση συνταγματικών ελευθεριών κάθε ειδους
  Μη κάνετε διάλογο με αυτούς τους εγληματιες

 17. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑΒΤΟΝ ΣΕΠΤΕΒΡΗ?? ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΒΡΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΡΗΜΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ Η ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΤ. ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

 18. Όχι μόνο ψευδής δηλώσεις αλλά κυρίως να μη καταφέρνουν οι γονείς να πάρουν σωστά το δείγμα και ενώ το παιδί να έχει κάποιο ιικό φορτίο. αυτό να μην συλλέγεται από την “μπατονέτα’.

Comments are closed.