ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ- ΣΟΚ: «ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΓΙΝΟΥΝ σαν τους ΛΑΙΚΟΥΣ.. οι ΛΑΙΚΟΙ θα ΖΟΥΝ σαν ΚΤΗΝΗ και τότε θα ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ»!!!

Κοινοποίηση:
kosmas

«… οἱ παπᾶδες θὰ ζοῦν σὰν τοὺς λαϊκούς, οἱ λαϊκοὶ θὰ ζοῦν σὰν τὰ κτήνη• καὶ τότε θὰ ἔρθῃ τὸ τέλος τοῦ κόσμου.» (Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός) Ὑπάρχει μιὰ τρομερὰ προφητεία, ποὺ τὴν εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καὶ στὶς μέρες μας ἐκπληρώνεται. Τὸν ρώτησαν• Ποιά εἶνε τὰ σημάδια ὅτι ἔρχεται ἡ καταστροφὴ τοῦ κόσμου; Καὶ ἀπήντησε• Ἦταν ἐποχὴ ποὺ οἱ κληρικοὶ ζοῦσαν σὰν ἄγγελοι• δὲν ἀγαποῦσαν τὰ λεφτά, δὲν ἀγαποῦσαν τὴ δόξα, δὲν εἶχαν πάθη, στέκονταν ψηλὰ μέσα στὴν κοινωνία• καὶ τότε οἱ λαϊκοὶ ζοῦσαν σὰν ἄνθρωποι. Θὰ ἔρθουν ὅμως, λέει, χρόνια κατηραμένα, ποὺ θὰ πέσῃ καὶ θὰ ἐξευτελισθῇ ὁ κλῆρος. Καὶ τότε, ὅταν οἱ παπᾶδες θὰ ζοῦν σὰν τοὺς λαϊκούς, οἱ λαϊκοὶ θὰ ζοῦν σὰν τὰ κτήνη• καὶ τότε θὰ ἔρθῃ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Τί ἐννοεῖ ὅταν λέει, ὅτι οἱ παπᾶδες θὰ ζοῦν σὰν τοὺς λαϊκούς; Δηλαδή• πάει στὸ καφενεῖο ὁ λαϊκός, θὰ πάῃ καὶ ὁ κληρικός. Πάει στὸν κινηματογράφο ὁ λαϊκός, θὰ πάῃ καὶ ὁ κληρικός. Κουρεύει τὰ μαλλιά του ὁ λαϊκός, θὰ τὰ κουρέψῃ καὶ ὁ κληρικός. Παίζει φουτ – μπὼλ ὁ λαϊκός, θὰ παίξῃ καὶ αὐτός. Παίζει χαρτιὰ ὁ λαϊκός, θὰ παίξῃ καὶ αὐτός. Καὶ στὸ χορὸ ἀκόμα πᾶνε. Βγάζουν τὸ ῥάσο καὶ τὸ καλυμμαύχι τους καὶ χορεύουν. Αὐτοὶ εἶνε οἱ μοντέρνοι παπᾶδες, ποὺ θέλουν νὰ πνεύσῃ ἕνα νέο ῥεῦμα στὴν Ἐκκλησία. Ἀλλ᾿ ὁ ὀρθόδοξος κόσμος τοὺς ἔχει σιχαθῆ. Τὰ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, καὶ τώρα γίνονται. Μείναμε δυστυχῶς λίγοι νὰ διαμαρτυρώμεθα. Δὲν ξέρω τί θὰ γίνῃ ἂν αὔριο ἔρθῃ ἄλλη κατάστασι• ἐμεῖς, ὅσο μποροῦμε, θὰ κρατήσουμε τὴν τιμὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἀδιαφοροῦμε τί λένε καὶ κάνουν οἱ νεωτερισταί.

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει• Ὅταν οἱ παπᾶδες θὰ ζοῦν σὰν τοὺς λαϊκούς, τότε οἱ λαϊκοὶ θὰ γίνουν σὰν τὰ κτήνη, καὶ τότε θὰ ἔρθῃ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Καὶ τώρα ἀκοῦς πλέον τοὺς λαϊκοὺς νὰ λένε• Ἔ, κι ὁ παπᾶς τὸ κάνει αὐτό… Ὁ παπᾶς πάει στὸ θέατρο, ὁ παπᾶς πάει στὸν κινηματογράφο, ὁ παπᾶς πάει στὸ γήπεδο, ὁ παπᾶς πάει ἐδῶ, ὁ παπᾶς πάει ἐκεῖ. Ἡ παπαδιά του φοράει μίνι, τὰ κορίτσια του γυρίζουν δεξιὰ κι ἀριστερά, τὰ ἀγόρια του ἔχουν γίνει τεντυμπόηδες. Τί διαφέρει, σοῦ λέει, ὁ παπᾶς ἀπὸ τὸ λαϊκό; Ἐπάγγελμα καὶ μαγαζὶ εἶνε ἡ ἐκκλησία… Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ λαὸς ἔχει ἀποκτηνωθῆ. Λέγοντας βέβαια αὐτὰ γιὰ τὸν κλῆρο δὲν παίρνουμε σβάρνα ὅλους τοὺς κληρικούς. Ξέρουμε πολὺ καλά, ὅτι ὑπάρχουν καὶ κληρικοὶ ποὺ εἶνε καλοὶ γεωργοὶ καὶ τηροῦν τὴν ἀξιοπρέπειά τους. Μπορεῖ οἱ περισσότεροι νὰ ἔχουν ξεφύγει, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἕνα μικρὸ ποσοστὸ εὐλαβῶν ἱερέων. Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ παπᾶς πρέπει νὰ εἶνε σὰν ἄγγελος μέσα στὸν κόσμο αὐτόν. Παλαιότερα ἕνας Ἄγγλος περιηγητὴς πῆγε στὴν Κύπρο, κι ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἀγγλία εἶπε• Εἶδα στὴν Κύπρο ἄγγελο! Ὅταν τὸν ρώτησαν, ποιός εἶνε ὁ ἄγγελος, λέει• Ὁ Κυπριανός• ἅγιος ἄνθρωπος, ἀφιλάργυρος, νὰ τὸν ἔψαχνες δὲν εἶχε οὔτε ἕνα γρόσι• ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας… Ποιός ἦταν αὐτὸς ὁ Κυπριανός; Ὅταν τὸ 1821 κηρύχθηκε ἡ ἐπανάστασι, ξεσηκώθηκαν καὶ οἱ Κύπριοι. Ἐλευθεριά! φώναξαν. Τότε οἱ Τουρκαλᾶδες πήρανε μαχαίρια, γεμίσανε καράβια, βγῆκαν στὴν Κύπρο καὶ ῥημάξανε τὸ νησί. Πιάσανε τὴ νύχτα τὸν Κυπριανὸ καὶ τὸν κρεμάσανε ―τρεῖς μέρες ἦταν κρεμασμένος ὁ ἅγιος Κυπριανός― καὶ μαζί του σκοτώσανε τριακόσους παπᾶδες καὶ ἄλλους προύχοντες τοῦ νησιοῦ. Μπορεῖ τότε οἱ παπᾶδες νὰ ἦταν ἀγράμματοι, ἀλλὰ εἶχαν στὴν καρδιά τους τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἄχ, ποῦ εἶνε αὐτοὶ οἱ παπᾶδες! Τώρα, μορφωμένοι, σὲ σχολὲς καὶ πανεπιστήμια, μὲ τὰ γαλλικά τους καὶ τὰ ἀγγλικά τους, μὲ τὰ σβέρκα τους ξυρισμένα, μὲ τὰ μαλλιά τους κομμένα, μὲ τὰ ῥασάκια τους σιδερωμένα… Ἀπὸ ἁγιωσύνη ὅμως; Ἐκεῖνοι τότε εἶχαν ἀξία• ἐθυσιάζοντο γιὰ τὸ ποίμνιο. ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

7 Σχόλια

 1. Φίλε μου πολύτεκνε με όλο το σεβασμό διαφωνώ μαζί σου. Ο σωστός Ιερέας είναι σωστός στη ψυχή, και όχι στη κώμη ή στα μακριά γενειάδα. Δηλαδή ένας Ιερέας που έχει μακριά μαλλιά και γενειάδα είναι καλύτερος από ένα Ιερέα που είναι στο Νιου Τζέρσεϊ της Αμερικής που είναι χωρίς γενειάδα και μακριά μαλλιά?
  Το αν είναι καλός ένας Ιερέας το βλέπουμε από το βίο του και αν μεταλαμπαδεύει ΧΡΙΣΤΌ και αν έχει ΑΓΑΠΗ, όχι αμα έχει γενειάδα η έχει μεγάλο κομποσχοίνι.
  Με όλο το σεβασμό φίλε έτσι. Χωρίς παρεξήγηση

 2. Φίλε μου πολύτεκνε με όλο το σεβασμό διαφωνώ μαζί σου. Ο σωστός Ιερέας είναι σωστός στη ψυχή, και όχι στη κώμη ή στα μακριά γενειάδα. Δηλαδή ένας Ιερέας που έχει μακριά μαλλιά και γενειάδα είναι καλύτερος από ένα Ιερέα που είναι στο Νιου Τζέρσεϊ της Αμερικής που είναι χωρίς γενειάδα και μακριά μαλλιά?
  Το αν είναι καλός ένας Ιερέας το βλέπουμε από το βίο του και αν μεταλαμπαδεύει ΧΡΙΣΤΌ και αν έχει ΑΓΑΠΗ, όχι αμα έχει γενειάδα η έχει μεγάλο κομποσχοίνι.
  Με όλο το σεβασμό φίλε έτσι. Χωρίς παρεξήγηση

 3. Ρε για ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΘΕΟΥ!!!
  Ένας Ιερέας να μην δικαιούται να πάει ποδόσφαιρο, θάλασσα. Η να έχει χόμπυ, ή να έχει κάτι της αρεσκείας του είναι αμαρτία? Δηλαδή αυτά εννοουσε Ο ΆΓΙΟΣ ΚΟΣΜΆΣ, ότι θα ζουν οι κληρικοί με χόμπυ, η επειδή θα ζούν στην αμαρτία? Σε χόμπυ αναφέρεται ο ΑΓΙΟΣ η σε αμαρτίες? Ρε για ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΘΕΟΥ, είναι καλά αυτός που τα γράφει αυτά? Πόσο τρελοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι ΘΕΕ ΜΟΥ? Είναι σοβαρά αυτά ρε? Επειδή είμαι Ιερέας να μην πάω κινηματογράφο ή γυμναστήριο? Ρε παιδιά σοβαρευτείτε

 4. To πιό άσχημο πράγμα είναι να ερμηνεύουμε την προφητεία όπως θέλουμε και όπως μας συμφέρει. Δηλαδή επειδή ο κληρικός θα πάει στο καφενείο ή στο γήπεδο αυτομάτως έγινε κοσμικός Ιερέας; Ή επειδή κόβει τα μαλλιά του η το γένι του θα τον κράξουμε. Δηλαδή κατά την γνώμη αυτού που ερμηνεύει την προφητεία πόσο μήκος πρέπει να έχει στα μαλλιά του ο Ιερέας; Και πόσο μήκος στο γένι του; Εμάς ο Ιερέας της ενορίας μας μια αφήνει μαλλιά μια τα κόβει, πηγαίνει σε μια καφετέρια με την παπαδιά του μια φορά την βδομάδα να πιεί καφέ και τα παιδιά του είναι τύπος και υπογραμμός. Απλά του αρέσει το γήπεδο και όταν μπορεί πάει, πιάνει μια γωνιά χωρίς να βγάζει άχνα. Ε λοιπόν αυτόν τον Ιερέα θα τον «σταυρώσουμε«; Στην Εκκλησία σοβαρός μειλίχιος, ευγενικός, δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Δηλαδή επειδή πάει στο γήπεδο αν μπορεί την Κυριακή θα ερμηνεύσουμε επάνω του την προφητεία του Αγίου Κοσμά.
  Για καθίστε καλά όλοι οι «Ζωϊκοί« και οι «Σωτηρικοί«. Για καθίστε καλά όλοι οι «ψευτοζηλωτές«. Μας κουράσατε πια όλοι σας. Έχετε γίνει οι κριτές και οι τιμητές των πάντων. Όλοι οι κομπλεξικοί βγάζετε τα «ποθημένα «σας ερμηνεύοντας προφητείες όπως γουστάρετε ο καθένας.
  Υ.Γ. Ο συγκεκριμένος Ιερέας που σας αναφέρω, σε ένα πράγμα είναι ανένδοτος: Δεν θέλει «παρτίδες« με αιρετικούς. (Παπικούς, Προτεστάντες). Ε και εγώ σας λέω οτι αυτός ο Ιερέας δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ανεκτός στην συνείδηση κάποιων ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ που κυκλοφορούν με το «ορθοδοξόμετρο« στα χέρια. Και μας κουράσατε κάποιοι και σας βαρεθήκαμε.

  1. ΕΠΕΙΔΗ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΟΥΤΕ ΚΤΗΜΑ ΚΑΝΕΝΟΣ….ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΥΤΕ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΟΥΤΕ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ—ΜΟΥ…………….ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΩΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
   ΕΣΥ ΤΩΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ΣΕ ΡΩΤΩ……
   ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ;;;;;
   ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ;;;;;
   ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΕΜΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ;;;;ΜΗΠΩΣ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΥΕΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ;;;;;
   ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΕΛΕΓΕ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ.
   ΕΑΝ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΠΑΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟΤΕ………

 5. Πατροκοσμάς τζατζίκι μελλούμενα μελομακάρονα κουραμπιέδες γύρο κοτόπουλο χιλιάρμενο κοκορέτσι κοντοσούβλι βασιλεύουσα στιφάδο ξανθό γένος γιουβαρλάκια αυγολέμονο μαγειρίτσα

  1. ΤΕΤΟΙΟ ΑΝΟΗΤΟ ΤΡΟΛΑΚΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ…
   ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΟΡΤΑΙΝΕΙΣ ΤΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΣΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ…
   ΧΑΒΟΥΖΑ ΜΑΛΑΚΙΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ ΚΑΗΜΕΝΕ

Leave a Response